Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Sobota 14. 12. 2019 svátek má Lýdie

hledej na refresheru

Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Zajímavosti - Lidé
2
František Kulhánek
30. říjen 2018, 14:06

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu?

Aké sú názory odborníkov a čo hovoria štúdie?

František Kulhánek
30. říjen 2018, 14:06
Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu?
Zdroj: unsplash.com
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
2
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Vzťahy medzi dvoma partnermi sú jednou z najdiskutovanejších psychologických tém vo svete. Každý z nás túži po naviazaní blízkych a dlhodobých vzťahov. Táto potreba sa nazýva afiliácia. Vyjadruje túžbu človeka vyhľadávať, nadväzovať kontakty a vzťahy s inými ľuďmi. Môže byť vyvolaná rôznymi podnetmi a prejavovať sa v rôznych situáciách.
 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Fyzická atraktivita

Všeobecne platí, že každého priťahuje niečo iné. Neexistuje žiadne pravidlo ani ideál krásy ktoré by určovali, čo je a čo nie je príťažlivé .


Pohlavia si na sebe všímajú rôzne veci ako napríklad črty tváre, farbu pokožky a vlasov. Dôležitá je aj výška a držanie tela. Nie nadarmo nás naše mamy napomínali, aby sme vystreli chrbát. Istú rolu zohráva aj vek.

 

Niektorým ženám sa páčia starší, skúsenejší muži. Naopak muži preferujú mladé ženy na ktorých si všímajú pomer pásu a bokov a klasicky tvar poprsia. V každej spoločnosti je iný ideál krásy, ktorý je zdieľaný väčšinou populácie, ale okrem toho má každý človek svoj osobitý obraz fyzickej atraktivity.

Podľa výskumu E. Walsterovej si ľudia vyberajú partnera približne rovnakej fyzickej atraktivity, ako sú oni. V knihe ďalej uvádzajú, že dôležitosť fyzickej atraktivity sa mení pri uvažovaní nad perspektívou vzťahu.

 

Ak ide len o príležitostný pohlavný styk, obe pohlavia zdôrazňujú svoju fyzickú príťažlivosť. Pri perspektíve dlhodobého vzťahu ženy upúšťajú od zdôrazňovania fyzickej atraktivity, zatiaľ čo muži ju stále zdôrazňujú. Inak povedané, pre mužov je krása u žien oveľa dôležitejšia.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Osobná atraktivita

Osobná atraktivita je hlavným činiteľom utvárania a trvania medziľudských vzťahov. Vo výpočtoch ideálnych požadovaných charakteristík sa objavujú rôzne vlastnosti, ale reálne pre dlhodobé blízke vzťahy sa ukazujú ako najdôležitejšie oblasti spoločného záujmu, a tými môže byť prakticky čokoľvek.

 

Trojuholníková teória lásky

Psychológ Robert Sternberg navrhol trojuholníkový model lásky, kde každá hrana predstavuje jeden komponent lásky.

 

Intimita, takzvaný hrejivý komponent, vyjadruje pocit blízkosti, spojenie puta, prežívanie šťastia s milovanou osobou, vzájomné porozumenie a ohľaduplnosť, poskytovanie emocionálnej opory, ocenenie a intímnu komunikáciu. Sternberg považuje intimitu za spoločné jadro všetkých vzťahov lásky a za jej podstatu emócie.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu?

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Vášeň spája s motiváciou a vyjadruje vysokú psychickú aktiváciu. Motiváciou je fyzická atraktivita a sexuálna túžba. Dominujúcou zložkou je prežívanie sexuálnej túžby, ale môžu sa pri nej naplniť aj iné zložky ako napríklad pomoc, sebaocenenie, dominancia a submisivita.

 

Rozhodnutie alebo záväzok má podľa autora dva aspekty. Krátkodobý a dlhodobý. Dlhodobý aspekt je záväzok zachovania lásky. Rozhodnutie a záväzok nie sú vždy prepojené, Rozhodnutie nemusí u zamilovaných znamenať záväzok a záväzok nemusí reprezentovať rozhodnutie. Pri krátkodobých je to trošku iné.

 

Krátkodobé vzťahy

Už z názvu vieme usúdiť že krátkodobé vzťahy sú charakteristické ich krátkym trvaním. Sternberg uvádza že krátkodobý záväzok je spojený s rozhodnutím, kedy jedna osoba miluje druhú. Z hľadiska zamilovanosti sem vieme zaradiť vášnivú lásku. Tá obvykle trvá niekoľko týždňov až mesiacov. Je charakteristická citovým stavom typickým pre počiatočný stav zamilovania.  

 

Vášnivá láska sa vyznačuje intenzitou zamilovanosti kedy je človek úplne ovládaný citovým stavom a sexuálnou túžbou. Človek má neustále neodbytné myšlienky na milovanú osobu, chce s ňou stráviť čo najviac času.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Psychológovia Hewstone a Stroebe definujú stav zamilovanosti ako stav intenzívnej túžby po blízkosti jedinca, pre ktorého sú typické vtieravé a upínajúce sa myšlienky o druhom. Príznačná je túžba poznať a byť poznaný.

 

V tejto fáze je človek doslova očarený, tým čím ho druhá osoba priťahuje a neuvedomuje si ostatné črty osobnosti, ktoré by mu mohli v budúcnosti spôsobiť pochybnosti. Pokiaľ takáto láska nie je opätovaná, jeden z partnerov trpí pocitmi odmietnutia, zúfalstva, prázdnoty a bezcennosti.

 

Ak je táto láska obojstranná, partneri sú naplnení šťastím a spokojnosťou čo je základný predpoklad pre pokračovanie a rozvoj dlhodobého vzťahu. Po čase vášnivá láska prechádza premenami, postupom času vyhasína. Taktiež ubúda počiatočná eufória, takzvaná „pobláznenosť“. Vzťah sa transformuje a prehlbuje.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Záväzok

Českí sociálni psychológovia Výrost a Slaměník definujú záväzok ako subjektívne prežívanú závislosť na partnerovi. Je to psychický stav, ktorý globálne reprezentuje skúsenosť závislosti v blízkom vzťahu.

 

Vzťah predstavuje dlhodobý rešpekt záujmov partnera, rovnako ako záujmy zachovania pozitívneho vzťahu k nemu. Partneri, ktorí intenzívne prežívajú záväzok majú silnú potrebu udržať ho.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Autori Rusbult a Buunk zosumarizovali dôkazy a na ich základe definovali 3 zdroje prežívania záväzku.

 

1. Prežívanie záväzku voči partnerovi ovplyvňuje úroveň uspokojenia vlastných potrieb . Ak blízkosť k partnerovi uspokojuje naše potreby viac ako jeho neprítomnosť je to jeden z dôvodov na zotrvanie vzťahu. V takom prípade cítime záväzok k údržbe a rozvoju vzťahu.

 

2.Človek prežíva intenzívnejšie záväzok ak je presvedčený, že ostatné možnosti sú preňho horšie. Autori udali príklad na hlavnú príčinu ukončenia blízkeho vzťahu a tou je príchod atraktívnejšieho potenciálneho partnera.

 

3. Miera investícií sa týka emocionálneho vkladu a času. Pod pojmom priama investícia sa chápe aj obeť, ktorú sme schopný vykonať v záujme partnera. Napríklad jeden z partnerov sa presťahuje za druhým do iného mesta lebo jeho práca je dôležitá.

 

Samozrejme, nie vždy sú takéto rozhodnutia výhodne alebo prínosné. Partneri by pri zvažovaní vkladov a výdajov vo vzťahu nemali zabúdať na vzájomnú spokojnosť. Ako nepriame investície považujeme veci, ktoré nezasahujú priamo do vzťahu partnerov ako napríklad individuálne zážitky a spomienky, spoloční priatelia.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

Spokojnosť vo vzťahu

Ak naplnenosť oboch partnerov pokračuje aj po stave počiatočnej zamilovanosti vieme povedať že ide o spokojnosť a stabilitu vo vzťahu. Problémy a konflikty skôr alebo neskôr predurčujú rozpad vzťahu. Na spokojnosť v partnerstve môže mať vplyv dĺžka romantického vzťahu.

 

Podľa niektorých odborníkov môže dĺžka spolužitia medzi partnermi pozitívne súvisieť s vnímanou partnerskou spokojnosťou. Inými slovami čím dlhšie je človek vo vzťahu, tým spokojnejší by sa mal cítiť. Iné štúdie však prichádzajú s odlišnými závermi, kedy naopak s rastúcou dĺžkou vzťahu spokojnosť vo vzťahu partnerov klesá

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu? 

V prípade že ide o spokojnosť, ktorá je prikladaná dĺžke spolužitia môžeme tvrdiť, že z časového hľadiska ide o hlbšie spoznanie partnerov s pozitívnym vyhodnotením, kedy ich spokojnosť rastie s objavovaním atraktívnych vlastností.

 

Pri poklese spokojnosti môžeme tvrdiť opak, kedy s rastúcou dĺžkou vzťahu prichádza nespokojnosť vďaka hlbšiemu poznaniu alebo uvedomeniu.

 

Lavner a Bradbury publikovali v roku 2012 výskum, v ktorom porovnávali novomanželov po štyroch rokoch manželstva a neskôr po desiatich rokoch zisťovali či spolu manželia ostali alebo sa rozviedli. Rozvedené páry vo výskume vykazovali viac negatívnej komunikácie, emócií a nižšiu sociálnu podporu.

 

V ostatných skúmaných oblastiach sa nezistili značné rozdiely. Páry, ktoré boli na začiatku spokojné boli neskôr náchylné k rozvodu. Na základe miery spokojnosti nebolo možné rozlíšiť, ktoré manželstvá sa v budúcnosti rozpadnú.

 

Hewstone a Stroebe uvádzajú, že pre šťastné páry je dôležitý vysoký stupeň intimity. Sociálni psychológovia dospeli k záveru, že pre naplnenie intimity musia byť splnené 3 podmienky, ktorými sú starostlivosť, porozumenie a vzájomná úcta.

 

Čo nás na opačnom pohlaví priťahuje, ako vyzerá zamilovanosť a aké sú dôležité komponenty vzťahu?

 

Starostlivosť

Pre väčšinu ľudí je táto zložka najdôležitejšia. Je to pocit, ktorý v nás vytvára partner vďaka jeho starostlivosti a záujmu.

 

Porozumenie

Každý z nás túži byť pochopený, chceme aby nás partner čo najlepšie poznal, vedel o našom prežívaní a túžbach.

 

Vzájomná úcta

Medzi vzájomnú úctu patria prejavy prijatia a uznania, podpora názorov partnera. Jedným z najvýraznejších rozdielov medzi spokojnými a nespokojnými pármi je v tomto ohľade miera prejavovanej vzájomnej úcty pri komunikácii partnerov.

 

Autori ďalej uvádzajú že páry sú spokojnejšie, čím viac sa v ich komunikácii prejavuje citová náklonnosť a porozumenie, čím viac dávajú druhému najavo, že vnímajú jeho pocity a rozumejú im, čím lepšie vedia prijímať pohľad partnera.


Naopak, páry sú menej spokojné, ak sa vyhýbajú konfliktom, tvária sa že odlišnosti neexistujú, majú sklony k deštruktívnej komunikácii, kedy kritizujú, nesúhlasia vnášajú sarkastické poznámky.

 

Ako typický znak nespokojnosti vo vzťahu sa uvádza tendencia interpretovať partnerovo správanie a jeho povahu negatívnym spôsobom. Ide o časté obviňovanie partnera a prenášanie problému na celý vzťah. Jedinci, ktorí sú nespokojní vo vzťahu vnímajú problém, ktorý sa vyskytol, ako prejav nestability vzťahu.

Zdroj: Sociální psychologie / M. Hewstone W. Stroebe / 2008, Sociálna psychológia / T. Kollárik / 2008, Sociální psychologie / J. Výrost, I. Slaměník / 2008, sci-hub.tw, sci-hub.twFoto: unsplash.com / Andrik Langfield, unsplash.com / Heather Mount, Robert Jeffrey Sternberg, unsplash.com / James Hose Jr, unsplash.com / rawpixel, unsplash.com / Sara Dubler, unsplash.com / NeONBRAND, unsplash.com / Octavio Fossatti, unsplash.com / Almos Bechtold, unsplash.com / Roberto Nickson Tagy: vzťahy, psychológia
Ohodnoť článek
10
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.