Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Vojtěch Vanda TASR
22. března 2023 10:10
Čas čtení 2:20

Dnes je Světový den vody. Potřebujeme urychleně změnu

Kategorie:
Zajímavosti
Uložit Uložené
Dnes je Světový den vody. Potřebujeme urychleně změnu
Zdroj: Unsplash/Inge Maria/volně k užití

Od roku 1993, tedy již tři desetiletí, si 22. března pravidelně připomínáme Světový den vody. Vyhlásila ho Organizace spojených národů (OSN) na konferenci o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiru o rok dříve.

Letos je tématem Světového dne vody „Urychlená změna“, a to především v kontextu krize nedostatku vody i osvěty v oblasti hygieny. Cílem je upozornit na důležitost každodenního chování jednotlivců při efektivním zacházení s vodou a povzbudit lidi, aby ve svém životě podnikli kroky a změnili způsob používání, spotřebu i hospodaření s vodou.

Voda je základní podmínkou existence života na Zemi. Tvoří přibližně dvě třetiny zemského povrchu, ale více než 97 procent vody představuje slaná voda v mořích a oceánech. Jen 2,5 procenta veškeré vody na Zemi je sladkovodní, ale ani ta není všude dostupná nebo pitná.

Dvě miliardy lidí neměly před třemi lety spolehlivý přístup k pitné vodě

Podle údajů OSN neměly v roce 2020 více než dvě miliardy lidí žádný spolehlivý a bezpečný přístup k pitné vodě. Navíc neuvážené zásahy do přírodního prostředí často porušují zákonitosti, kterými se složitý mechanismus vodního koloběhu řídí. Ve 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.

10. března 2023 10:04 Čas čtení 0:51 Aktivisté blokovali dopravu na magistrále. Usilují o snížení rychlosti v Praze Aktivisté blokovali dopravu na magistrále. Usilují o snížení rychlosti v Praze


Rizika související s vodou, jako jsou například záplavy a sucha, zvyšují podle Světové meteorologické organizace (WMO) i důsledky klimatických změn. Předpokládá se, že počet lidí trpících nedostatkem vody poroste a s nárůstem populace a snižující se dostupností vody se bude její nedostatek zhoršovat. Statistiky hovoří o tom, že každý rok spotřebujeme o jedno procento vody více než rok předtím, přičemž se očekává, že do roku 2050 bude trpět žízní sedm miliard lidí.


Se záměrem zintenzívnit činnost všech zúčastněných stran a odvětví začíná v New Yorku právě na Světový den vody třídenní Konference OSN o vodě 2023, kterou pořádá Valné shromáždění OSN a potrvá do 24. března 2023.


Jejím hlavním závěrem by měl být Akční program pro vodu. Ten má zahrnovat závazky států s cílem pomoci mobilizovat opatření napříč státy a odvětvími k naplnění globálních záměrů a úkolů týkajících se ochrany této životodárné tekutiny a jejích zdrojů. I proto generální tajemník OSN António Guterres prohlásil: „Březnová konference OSN musí vyústit v odvážný akční program o vodě, který dá této životodárné síle našeho světa mízu, kterou si zaslouží.“

Během Světového dne vody se již tradičně pořádají různé akce pro širokou veřejnost jako prohlídky vodáren, čistíren odpadních vod, přehrad a podobně. O akcích po celém Česku informuje portál Naše voda.

Ochrana vody v České republice

I Česká republika se angažuje v ochraně vodních zdrojů. Jak potvrzuje ministerstvo životního prostředí, jedná se o právní ochranu v souladu s požadavky jak českého práva, tak i práva EU. „Základním právním předpisem Evropského parlamentu a Rady ustavujícím rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky členských států je směrnice 2000/60/ES ze 23. října 2000. Ochranu vod, jejich využívání a práva k nim upravuje zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů,“ informuje.

Ministerstvo životního prostředí společně s ministerstvem zemědělství každoročně předkládá vládě Zprávu o stavu vodního hospodářství v České republice, která popisuje a hodnotí stav jakosti a množství povrchových a podzemních vod i související legislativní, ekonomické, výzkumné a integrační aktivity.

9. března 2023 19:53 Čas čtení 0:39 V oceánech je už 171 bilionů kusů plastů. Zvířatům plní žaludky, umírají hlady V oceánech je už 171 bilionů kusů plastů. Zvířatům plní žaludky, umírají hlady

V poslední Zprávě za rok 2021 vyjádřila znepokojení nad budoucím stavem vody tehdejší ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

„Rok 2021 byl na území České republiky teplotně i srážkově průměrný. V porovnání s předcházejícími lety nebyl tento rok z hlediska hydrologického sucha ani povodní nijak výjimečný. Dovolte mi ale upozornit, že tento stav není standardem,“ napsala.

„Problematika sucha a nedostatku vody nás trápí řadu let a není pravděpodobné, že by se tento stav měl v blízké budoucnosti změnit. K vypořádání se se změnou klimatu nám musí kromě mitigace pomoct adaptace. A adaptační opatření neuděláme bez šetrného nakládání s vodou,“ upozornila.

Domů
Sdílet
Diskuse