Slovensko patrí k najvyspelejším krajinám na Zemi. Žije sa u nás lepšie ako vo väčšine štátov sveta
1/3

Mapa Indexu ľudského rozvoja v roku 2017. Slovensko patrí k tomu najlepšiemu, čo na svete je.

Zdroj: Human Development Index