Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Čtvrtek 3. 12. 2020 svátek má Svatoslav, Svatoslava

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
25
Michal Kovačik
8. prosinec 2015, 15:55
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Nacistický Vůdce byl nejčastějším cílem atentátníků v dějinách lidstva.

Michal Kovačik
8. prosinec 2015, 15:55
Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
25
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Vůdce německého národního socialismu a jeden z největších psychopatů v dějinách lidstva se těšil obrovské přízni německého obyvatelstva. Už během jeho života se snažila nacistická propaganda vykreslovat svého Führera jako spasitele celého Německa, kterému bezvýhradně důvěřuje každý člen národa. Nebyla to však úplně pravda, protože Hitler měl množství nepřátel, kteří se ho snažili sprovodit ze světa a zachránit tak Německo před záhubou, do které ho vedl. Je až ironické, že muž, který přežil tolik pokusů o atentát, si nakonec vpálil kulku do hlavy vlastní rukou.

 

Führer a jeho ochrana

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Führer během vojenské přehlídky

 

Adolf Hitler představoval model nového státníka, který se prezentoval jako nanejvýš spřízněný politik se svým národem. Účastnil se mnoha veřejných akcí, vystupoval s projevy před davy, byl součástí vojenských přehlídek, oslav apod. S vypnutou hrudí a hrdostí se ukazoval na místech, kde by se jiní státníci neopovážili ani sklopit okno svého neprůstřelného automobilu. Hitler svými praktikami a kontaktem s běžnými obyvateli připomínal nejen silného politického, ale také náboženského vůdce, který je o svém vlastní charisma přesvědčen natolik, že mu umožňovalo potlačovat přirozený strach ze smrti. Vůdce se velmi často objevoval i na běžných procházkách u svých sídel, kde se potkával a mluvil s běžnými lidmi - kolemjdoucími. Už po vypuknutí války se Hitler nechal veřejně vidět v metropolích států, které jeho armády obsadily, čímž dával prostor na další útoky vůči své osobě. Vůdce se o nebezpečí atentátů vyjadřoval vždy s patřičným pohrdáním a s určitou dávkou prozíravosti. Vizionářsky vícekrát prohlásil: Vím, že nezemřu dříve, než splním svou historickou úlohu, na kterou mě předurčila Prozřetelnost. Nikdy nezahynul cizí rukou.

  

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Hitler se nevyhýbal bezprostřednímu kontaktu s davy

 

Přitom ochrana, která se starala o Hitlerovu bezpečnost byla poměrně rozsáhlá. K dispozici měl vlastní speciální vojenskou jednotku Leibstandarte SS Adolf Hilter, která Führera doprovázela na všech jeho cestách. Eskorta SS, která nesla Vůdcovo jméno, byla složena z vojáků, kteří prošli speciálním výběrem a museli splňovat nejen fyzické předpoklady, ale také rasová, ideologická či jiná kritéria. Příslušnost k Leibstandarte SS Adolf Hilter byla považována za prestižní záležitost a její příslušníci museli projít náročným a rozsáhlým výcvikem nejen po nástupu do armády, ale také před nástupem do jejích řad. Jednotka hlídala Říšské sídlo, ale také osobní prostory Adolfa Hitlera. Pro Führera byla tato jednotka vlajkovou záležitostí celé ideologie a armády, které byl vrchním velitelem.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Vůdce před svou elitní jednotkou

 

Vedle Leibstandarte SS Adolf Hitler se o Vůdcovu bezpečnost starali i další složky nacistického systému. Gestapo mělo na starosti ochranu osoby i budov v utajení a v pohotovosti byly vždy minimálně čtyři členové, kteří sledovali nejen budovu kanceláře říšského Vůdce, ale také její širší okolí. Do ochrany hlavního představitele nacismu byly zapojeny i další organizace jako například Hlavní říšský bezpečnostní úřad (RSHA) - Gestapo bylo jen jednou ze složek této organizace, Bezpečnostní služba (SD) nebo Vojenská zpravodajská služba (Abwehr). Hitlerovu ochranu měl na starosti Martin Bormann, jeden z nejtajemnějších Führerových mužů.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Leibstandarte SS Adolf Hilter měla hlavní roli přesně definovanou - chránit svého Vůdce

 

Navzdory rozsáhlé ochranné síti a množství jednotek, které byly do Hitlerovy ochrany zapojeny, měli bezpečnostní opatření množství mezer a nedostatků, které využívali právě atentátníci. Hitler byl natolik přesvědčen o své nedotknutelnosti, ke které byl (podle vlastního mínění) předurčen Prozřetelností, že sám komplikoval mnohá bezpečnostní opatření, která měla sloužit k jeho ochraně. Stejně tak i jednotlivé úřady, přestože v nich pracovalo neuvěřitelné množství osob, dokázali vytvořit bezpečnostní chyby, které mohly vést k nedozírným následkům. Za všechny lze uvést případ, kdy se jistý opilý řezník dostal až do Führerovy pracovny. Byl sice ozbrojený řeznickým nožem, ale přesto se mu žádná z bezpečnostních kontrol nevěnovala natolik, aby ho zastavila, případně alespoň odzbrojila. Řezník však neměl žádné úmysly na zavraždění Vůdce, chtěl se s ním pouze popovídat o své zlé životní situaci. Tento případ se stal jasným příkladem selhávání ochrany Hitlerovy bezpečnosti. Hitlera tak velmi často zachránila spíše náhoda, než muži, kteří byli zodpovědní za jeho bezpečnost. V mnoha případech se jim však podařilo pokusy o atentát odhalit a překazit ještě během příprav. Přesto 42 zrealizovaných a doložených pokusů o zavraždění Vůdce je dost vysoké číslo, které by po započítání odhalených příprav jistě ještě více narostlo. Nacistická propaganda se tyto pokusy snažila co nejrychleji ututlat, aby jimi nebyla narušena aura Hitlerova spasitelského kultu osobnosti.

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou
 Martin Bormann - šéf Hitlerovy bezpečnosti

 

                                                                              Atentáty připravené armádou
Armáda byla Hitlerem považována za pěst, kterou nastoluje nový řád v Evropě. Obecně se uvádí, že Wehrmacht byl Führerovi absolutně oddaný a prosazoval jeho agresivní politiku odhodlaně v celé Evropě. Není to však úplná pravda. V nacistické armádě byly silné opoziční síly, které Hitlera považovaly za psychopata, který vede Německo do záhuby. Nedokázaly se také smířit s čistkami, které na civilním obyvatelstvu páchaly jednotky SS. Někteří vojáci Wehrmachtu nesli tuto potupu německé armády velmi těžko. Ne všichni však našli odvahu, aby se ho pokusili zastavit. Důvody mohly být různé, od vlastního strachu o sebe a rodinu až po morální dilema, že se snažili odstranit člověka, kterému přísahali absolutní věrnost. Mnohé plány proto neměly skončit Hitlerovou smrtí, ale jeho zatčením či vojenským a politickým převratem, během kterého by byl pravomocně postaven před soud. Právě skutečnost vojenské přísahy omezovala vznik výraznější opozice v řadách armády. Přesto se mnohým vojákům a vyšším důstojníkům podařilo zformovat ve větších či menších skupinách, které připravovaly plány na svržení a později přímou likvidaci nenáviděného Vůdce.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

 Wilhelm Canaris

 

Jedna taková skupina se vytvořila v úřadu zpravodajské služby (Abwehr). Do komplotu za zapletl i šéf Abwehru - admirál Wilhelm Canaris. Se skupinou odpůrců připravili několik plánů na převrat i zavraždění Hitlera. Spojili se se zahraničními tajnými službami, od nichž očekávali pomoc. Skupina byla odhalena v roce 1942 tehdejším šéfem RSHA - Reinhardem Heydrichem. Canaris byl spolu se svými spolupracovníky postaven před vojenský soud a následně byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Hlavním představitelem většiny vojenských akcí a pokusů o odstranění Führera v armádě byl generálmajor Henning von Tresckow. Ten se údajně rozhodl odstranit Hitlera po přečtení rozkazu k zahájení plánu Barbarossa. Tresckow považoval útok na Sovětský svaz za radikální omyl a vizionářsky předpokládal, že Německo nemůže tuto válku dovést do úspěšného konce. Rozhodl se proto připravit několik plánů na svržení nebo zavraždění Adolfa Hitlera. Systematicky, ale zároveň opatrně, začal kolem sebe shromažďovat skupinu důstojníků, kteří byli přesvědčeni (stejně jako on) o nemoci jejich Vůdce.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Henning von Tresckow

 

První vážnější pokus se měl realizovat v únoru roku 1943. Hitler se měl zúčastnit přehlídky vojenských jednotek na východní frontě. Vůdce však v posledním okamžiku změnil plán trasy, a tak se tento pokus nezdařil. Tresckow také umístil v březnu 1943 výbušninu do letadla, které mělo Hitlera dopravit zpět do Německa. Tresckow dal členovi Führerova štábu krabici s koňakem, aby ji po příletu předal jeho příteli. Bomba, která byla v krabici, měla explodovat během letu, čímž by celý atentát vypadal jako nehoda. Nevybuchla, protože selhala rozbuška a Hitler bezpečně přistál v Německu. Tresckow stál i za posledním velkým pokusem o odstranění Führera.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Vlčí doupě po výbuchu Stauffenbergovy bomby

 

Plán nesl krycí jméno Valkýra a jeho hlavním protagonistou byl důstojník Hitlerova štábu Claus Schenk von Stauffenberg. Ten přinesl 20. července 1944 do Hitlerova hlavního stanu (Vlčí doupě) výbušninu, která explodovala přímo během porady. Hitlera zachránil pravděpodobně masivní dubový stůl a skutečnost, že nálož nebyla dostatečně silná. Po neúspěšném atentátu se v Říši udály rozsáhlé čistky, za které zaplatili životem i mnozí důstojníci, kteří s akcí neměli nic společného (např. Polní maršál Erwin Rommel). Tresckow, Stauffenberg a další jejich pomocníci byli stejně zavražděni v rámci těchto čistek. Hitlera tento atentát sice nezabil, což on sám komentoval, že ho opět zachránila Prozřetelnost, ale od tohoto momentu se na veřejnosti ukazoval jen sporadicky a také mu útok výrazně podlomil fyzické i psychické zdraví (pokud to druhé vůbec někdy měl).

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Claus Schenk von Stauffenberg a Tom Cruise, který ztvárnil Stauffenberga ve filmu Valkýra (2008)

 

Jednotlivci

Hitler měl hodně nepřátel i v řadách jednotlivců či menších skupinek, které spojovala pouze nenávist vůči jeho osobě. Z této složky Vůdcovo nepřátel pocházelo nejvíce pokusů o atentát, které se zintenzivnily po nástupu Hitlera na post říšského kancléře v roce 1933. Za zmínku stojí hlavně dva muži, kteří se, nezávisle na sobě, pokusili zavraždit prvního muže národního socialismu. Maurice Bavaud byl mladý švýcarský posluchač katolického semináře. K útokům na Hitlera ho vedla právě jeho víra a to, jaký postoj zajímali nacisté vůči církvím (a hlavně katolické). V roce 1938 odešel ze semináře a byl posedlý tím, aby zlikvidoval vůdce nacistů. Usadil se sice v Berlíně, ale Führera sledoval téměř po celé zemi.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

 Maurice Bavaud

 

Bavaud byl jasným příkladem toho, jak moc selhal celý bezpečnostní systém kolem Hitlera. Do blízkosti se dostal několikrát a Vůdce téměř vždy zachránila náhoda a ne jeho ochranka. V Mnichově, například, během oslav Mnichovského puče si Bavaud vyhlédl ideální místo u tribuny. Jelikož byl střelec amatér, potřeboval se dostat do těsné blízkosti, aby Vůdce zasáhl. V momentě, kdy se u něj Hitler objevil, dav začal „heilovat“, čímž mu zakryl výhled. Nakonec se Bavaudovi podařilo na Hitlera zamířit, ale v posledním okamžiku se mu do rány postavili Goring a Himmler. Zajímavé je, že bezpečnostní složky si Bavauda se zbraní vůbec nevšimla. Odhalili ho až o rok později při náhodné silniční kontrole, kde byl zadržen, protože měl u sebe zbraň bez povolení. Až postupné výslechy odhalily jeho skutečné plány, ke kterým se také přiznal. Popraven byl v květnu 1941 v jedné z berlínských věznic.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Vedle mnoha fanatických obdivovatelů čekali na Hitlera v davu často i atentátníci

 

Stejně blízko k zavraždění Hitler jako von Stauffenberg byl i jistý Johann Georg Elser. Tento komunista Hitlera nenáviděl jako politika a i jako člověka. Svůj útok důkladně připravil a během oslav Mnichovské puče (8. listopadu 1939) umístil do jednoho z podpůrných sloupů sklepu nálož. Výbušnina byla dostatečně silná, aby strhla celý strop, a tak zabila nejen Hitlera, ale i jeho nohsledy. Podle programu oslav Elser nastavil rozbušku na 21:20, tedy na dobu, kdy měl Hitlerův projev vrcholit. Vůdce však na poslední chvíli změnil program a svůj proslov výrazně zkrátil. V době, kdy bomba vybuchla, Hitler byl už téměř 15 minut venku ze sklepa.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Spadlý strop mnichovského sklepa měl zabít hlavně Vůdce nacistů

 

Elsera chytili při pokusu o překročení švýcarské hranice. Byl uvězněn v táboře v Sachsenhausenu a později v Dachau. Hitler přikázal, aby ho nezabili, protože se bál, že se z Elsera stane mučedník a symbol všech podobných atentátníků. Nakonec byl popraven v Dachau v dubnu roku 1945. Elserův a Stauffenbergův pokus nebyly pouze “nejúspěšnější“, ale také jediné dva pokusy, o kterých se německá veřejnost během války dozvěděla. Ostatní atentáty se podařilo propagandě a bezpečnostním silám “ututlat“ a veřejnost se o nich dozvěděla až po válce.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Johann Georg Elser

 

Pokusy připravované za hranicemi Německa

Snad každý stát, který byl ve válečném stavu s Německem, připravoval nebo dokonce i realizoval atentát na Hitlera. Nejvíce aktivní v tomto směru byla (možná překvapivě) polská Armia Krajowa. Tato hlavní síla polského domácího odboje se snažila o partyzánskou formu odboje. Útočila i na jiné významné nacisty a důstojníky či vojenské cíle, ale mezi jejími plány se objevily i pokusy o zavraždění Vůdce. V roce 1939 během Hitlerovy návštěvy ve Varšavě, například, selhala nastražená bomba. V roce 1942 zase Armia Krajowa zaútočila na vlak, který měl převážet Hitlera a další důležité oficíry. Odhady říkají, že během útoku zabili více než 200 lidí, po úspěšné akci si dokonce zpívali, že Hitler je mrtvý. Hitler však ve vlaku nebyl. Přerušil cestu v Gdaňsku, kde se zúčastnil jednání s místním místodržitelem. Vlak pokračoval dále podle plánu a Hitler se měl k výpravě připojit letecky.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Jedna z mnoha skupin Armii Krajowa během války

 

Velká Británie, z iniciativy Winstona Churchilla, v roce 1940 vytvořila tzv. Oddělení pro speciální akce - Special Operations Executive (SOE). Mezi její úkoly patřily i útoky na čelní nacistické funkcionáře. Snad nejznámější je případ úspěšného atentátu na Reinharda Heydricha v roce 1942 v Praze, který provedli českoslovenští parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Přípravu atentátu, výcvik parašutistů a celkové zabezpečení operace měla na starosti právě SOE. Britům se však nikdy nepodařilo zorganizovat ani nejmenší pokus o zlikvidování Adolfa Hitlera. Do blízkosti se britský agent dostal pouze před válkou. Měl u sebe zbraň, ale jeho úkolem bylo pouze infiltrování a přezkoušení německé bezpečnosti. Později se tento agent vyjádřil, že pokud by věděl, jaký vývoj bude mít Hitlerova politika, tak by ani na vteřinu neváhal porušit přímý rozkaz a zbraň by použil.

 

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Znak SOE

 

Za zmínku ještě stojí Sovětský svaz. Stalin plánoval odstranění nacistického vůdce vícekrát a vyškolení agenti NKVD s patřičnými zkušenostmi měli na úspěch snad největší šance. V roce 1939 byli do Německa vysláni dva agenti NKVD, kteří měli Hitlera zavraždit. V Mnichově si vytipovali kavárnu, do které Vůdce často chodil. Plánovali nastražit bombu a zároveň akci pojistit i přímou střelbou. Svůj plán odeslali centrále NKVD do Moskvy a čekali na definitivní příkaz k realizaci akce. Politická situace však jejich akci zastavila. Jednání mezi Německem a Sovětským svazem vedla k podpisu Paktu Ribbentrop-Molotov, kterým se z obou zemí stali dočasný spojenci. Sovětští agenti tak mohli vyřešit problém s Hitlerem ještě před napadením Polska a vypuknutím války.

       

Adolf Hitler: Muž, který přežil 42 pokusů o atentát, aby nakonec zemřel vlastní rukou

Důstojníci a agenti NKVD před vypuknutím války

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Zdroj: Stanislav Dragúň. Atentáty na Hitlera, Ian Kershaw. Hitler, Ian Kershaw. Operace ValkýraFoto: Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4, Foto 5, Foto 6, Foto 7, Foto 8, Foto 9, Foto 10, Foto 11, Foto 12, Foto 13, Foto 14, Foto 15, Foto 16 Tagy: Adolf Hitler, atentáty, nacizmus
Ohodnoť článek
47
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.