Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
3. června 2022 v 9:43
Čas čtení 0:27
Tereza Patočková

KVÍZ: Které otázky byly letos u maturit nejtěžší? Vyzkoušej si své znalosti

KVÍZ: Které otázky byly letos u maturit nejtěžší? Vyzkoušej si své znalosti
Zdroj: Pexels/volně k užití
NEWS MATURITNÍ ZKOUŠKY
Uložit Uložené

Vybrali jsme nejtěžší otázky z maturit. Zvládnul bys je?

Studenti si letos stěžovali, že maturity byly extrémně náročné. Některé otázky skutečně zvládlo jen minimum všech českých maturantů a maturantek. Úplně nejméně se ale dařilo v češtině v otázce číslo 14, kterou zvládlo jen 21 % všech studentů.


Úloha se ptala na název funkčního stylu, ke kterému patřil úryvek z knihy Paměť mojí babičce spisovatelky Petry Hůlové. Šlo o otevřenou úlohu, takže studenti nemohli ani dobře tipovat.

Mezi nejtěžšími otázkami z matematiky se jako každým rokem maturantům nejméně dařilo ve slovních úlohách. Tentokrát to byla úloha 11 zaměřená na kombinační čísla. První část zvládla necelá třetina žáků, druhou podúlohu dokonce jen 12 procent maturantů.

Ty nejtěžší uzavřené otázky z obou předmětů si můžeš sám či sama vyzkoušet.

Kvíz
Nejtěžší maturitní otázky
16
Pálivé papriky kdysi využívali indiáni jako zbraň proti nepříteli. Nejostřejší kousky zapálili, extrémně štiplavým dýmem dotyčného ochromili a poté snadno zneškodnili. Pálivost paprik způsobuje kapsaicin. Tento rostlinný alkaloid zřejmě slouží jako obraný prostředek proti býložravým živočichům. Intenzita pálivosti dané odrůdy paprik se udává ve Scovilleových jednotkách pálivosti (SHU), pojmenovaných podle amerického chemika. Ten v roce 1912 zveřejnil svůj test pálivosti papriček: roztok obsahující vodu, cukr a výtažek z pálivých paprik se ředí postupným přidáváním vody až do té doby, než většina z pěti ochutnávačů přestane zcela cítit pálivou chuť roztoku. Stupeň naředění (tj. kolikrát musel být původní roztok naředěn, aby byl ochutnávači označen jako nepálivý) odpovídá příslušné hodnotě SHU. Sladká paprika neobsahuje žádný kapsaicin, má tedy nula SHU. Oblíbené jalapeños mohou mít až 8 tisíc SHU, některé chilli papričky mají dokonce více než milion SHU. Největším nedostatkem Scovilleova testu jsou částečně zkreslené výsledky: ve vnímání pálivosti jsou mezi lidmi značné rozdíly, navíc už po chvíli ochutnávání se chuťové receptory stanou méně citlivými, a tak ochutnávač snese větší pálení než zpočátku. Dnešní poměrně spolehlivé metody negativní vliv lidského faktoru eliminují. (www.iprima.cz; budejovice.rozhlas.cz, upraveno) Které z následujících tvrzení je pravdivé?
Slova chuť a nechuť jsou v kontextu výchozího textu antonymy, totéž platí i pro dvojici slov nedostatek – dostatek.
Slova chuť a nechuť nejsou v kontextu výchozího textu antonymy, totéž platí i pro dvojici slov nedostatek – dostatek.
Slova chuť a nechuť jsou v kontextu výchozího textu antonymy, slova nedostatek a dostatek však v kontextu tohoto textu antonymy nejsou.
Slova chuť a nechuť nejsou v kontextu výchozího textu antonymy, slova nedostatek a dostatek však v kontextu tohoto textu antonymy jsou.
26
Životní příběh dvojčat Jitky a Květy Válových, zosobňujících originalitu, odvahu a oddanost výtvarnému umění, se začal psát 13. prosince 1922. V jejich tvorbě, zásadně ***** industriálním prostředím rodného Kladna, se projevují výrazné znaky proudu zvaného nová figurace. Za války sestry pracovaly v kladenských ocelárnách, pak studovaly malbu pod vedením profesora Filly. Do jejich profesní dráhy ovšem zasáhl komunistický puč. Zdálo by se, že mladým malířkám ····· hutě a pracující lid by režim mohl být nakloněn, díla sester Válových se však záhy stala terčem kritiky. Na jejich plátnech totiž dělníci nebyli vyfešákovaní panáci se širokým budovatelským úsměvem. „Válovky“ zobrazovaly dělnické prostředí v jeho nahotě a značně nekonvenčně. Diktát socialistického realismu odmítli i další umělci. V roce 1954 vznikla umělecká skupina Trasa. Její členové, mezi něž patřily také sestry Válovy, pořádali společné výstavy. Když se v 60. letech poměry uvolnily, Jitka s Květou konečně představily svou tvorbu na samostatné výstavě. Slibně rozjetou kariéru však ukončil nástup normalizace. Dlouhá léta nesměla být díla sester Válových vystavována v oficiálních galeriích. Kladenské rodačky přesto tvořily dál a svá plátna prodávaly za pár šestáků známým. Pro veřejnost byly sestry Válovy znovu objeveny v roce 1983, a to díky manželům Ševčíkovým, kteří připravili jejich velkou výstavu. (www.ustrcr.cz; www.sanquis.cz, upraveno) Které z následujících tvrzení je pravdivé?
V textu jsou zvýrazněna dvě souvětí: každé z nich se skládá ze dvou vět.
V textu jsou zvýrazněna dvě souvětí: první z nich se skládá ze dvou vět, druhé z nich se skládá ze tří vět.
V první části textu je zvýrazněna věta jednoduchá, v druhé části textu je zvýrazněno souvětí skládající se ze dvou vět.
V první části textu je zvýrazněna věta jednoduchá, v druhé části textu je zvýrazněno souvětí skládající se ze tří vět.
36
Čechy postihly. Jak tuto skutečnost vysvětlit? Klesla snad díky nejrůznějším protiepidemickým opatřením mortalita? Na tyto otázky není jednoduché ODPOVĚDĚT. Lze konstatovat, že zdravotní péče se v novověku bezesporu zlepšila. Ve větších městech začali systematicky působit městští lékaři, kteří jednak vykonávali dozor nad ranhojiči, jednak v krizových chvílích spolupracovali s radními. K účinnému boji s nakažlivými nemocemi měly přispět také morové řády, vydávané panovníkem i jednotlivými městy. Vynález knihtisku zpřístupnil širší čtenářské obci již existující zdravotnickou literaturu, např. protimorové spisy. V nich je sice podstata nemoci vysvětlována mylně, můžeme zde však najít i užitečné informace. Některá doporučení (izolovat nemocné, udržovat čistotu obydlí a prádla, kontrolovat příchozí při vstupu do měst atd.) mohla šíření nákazy skutečně omezit. Bezpečnostní opatření však rozhodně nebyla ***** dodržována. Například morový řád Ferdinanda I. nařizoval POCHOVÁVAT oběti moru mimo město, přesto během morové epidemie v roce 1582 byli v Praze mrtví běžně házeni do šachet vyhloubených u kostelů. (kolektiv autorů, Dějiny obyvatelstva českých zemí, upraveno) Které z následujících tvrzení o větných členech odpovědět a pochovávat je pravdivé?
Oba tyto větné členy jsou podměty.
Oba tyto větné členy jsou předměty.
Větný člen z první části textu je podmět, větný člen ze třetí části textu je předmět.
Větný člen z první části textu je předmět, větný člen ze třetí části textu je podmět.
46
Pro ? ∈ ⟨π; 2π⟩ platí: cos ? = − ½ Jaká je hodnota tg ? ? Jaká je hodnota tg ? ?
−√3
− √3/3
√3/3
√3
56
Letadlem do Bruselu cestovaly pouze dospělé osoby. Mezi cestujícími bylo o třetinu více žen než mužů. Každý cestující měl pouze jedno zavazadlo. Zavazadla všech cestujících byla zvážena: aritmetický průměr hmotností zavazadel žen byl 18,30 kg a zavazadel mužů 14,80 kg. Jaký byl aritmetický průměr hmotností zavazadel všech cestujících v letadle?
16,30 kg
16,55 kg
16,90 kg
jiná hmotnost
16,80 kg
66
V balíčku je 10 karet, z nichž právě 4 karty jsou esa. Z balíčku náhodně vybereme 5 karet. Jaká je pravděpodobnost, že mezi vybranými pěti kartami budou právě 3 esa?
1/42
2/21
3/5
5/21
jiná hodnota pravděpodobnosti
Vyhodnotit kvíz
Domů
Sdílet
Diskuse