Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Pátek 23. 8. 2019 svátek má Sandra

hledej na refresheru

Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Lidé
4
Ondřej Jarůšek
1. únor 2015, 14:40

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Před koncem zlaté éry pirátství žil tehdejší Karibik v neustálém strachu ze spatření přibližující se černé vlajky. A více než toho, spatřit pod ní kapitána Černovouse. Piráta, který se ze všech ostatních stal nejproslavenějším a zároveň nejobávanějším.

Ondřej Jarůšek
1. únor 2015, 14:40
Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
4
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Období označované jako zlatá éra pirátství lze rozčlenit do tří věků. Prvním z nich je bukanýrská perioda v letech 1650-1680, kdy anglo-francouzští námořníci usídlení na Jamajce a v Tortuze plundrovali španělské kolonie a plavili se primárně po Karibském moři a východním Pacifiku. V 90. letech 17. století nastala tzv. doba „Pirate Round“. V té se piráti v touze po větší kořisti hojně plavili od západního Atlantiku kolem nejjižnějšího výběžku Afriky až k Madagaskaru. Poté po vodách Indického oceánu vyrazili směrem k Jemenu a poslední destinací byla muslimská Indie. Zlatou éru pirátství uzavírá období po konci války o španělské dědictví. V letech mezi 1716 a 1726 se nezaměstnaní anglo-američtí námořníci a privatýři rozhodli stát se piráty a usídlili se v Karibiku, který se společně s východním pobřežím Ameriky, západním pobřežím Afriky a Indickým oceánem, stal jejich nejčastějším působištěm. A právě v této poslední periodě celému Karibiku dominoval legendární Edward Teach, lépe známý jako Blackbeard (Černovous) a se svým korábem Pomsta královny Anny se stal nejobávanějším pirátem, který se kdy ve vlnách Karibiku chopil kormidla.

 

Jean Leon Gerome Fetris v roce 1920 namaloval obraz s názvem „Capture of the Pirate“

Pirát v červenohnědém kabátě je Černovous

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku 

Raný život a New Providence

 

Rok ani místo Černovousova narození nelze určit s jistotou, obecně se má ale za to, že jeho rodným městem je anglický Bristol, rok cirka 1680. Za jeho rodné jméno se uvádí Edward Teach a přízviskem „Černovous“ byl nazýván až během pirátské kariéry začátkem 18. století. Piráti ovšem měli ve zvyku si svá příjmení měnit, aby jím nepošpinili jméno rodiny, ze které pochází. Dá se tedy předpokládat, že rodné příjmení si Černovous pozměnil také. Neexistuje ale způsob, jak to s platností prokázat. Ovšem různé dokumenty uvádí různé pravopisné verze jeho jména (Thatch, Thache) a další dokonce jeho příjemní uvádí jako Drummond. O jeho životě před obratem k pirátství se ví jen málo. Spekuluje se o tom, že mohl být námořníkem ve službách rodné Anglie během války královny Anny (válka o španělské dědictví).

 

Neobydlený bahamský ostrov New Providence se pro piráty začátku 18. století stal něčím jako rájem na Zemi. Byla to základna jejich operací. Zákon a pořádek zde neexistoval, břehy byly pro Britské královské námořnictvo příliš mělké a přístavy mohly pojmout stovky lodí. Tomuto místu neodolal ani samotný Edward Teach a nedlouho po svém příjezdu se v roce 1716 připojil k posádce kapitána jménem Benjamin Hornigold. Hornigold brzy rozpoznal Teachovy vůdcovské vlohy a proto mu přenechal velení nad jednou z menších ukořistěných lodí. Od roku 1717 měl Teach kontrolu nad vlastní lodí a hon za kořistí s vlastní posádkou nenasytných pirátů mohl začít. Z přepadených lodí Teach kradl veškeré zásoby barelů s moukou, vínem nebo rumem, zbraně a jakékoliv cennosti. Jeho reputace obávaného piráta začínala pozvolna růst.

 

Během plaveb se svojí šalupou jeho pozornost na obzoru upoutala černá vlajka třepající se na stěžni lodě s názvem Revenge a posádkou 70 pirátů, jíž velel Stede Bonnet. Černovous zastavil u jejího boku. Bonnet byl pirátem krátce a Teach poznal, že není dobrým kapitánem. Ostatně s ním nebyla spokojená ani jeho vlastní posádka, a tak se Černovous ujmul kormidla Revenge a Stede Bonnet byl ponechán na palubě jako host. Benjamin Hornigold dál přepadával loděnice svých starých nepřátel a poté náhle od pirátství odstoupil. Později přijal Královskou milost, čímž byly jeho zločiny vůči koruně prominuty a s Černovousem se již nikdy nesetkal.

 

Kapitán Černovous byl s kormidlem v ruce stejně obávaný jako se šavlíEdward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Pomsta královny Anny, zastrašující vzhled a získávání moci

 

Pod velením dvou lodí Edward Teach v listopadu (november) 1717 přepadl francouzskou otrokářskou loď La Concorde. Concordy se ujmul jako nový kapitán, přejmenoval ji na Pomstu královny Anny (Queen Anne’s Revenge) a vybavil ji 40 děly. Ve své moci měl tak již 3 lodě a velel 150 pirátům. Teach si uvědomoval svoji rostoucí reputaci obávaného piráta, která po získání Pomsty královny Anny ještě zesílila, a byl dostatečně inteligentní na to, aby věděl, jak tento faktor správně využít a vytěžit z něj maximum.

 

Černovous byl vysoké postavy se širokými rameny. Uhelnatě černý kabát mu sahal až na zem k botám z kůže, měl dlouhé tmavé vlasy a hustý plnovous, přičemž na hlavě nosil široký kožešinový klobouk, ke kterému byly zavěšeny dlouhé, pomalu hořící doutnáky, čímž v nepřátelích budil přímo démonický dojem. Doutnáky měl zapleteny také do konečků plnovousu nebo vlasů. Za opaskem na obou bocích nosil dlouhé šavle a často byl viděn s šesti pistolemi zasunutými ve vnějších pouzdrech na kabátě. Na hlavním stěžni Pomsty královny Anny byla zavěšená vlajka rohatého kostlivce na černém pozadí, který jednou rukou probodává krvácející srdce a druhou drží číši s nápojem a připíjí na počest ďábla. Tato vlajka byla signaturou Černovouse a jeho korábu. Pokud to šlo, snažil se přímým bojům vyhýbat a námořníci se často při samotném pohledu na jeho pekelné vzezření dobrovolně vzdali. Zajímavostí je, že není znám jediný případ, kdy by Černovous zbavil života někoho, kdo by se nesnažil zavraždit jej. Pokud námořníci nevzdorovali, zpravidla si jen vzal jejich náklad a nechal je pokračovat v plavbě.

 

Teach a Bonnet společně začali plundrovat španělské lodě poblíž Mexika a střední Ameriky. Dle zpráv té doby si byli Španělé vědomi „Velkého Ďábla“, který přepadává jejich lodě. Černovousova pirátská flotila měla co nevidět 700 mužů, a tak se Teach rozhodl k dalšímu kroku, čímž byla tzv. Blokáda Charlestonu. V dubnu (apríl) 1718 připlul k pobřeží prosperující anglické kolonie (nynější Charleston), kde zajmul každou loď, která připlouvala nebo odplouvala a z postrašených námořníků si udělal své vězně. Po anglické kolonii jako výkupné požadoval nad zlato cenné léky a kolonisté, hned co se dozvěděli, s kým mají tu čest, jeho požadavkům hbitě vyhověli. Blackbeard propustil vězně a odplul.

 

Doutnáky mu umožnily vyděsit nepřátele

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Edward Teach byl po zuby ozbrojen

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Existují různé kresby Teachova obávaného korábu 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Takto vypadala vlajka kapitána Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Ztroskotání korábu a poslední bitva

 

V polovině roku 1718 měla Pomsta královny Anny nehodu a škody byly natolik závažné, že ji nešlo opravit. Černovous měl údajně nehodu přivodit záměrně a po nárazu korábu veškerou kořist přesunul na jinou loď, kterou poté odplul a většinu posádky nechal na místě. Stede Bonnet, který se v té době snažil marně získat královské omilostnění, opuštěné muže poté vyzvedl a vydal se s nimi Teache hledat. Nikdy ho ovšem nenašel.

 

Černovous se svou lodí zakotvil v Severní Karolíně, kde od místního guvernéra, Charlese Edena, přijal Královskou milost. Mělo se ovšem jednat pouze o politický tah, jak získat více kořisti. Černovous a Eden tajně uzavřeli dohodu, která měla bohatství zajistit oběma stranám. Eden Teachovi připsal jeho zbývající loď (Revenge) jako válečnou kořist, aby se tak Teach stal jejím oficiálním vlastníkem. Se svými piráty žil u nedalekého přítoku, který jim zajišťoval výhodnou strategickou pozici při drancování menších obchodních loděnic. Při jedné příležitosti přepadl velkou francouzskou loď převážející cukr a zavezl ji do Severní Karolíny, kde se s místním guvernérem a jeho rádci rozdělil o lup. Edena ujistil, že loď objevil uprostřed moře opuštěnou.

 

Teachova prosperita ovšem ochuzovala místní obchodníky. Ti svou stížnost přednesli guvernérovi Virginie jménem Alexander Spotswood. Guvernér Spotswood následně najal 57 mužů z velkých válečných lodí Británie a předal je pod velení poručíka Roberta Maynarda. Guvernér zajistil také dvě menší šalupy, Ranger a Jane, aby se vojáci mohli do zrádných přítoků Severní Karolíny bezpečně dostat. V listopadu (november) 1718 začal hon na Černovouse. Ten neměl příliš dlouhého trvání, neboť už 22. listopadu Maynardovi vojáci Černovouse vypátrali. Se svou posádkou byl usídlen u přítoku Ocracoke, ale naneštěstí pro Maynarda, důstojník Černovouse, Israel Hands, připlouvající lodě včas zpozoroval a svému kapitánovi předal varování.

 

Černovous vyčkal, až se Ranger dostatečně přiblíží a dal pirátům znamení ke střelbě. Nepřátelská loď byla po několika salvách natolik zničená, že musela opustit bitvu. Většina posádky Rangeru byla zabita, a kdyby loď včas neodplula, Teach by ji rozmetal na třísky. Maynard využil Teachovy bitvy s Rangerem a se svou lodí Jane se pomalu přibližoval k jeho lodi. Než si Černovous stačil uvědomit, že se Maynard přibližuje, nepřátelská posádka se začala řinout na jeho palubu a strhl se nelítostný souboj s pistolemi a šavlemi. Na krví zmáčenou palubu Černovouse nakonec přeskočil i samotný poručík Maynard a dvakrát na Teache vystřelil. Obě kulky se zaryly do jeho masa, svou šavli ale kapitán nepustil a bojoval dál. Když zraněný Černovous nakonec začal v boji s Maynardem získávat převahu, vynořil se náhle zpoza Teache nepřátelský voják a svým mečem penetroval jeho hruď. Mrtvý Černovous padl do potoku krve a jeho posádka pirátů se při pohledu na kapitánův poslední výdech vzdala. Maynard padlého Česrnovouse dekapitoval a jeho hlavu připevnil na přední stěžeň své lodi jako trofej. V ostrém větru napnul plachty a vrátil se do Virginie.

 

 Ocracoke (Occacoke) Inlet je místem poslední bitvy Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Umělecké vyobrazení smrti slavného kapitána Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Jeho hlava byla barbarsky zavěšena na předním stěžni 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Život po smrti

 

Vyprávění o legendárním kapitánovi Černovousovi každou generací po jeho smrti nabírala na obrazotvornosti. Objevila se například pověst, že po vržení mrtvého Černovouse do moře, jeho bezhlavé tělo několikrát obeplulo Mayardovu loď nebo, že než zemřel, utržil ve finálním boji celkem 20 bodných a 5 střelných ran. Černovous nebyl nejúspěšnějším pirátem, byl ale nejobávanějším. To díky prozíravé strategii vzbuzování strachu v srdcích nepřítele. Většina jeho bojů tak byla vyhrána ještě dříve, než začala. Už jeho soudobé vykreslení bylo natolik silné, že jeho smrt byla vnímána jako tečka za pirátským terorem, i když ten ještě několik let pokračoval. Teachova pirátská kariéra byla poměrně krátká, ale i tak se během stačil zapsat tučným písmem do historie. S jeho vlivem se koneckonců můžeme setkat i dnes, když je jeho postava ztvárňována v literatuře nebo populární kultuře. Vrak Černovousova korábu Pomsta královny Anny byl nalezen v roce 1996. Mnoho lidí dodnes věří, že kapitán Černovous po sobě neznámo kde zanechal ukrytý poklad a jeho postava je tak honbou za jeho nalezením neustále oživována.

 

Černovous inspiroval tvůrce Pirátů z Karibiku 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Blackbeard se objevil i ve videohře Assassin's Creed IV

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Nalezený kanón pocházející z Teachova korábu Pomsta královny Anny  Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Ohodnoť článek
28
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.