Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zpět na úvod

Podmínky pro uživatele webové stránky

Všeobecná pravidla užívání a podmínky pro uživatele webové stránky


1. Základní ustanovení

 

1.1 Provozovatelem webové stránky je REFRESHER Media CZ, s.r.o., Kamenická 673/5, 170 00, Praha, IČO: 06090389, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 275959 (dále jen „REFRESHER“ nebo „Provozovatel“). Provozovatel není majitelem ochranné známky „Refresher“; není držitelem doménového jména „refresher.cz“, není nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, jejích komponent a funkcionálních prvků. Provozovatel provozuje webovou stránku titulem dohody uzavřené mezi majitelem ochranné známky, držitelem doménového jména, nositelem práv spojených a souvisejících s webovou stránkou, jejích komponent a funkcionálních prvků a Provozovatelem (dále jen „Dohoda“). Provozovatel odpovídá za funkčnost a provoz webové stránky, využívá daný mediální prostor k reklamě a přebírá odpovědnost za webovou stránku během trvání platnosti dohody.


1.2 Uživatel webové stránky je jakákoliv fyzická osoba, která navštíví a/nebo používá webovou stránku refresher.cz (dále jen „Uživatel“).


2. Webová stránka

 

2.1 Webová stránka refresher.cz je veřejné internetové médium dostupné pro každého s přístupem na internet.

 

2.2 Přístup na stránku a její používání se řídí podmínkami pro používání tohoto portálu, přičemž vstupem na tuto webovou stránku a jejím používáním vyjadřuje osoba zároveň výslovný souhlas s uvedenými podmínkami a s jejich dodržováním. Návštěvník, který nesouhlasí s pravidly a podmínkami, nesmí využívat jednotlivé prvky a pobývat na internetových stránkách refresher.cz.

 

2.3 Aby Uživatel mohl webovou stránku refresher.cz využívat, musí nejprve souhlasit s těmito všeobecnými pravidly a podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasí, nesmí tuto Službu využívat.

 

2.4 Registrace na stránce a poskytované služby jsou dostupné uživatelům starším 16 let. Uživatelé mladší 16 let služby Refresher využívat nemohou.


3. Soukromí Uživatelů a ochrana osobních údajů Uživatelů

 

3.1 Práci s osobními údaji, náš přístup a pravidla máme definovány v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

3.2 Registrací v systému zákazník vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a současně dává poskytovateli svůj výslovný souhlas k tomu, aby v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení EP o ochrane fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“), zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo a aby tyto osobní údaje byly zařazeny do databází poskytovatele, a to za účelem poskytování služeb, zasílání oznámení a pro marketingové účely spojené s aktivitami provozovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu stran na dobu dvou (2) let od jeho skončení. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije pouze pro účely uvedené v Zásadách ochrany osobních údajů v bodě 3.1.

 
4. Uživatelský obsah

 

4.1 Jakýkoliv Uživatel může zasílat Obsah různými formami. Provozovatel, bez ohledu na to, zda bude tento Obsah zveřejněn, nebo ne, nezaručuje důvěrnost žádného Obsahu.

 

4.2 Uživatel bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za svůj Obsah a za důsledky jeho zaslání nebo zveřejnění. Provozovatel nevyjadřuje svůj souhlas s žádným Obsahem nebo názorem, doporučením či radou v něm obsaženou, a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s Obsahem.

 

4.3 Uživatel nesmí do článků, komentářů, zpráv a příspěvků ve fóru přidávat fotografie a videa, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií a videí.

 

4.4 Provozovatel nekontroluje obsah uvedený na stránce a odeslaný Uživateli. Příspěvky jsou kontrolovány, pouze pokud je autorem označený „Refresher team, Refresher redakce“.5. Duševní vlastnictví / autorská práva

 

5.1. I když provozovatel stránky a webstránka refresher.cz neodpovídá za články, fotografie, příspěvky, komentáře Uživatelů, dbá na zásady v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv.

 

5.2 Každý Uživatel se zavazuje, že bude přidávat do článků, komentářů, příspěvků na fóru refresher.cz jen takový obsah, ke kterému má autorská práva nebo souhlas autora, v opačném případě přebírá odpovědnost za následky s tím spojené.

 

5.3 Každý uživatel používáním stránek prohlašuje, že bude dodržovat a ctít autorská práva do maximální míry, což znamená:

 • nebude kopírovat obsah z jiných webových lokalit;
 • nebude jednoduše a bezduše překládat celý obsah z jiných webových lokalít;
 • nepoužije fotografie, jejichž autorská práva jsou nejasná, jsou majetkem tiskových agentur, fotobank nebo jednotlivců a nemá k nim svolení;
 • v prípade, ak má záujem o použitie fotografíí, kontaktuje majitela autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolenie použitia. Odpoveď, kladnú alebo zápornú si redaktor ponechá. Ak použije nejaké fotografie, prehlasuje, že má autorské práva vysporiadané a fotografie vkladá na vlastnú zodpovednosť.
 • pokud má zájem o použití fotografií, kontaktuje majitele autorských práv/autora fotografií s prosbou o povolení. Odpověď, kladnou, nebo zápornou si redaktor ponechá. Pokud použije nějaké fotografie, prohlašuje, že má autorská práva vyřešena a fotografie vkládá na vlastní odpovědnost.

 


6. Porušení autorských práv, nebo jiných práv

 

6.1 Pokud by se nějakým nedopatřením, byť jen přes třetí stranu na stránce zobrazil nebo vyskytl materiál, který narušuje Vaše nebo kohokoli práva, prosím, okamžitě nás kontaktujte na admin@refresher.cz a neprodleně napravíme chybu některého z našich registrovaných Uživatelů, kteří ale jakýkoliv obsah přidávají dobrovolně a pod vlastním jménem bez koordinace a přímého vědomí Provozovatele.

 


7. Obsah na našich serverech

 

7.1 Portál refresher.cz a jeho Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a subjektivní názory, které zveřejňují jednotliví autoři a/nebo Uživatelé vlastním jménem. Názory a postoje nejsou postojem provozovatele portálu refresher.cz a refresher.sk.

 

7.2 Obsah na stránke nie je monitorovaný prevádzkovateľom. Ak sa vyskytne obsah na stránke, ktorý porušuje niekoho práva, alebo právne normy Slovenskej republiky, obsah bude odstránený po upozornení prevádzkovateľa.

 

7.3 Obsah na stránce není monitorován provozovatelem. Pokud se na stránce vyskytne obsah, který porušuje něčí práva nebo právní normy České republiky, bude odstraněn po upozornění provozovatele.

 


8. Odkazy

 

8.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetí strany/třetích stran nebo vložené části stránek třetích stran (embednuté části, například YouTube videa), které jsou volně dostupné každému uživateli internetu.

 

8.2 Refresher nenese odpovědnost za obsah takovýchto webových stránek a portálů propojených s touto stránkou prostřednictvím odkazů (linků) na nebo z této stránky, spojování s jinými stránkami nebo portály mimo této stránky Uživatel realizuje na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za případnou nedostupnost, kvalitu a obsah externě linkovaných webových stránek a neodpovídá za obsah externích webových stránek, které porušují právo nebo jinou formou způsobí Uživatelem škodu. Umístění takových odkazů ze strany Provozovatele na této stránce slouží jedině pro lepší orientaci Uživatelů.9. Práva a povinnosti uživatele

 

9.1 Uživatel bere na vědomí, že se na refresher.cz a všech podstránkách, subdoménách nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ČR a/nebo s obecnou morálkou, tedy nesmí:

 • propagovat násilí a otevřeně nebo skrytou formou podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení;
 • odesílat příspěvky s erotickým obsahem;
 • propagovat dětskou pornografii;
 • propagovat politickou stranu nebo její představitele;
 • využívat přímo nebo skrytou formou portál k reklamě třetí strany;
 • uvádět nepravdivá, neověřená, zavádějící nebo lživá tvrzení o třetí straně.

9.2 Užívateľ má právo svoj používateľský účet zrušiť a vymazať. Vymazanie je možné po prihlásení, na nasledovnej adrese: https://refresher.sk/nastavenia/prihlasovacie-udaje. Po vymazaní budú uchované dáta po dobu, ktorá vyžaduje legislatíva, nie viac ako 2 roky. V prípade otázok alebo špecifických problémov nás kontaktuj na sukromie@refresher.sk. Viac o spracovaní osobných údajov nájdeš v Zásady ochrany osobných údajov.

 

10. Práva a povinnosti Provozovatele

 

10.1 Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků ani za diskuse a jejich obsah, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv Uživateli.

 

10.2 Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním webové stránky, případně s používáním služeb na webové stránce. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou neodborným použitím uživatelského konta samotným Uživatelem, zneužitím nebo ztrátou identifikačních a registračních údajů uživatele. Provozovatel neodpovídá za škodu, která by vznikla Uživateli nesprávným interpretováním nebo použitím informací uvedených na webové stránce.

 

10.3 Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci Uživatele, a to i bez uvedení důvodu.


 

 

11. Market

 

11.1 Market, Refresher Market je online platforma poskytující prostor pro prezentaci produktů prodejců, dostupná na adrese market.refresher.cz a market.refresher.sk.

 

11.2 Na Marketu se může registrovat kdokoliv, kdo dosáhl věku 18 let, a také přidávat produkty.

 

11.3 Na Market lze umístit následující produkty:

 • značkové produkty, které mají vysokou tržní hodnotu;
 • sběratelské produkty, které mají vysokou tržní hodnotu;
 • ručně vyrobené produkty;
 • zajímavé produkty z pohledu trendů v módě, technologiích, životním stylu;
 • vizuálně atraktivní produkty.

11.4 Na Market je zakázáno umisťovat následující produkty:

 • padělky a napodobeniny;
 • velmi opotřebované předměty;
 • předměty starší tří let, které nemají sběratelskou povahu nebo nejsou limitovaným módním prvkem.

 

11.5 Refresher a administrátorský tým Refresheru si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv inzerát bez upozornění. Primárně, pokud porušuje jeden z bodů 11.3. a 11.4 nebo pokud uzná za vhodné, s cílem udržení kvalitativní úrovně marketu.

 

11.6 Refresher a administrátorský tým Refresher si vyhrazuje právo zablokovat uživatele v případě, že budou mít negativní hodnocení od uživatelů, se kterými interagují, pokud dojde k nahlášení profilů v případě neprofesionálního chování při komunikaci nebo prodeji produktů nebo opakovaném porušování bodu 11.4.

 

 

12. Soutěže

 

12.1 Do soutěží na stránce se může zapojit osoba starší 18 let.

 

12.2 V případě osoby mladší 18 let se může zapojit se souhlasem zákonného zástupce.

 

12.3 Osoba, která se zapojí do soutěží na www.refresher.cz a www.refresher.sk dává souhlas ke zpracování osobních údajů. Rovněž souhlasí, že její e-mailová adresa může být sdílena s organizátorem soutěže nebo se společností, která poskytla produkty do soutěže.

 

13. Služba REFRESHER+

Spoplatnená služba REFRESHER+ sa riadi Obchodnými podmienkami a pravidlami pre službu REFRESHER+. Pravidlá sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-pre-refresher-plus  

 

14. Změna pravidel


13.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu podmínek používání webové stránky. Pokud Uživatel pokračuje v používání služeb serverů po provedení těchto změn Provozovatelem, tak se změnami podmínek bez výhrad souhlasí. Provozovatel má právo kdykoliv změnit obsah, případně služby webové stránky. Provozovatel není odpovědný za nepřetržitou dostupnost webové stránky. Na používání webové stránky není dán nárok. Podmínky se řídí českým právem a musí být interpretovány ve smyslu českého práva.

 

15. Blogy (od 02.10.2017)

 

Pravidla pro sekci blogů jsou k dispozici zde: https://refresher.cz/info/pravidla-refresher-blogu

 

16 REFRESHER Benefity (od 1.4.2019)

Pravidlá pre službu REFRESJER Benefity sú k dispozícii tu: https://refresher.sk/info/obchodne-podmienky-refresher-benefity

Domů
Feed
Nej
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Zavřít