Reklamní kódex magazínu REFRESHER

Cílem Kodexu obchodního oddělení a vztahů se Zadavateli reklamy je definovat základní principy obsahové inzerce na REFRESHERu. Popisuje vztahy mezi obchodním oddělením společnosti a redakcí, a také požadavky na práci se Zadavateli reklamy. Také slouží jako vymezení pojmů, pravomocí a povinností. Detailní definování je potřebné z charakteru inzerce na portálu a obchodního modelu společnosti, ale i neznalosti některých Zadavatelů v oblasti běžných redakčních procesů u vydavatelů.

Definice pojmů:

REFRESHER - provozovatel webového portálu refresher.cz a refresher.sk, vlastník a tvůrce obsahu na profilech sociálních sítí portálu.

Zadavatel reklamy - inzerent nebo partner, který spolupracuje s obchodním oddělením nebo produkcí s cílem získat mediální prostor na REFRESHERu.

1. Všeobecné principy obchodního oddělení

2. Označování reklamy

3. Nezávislost redakce a ovlivňování obsahu

4. Komunikace zadavatelů reklamy s redaktory

5. Práce s podklady a výstupy

6. Reportování

7. Zakázaný reklamní obsah

lang_PAGE_ETHICAL_CODE_73 4.11.2020.