Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zpět na úvod

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jako „Zásady“) jsou nedílnou součástí Podmínek užívání a přiměřeně se na ně vztahují ustanovení Podmínek užívání.

 

V Podmínkách jsou přehledně obsaženy zásady a pravidla zpracovávání osobních údajů uživatele služeb společnosti REFRESHER Media CZ, s.r.o., Jeseniova 1151/55 Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 06090389, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 275959 (dále jen „REFRESHER“ nebo „Provozovatel“) poskytovaných prostřednictvím webové lokality www.refresher.cz a www.refresher.sk (dále jen „Služby“).

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů ti vysvětlí, jak budou tvé osobní údaje, které nám poskytuješ, zpracovány a chráněny a také jaké jsou v souvislosti s tím tvé možnosti. Součástí těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou i pravidla Cookies.

 

Při každém použití naší internetové stránky nám potvrzuješ, že těmto Zásadám ochrany osobních údajů rozumíš a prohlašuješ, že jsi jimi vázaný.

 

Obsah:

 • Osobní a jiné údaje, které zpracováváme;
 • Které další údaje zpracováváme;
 • Jak můžeme tvé údaje použít;
 • Jak dlouho údaje uchováváme;
 • Poskytování a sdílení údajů;
 • Naše odpovědnost;
 • Bezpečnost;
 • Tvá práva a možnosti;
 • Cookies pravidla;
 • Změna Zásad ochrany osobních údajů.

1. Osobní a jiné údaje, které zpracováváme

Při tvé registraci na naší internetové stránce od tebe budeme požadovat e-mailovou adresu a následně uživatelské jméno. V určitých případech (např. registrace v některých Službách poskytovaných na internetové stránce) od tebe budeme požadovat i další údaje, např. tvé telefonní číslo za účelem ověření identity, lokalitu za účelem prodeje zboží v bazaru a jiné. Poskytnutí těchto údajů je nevyhnutelné k plnému poskytování Služeb na internetové stránce.

 

I bez poskytnutí těchto údajů si ale můžeš obsah prohlížet. Nebudeš však moci využít služby pro registrované uživatele, jelikož je k registraci potřebný tvůj e-mail. Bez poskytnutí lokality tvého prodávaného produktu na Marketu nebudeš moci přidat inzerát.

 

Při používání internetové stránky si ve tvém profilu, který ti registrací vytvoříme, můžeš, ale nemusíš uvést tyto osobní údaje: popis profilu, odkaz na profily na sociálních sítích, fotografii. Další údaje můžeš, ale nemusíš poskytnout jejich zveřejněním na internetové stránce v diskuzích, blozích, komentářích atd. Některé z uvedených údajů mohou mít charakter osobního údaje, ber proto na vědomí riziko jejich zneužití v případě, že se je rozhodneš zveřejnit na internetové stránce. Vzhledem k povaze internetu neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo ochranu údajů, které zveřejňuješ na internetové stránce a/nebo poskytuješ jiným osobám prostřednictvím internetu a e-mailových zpráv, ani za jejich kontrolu a to, jak používají tvé údaje získané od tebe ostatní, proto bys měl být opatrný při výběru údajů, které poskytneš prostřednictvím internetové stránky. 

2. Které další údaje zpracováváme

Stejně jako většina internetových stránek, i my shromažďujeme různé technické informace od návštěvníků naší internetové stránky, které se automaticky zaznamenají pomocí různých nástrojů jako např. weblogy, cookies atd. Více o cookies se dočteš v sekci „Cookies pravidla“).

 

Informace, které shromažďujeme, zahrnují zejména:

 • prohlížeč, který používáš;
 • internetovou adresu, ze které ses připojil na naši internetovou stránku;
 • operační systém tvého zařízení;
 • unikátní IP adresa zařízení, které jsi použil k přístupu na naši internetovou stránku;
 • tvé používání naší internetové stránky.

3. Jak můžeme tvé údaje použít

Údaje, které nám poskytneš, zpracováváme primárně za účelem poskytování samotné Služby, a to zejména:

 • umožnění tvé komunikace na internetové stránce s ostatními uživateli a jejího plnohodnotného používání;
 • založení, vedení a správa tvého profilu na internetové stránce, který ti registrací vytvoříme;
 • zadávání tvých inzerátů do bazaru a vyhledávání v nabídce bazaru.

 

Máme také oprávněný zájem vylepšovat internetovou stránku, udržovat náš vztah s tebou a chránit tebe i další uživatele internetové stránky. Tvé údaje proto využíváme i k následovným účelům:

 

 • zlepšení designu internetové stránky a optimalizaci jejího obsahu, funkcí a Služeb, které poskytuje;
 • informování o našich nových produktech a Službách;
 • informování o změnách na internetové stránce, pravidel jejího užívání, těchto Zásad ochrany osobních údajů a jiných podmínek, které se týkají naší internetové stránky;
 • prosazení našich pravidel používání internetové stránky a odhalování jejich porušení;
 • zjištění, zabránění nebo řešení podvodu a jiného protiprávního konání na internetové stránce, včetně použití k účelům vyšetřování příslušnými orgány.

 

Do tvé poštovní schránky na internetové stránce ti proto budeme posílat novinky a oznámení ohledně fungování a aktualizace internetové stránky, stejně jako oznámení související s tvým užíváním internetové stránky (např. upozornění na porušení Podmínek užívání apod.).

 

Součástí naší internetové stránky jsou i reklamní nabídky od třetích osob. Jelikož máme oprávněný zájem poskytovat takové reklamy, které jsou pro tebe relevantní a zajímavé, tvé údaje využíváme k následovným účelům:

 • monitorování tvé aktivity během užívání internetové stránky;
 • průzkum tvého chování na internetové stránce a jejího používání tebou;
 • zobrazování cílené reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace a její případné zaslání do tvé poštovní schránky na internetové stránce;
 • měření a vyhodnocování efektivity reklamy.

 

Krom výše uvedených případů tvé údaje využíváme jen s tvým souhlasem, a to k následovným účelům:

 • zasílání reklamy, nabídek a jiné marketingové komunikace na tvoji e-mailovou adresu, v každém takovém e-mailu budeš mít zároveň možnost odhlásit se z odběru.

4. Jak dlouho údaje uchováváme

Tvé údaje uvedené v profilu budou zpracované po dobu trvání tvé registrace na naší internetové stránce. Bereš na vědomí, že k případným důkazným účelům si uchováváme zálohovanou kopii tvých údajů v našem systému (není přístupný veřejnosti) po dobu 2 let od skončení registraci. Zpracovávání údajů, které jsi uvedl v tvém profilu, můžeš kdykoliv ukončit, a to tak, že to bude mít za následek zrušení tvé registrace na naší internetové stránce a vymazání těchto osobních údajů.

5. Poskytování a sdílení údajů

Tvé údaje, které jsi nám poskytl, neposkytujeme ani nezpřístupňujeme žádné třetí straně. Zůstávají u nás a zpracováváme je jen my. Tvé údaje (krom uživatelského jména a pohlaví) – pokud se ty nerozhodneš jinak (např. uvedením v tvém profilu) – nezveřejňujeme. Tvé osobní údaje můžeme zpracovávat i prostřednictvím zprostředkovatelů, kterými jsou osoby poskytující cloudové služby. Tvé osobní údaje nebudou přeneseny do třetí země (tedy mimo EU) ani mezinárodní organizace. Souhlasíš s tím, že tvé příspěvky mohou být také zohledněny internetovými vyhledávači. Můžeš také povolit přístup i jiným stránkám, jako je Facebook, aby měly přístup a zveřejnily na jejich stránce některý z tvých údajů, včetně tvých příspěvků na internetové stránce.

6. Naše odpovědnost

Na naší internetové stránce můžeš zveřejnit a sdílet různé osobní údaje (např. jejich uvedením v tvém profilu) a jiný obsah ve formě příspěvků (fotografie atd.). V takovém případě budou tvé údaje a příspěvky přístupné ostatním a my nemáme žádnou odpovědnost kontrolovat, zda někdo tvé údaje a příspěvky využívá.

 

Ochrana dle těchto Zásad ochrany osobních údajů se na ně proto vztahuje jen v míře, kterou je od nás rozumné požadovat. V rámci reklamních kampaní třetích osob běžících na naší internetové stránce a v některých dalších případech (např. bazar/Market, Blogy) ti můžeme nabízet určité výrobky nebo služby prostřednictvím uzavření smluvního vztahu se třetí osobou. Nemáme žádnou kontrolu a neodpovídáme za použití osobních údajů, které jim poskytneš. Naše internetová stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. Nejsme odpovědní za ochranu osobních údajů a soukromí nebo obsah těchto stránek.

7. Bezpečnost

Zavazujeme se řádně uchovávat všechny osobní a jiné údaje, které jsi nám poskytl, a to v souladu s nejvyššími bezpečnostními standardy. Se všemi údaji budeme zacházet dle pravidel uvedených v těchto Zásadách.

 

Máme několik úrovní zabezpečení naší internetové stránky. Zavedli jsme softwarové zabezpečení ve formě šifrování všech osobních údajů a využíváme služby předních poskytovatelů hostingových služeb, které realizují hardwarové zabezpečení tvých osobních údajů před neoprávněným přístupem.

 

I přes naši snahu žádný systém neposkytuje úplnou záruku, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu k tvým osobním údajům a tvé užívání této internetové stránky znamená, že jsi ochoten přijmout toto riziko.

8. Tvá práva a možnosti

V souvislosti s osobními údaji, které o tobě zpracováváme, máš níže uvedená práva a možnosti.

 

Můžeš nás požádat o potvrzení o tom, zda tvé osobní údaje zpracováváme, a pokud tomu tak je, máš právo získat přístup k těmto údajům a informace o podmínkách jejich zpracovávání. Tyto informace ti poskytneme zpravidla do jednoho měsíce ode dne, kdy nás o to požádáš.

 

Tvé údaje na naší internetové stránce můžeš kdykoliv aktualizovat nebo opravit v tvém profilu v části „Nastavení“. Doporučujeme ti tak učinit při každé jejich změně. Pokud máš problém s aktualizací tvých údajů, kontaktuj nás.

 

Tvé údaje na naší internetové stránce můžeš kdykoliv doplnit nebo vymazat v tvém profilu v části „Nastavení“.

 

Pokud máš problém s doplněním nebo vymazáním tvých údajů nebo chceš, abychom omezili zpracovávání tvých údajů nebo je vymazali, kontaktuj nás. Tvé údaje, které jsi nám poskytl pro účely plnění smlouvy nebo na základě tvého souhlasu, můžeš nechat přenést do jiné organizace, pokud je to technicky možné.

 

Můžeš namítat vůči zpracovávání tvých údajů, včetně údajů zpracovávaných k účelům přímého marketingu. V případě tvé námitky přestaneme tvé údaje používat, pokud nebude dán oprávněný důvod k jejich dalšímu zpracovávání.

 

Reklamní nabídky a oznámení ti budeme zasílat na tvoji e-mailovou adresu jen v případě, že jsi s tím souhlasil. Pokud je už dostávat nechceš, můžeš se z odběrů kdykoliv jednoduše odhlásit.

 

Pokud chceš některou z uvedených možností využít, případně máš další otázky, kontaktuj nás na adrese soukromi@refresher.cz.

Pokud máš pocit, že jsme porušili právní předpisy na ochranu osobních údajů, můžeš podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Cookies pravidla

Ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích považujeme za potřebné tě jasně a přesně informovat u účelou cookies a informacích, které se ukládají do zařízení, která při používání internetové stránky využíváš. Pokud chceš naplno využít funkcí a Služeb, které nabízí naše internetová stránka, tvé zařízení musí mít povolené tzv. cookies, jelikož některé služby internetové stránky můžeme poskytovat jen při jejich využívání. Pomocí cookies zkoumáme účinnost designu internetové stránky, stejně jako reklam a jiných prvků na ní zobrazených a také nám pomáhají při ověřování tvé totožnosti v případech, kdy je to potřeba. Použitím internetové stránky souhlasíš s používáním cookies tak, jak je to uvedeno v těchto cookies pravidlech.

 

Jak spravovat a vymazat cookies?

Většina internetových prohlížečů umožňuje vymazat cookies z tvého zařízení, zablokovat všechny cookies (nebo jen cookies třetí strany) nebo tě varovat předtím, než jsou cookies uloženy na tvém zařízení. Ber, prosím, na vědomí, že pokud se rozhodneš blokovat všechny cookies, naše internetová stránka nebude fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a nebudeš ji moci používat nebo přistupovat k mnoha funkcím, které poskytuje. Pokud jsi zablokoval všechny cookies a chceš naplno využít funkcí a Služeb, které internetová stránka nabízí, budeš muset povolit cookies. Můžeš to udělat ve tvém prohlížeči.

 

Více v nastaveních tvého prohlížeče nebo na webové lokalitě tvého prohlížeče:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://www.apple.com

Více na: http://www.allaboutcookies.org/

10. Změna Zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů změnit (zejména v případě právních nebo technologických změn nebo v případě přidání nových funkcí internetové stránky nebo změny existující).

 

O změně těchto Zásad ochrany osobních údajů tě budeme informovat zasláním oznámení do tvé poštovní schránky na internetové stránce.

 

Nejnovější a aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy zveřejněna na internetové stránce i s datumem její účinnosti. Používání naší internetové stránky po datu účinnosti takovýchto máme za to, že ses se změnou Zásad ochrany osobních údajů a jejich aktuální verzí seznámil.

 

Posledná verze: 25. 5. 2018

 

Pokud máš jakékoliv otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktuj naši odpovědnou osobu na adrese soukromi@refresher.cz.Domů
Feed
Nej
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Zavřít