Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Neděle 21. 7. 2019 svátek má Vítězslav, Vítězslava

hledej na refresheru

Odteď si můžeš článek
uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Lidé
19
Michal Beňo
26. leden 2016, 16:41

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

Mocný muž carského Ruska, kterému ženy nikdy neřekly "ne".

Michal Beňo
26. leden 2016, 16:41
Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
19
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Pro některé ztělesnění démona, pro jiné skutečný světec. Dnes přesně nevíme, čím tento nevzdělaný, ale zároveň geniální mnich carskou rodinu uřkl, ale pravděpodobně za to mohou jeho oči, které byly podle lidí uhrančivé až paralyzující, nejeden člověk měl pocit, jako by se díval "do očí pekelného monstra."

 

Grigorij Jefimovič Rasputin se narodil 10. Ledna 1869 v nejizolovanějším koutě carského Ruska, na Sibiři, v malé rolnické vesničce Pokrovskoje. Život na tomto místě je mimořádně nehostinný a krutý, těžkou práci a nemoci střídají jen hladomor a mráz. Díky nepřístupným močálům v okolí vesnice je skoro nemožné navštěvovat školy, a tak to se vzděláním mladého Rasputina není žádná sláva, říká se dokonce, že neuměl ani pořádně psát a číst. Je však jisté, že více než školní povinnosti a práce, zajímá dospívajícího venkovského chlapce opačné pohlaví a alkohol. Orgie s prostitutkami nebo místními dívkami jsou na denním pořádku. No Rasputin nebyl jen nadměrně sexuálně žádostivý, měl také pověst darebáka, záletníka a zločince.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

Přibližně po dovršení osmnáctého roku života strávil kvůli svým prohřeškům tříměsíční pokání ve Verchoturjetském klášteře. Zde poprvé narazil na místní náboženskou sektu chlystů. Fanatická organizace hlásící návrat Ježíše Krista a jeho převtělení do nejspravedlivější a nejčistší osoby na zemi. Při noční koupeli má Rasputin jasno, samotná Panna Marie k němu prý promluví a označí ho za vyvoleného. "Všechno co řeknu, musí být správně, protože mými ústy mluví sám Bůh!" V té době se také ožení s Praskovii Fjordovnou Dubrovin, dívkou z vedlejší vesnice, se kterou má tři děti. Doma se však moc času nezdržuje, díky schopnostem léčit a uzdravovat, vydává se na dlouhou a nebezpečnou pouť po matičce Rus. Organizuje svatby, křtiny, ale i pohřby. Všechny slavnostní kázání končí hromadnými sexuálními oslavami. "Odpuštění můžeme dosáhnout jen smilstvem a hříchem," hlásá prostým lidem. Cestu po sibiřských a ruských klášterech završuje cestou do Řecka a Jeruzaléma.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

V roce 1903 se již jako známý léčitel, prorok a světec dostaví do Petrohradu kvůli velkému shromáždění církevních hodnostářů. Po ulicích velkoměsta se pohybuje těžko až nešťastně, hraje si se svou tmavou bradou, ze které si každou chvilku vytahuje nečistoty a drobky. Prakticky nedodržuje žádné hygienické návyky, páchne, vulgárně nadává a hrubě se chová. I přes to všechno má však stále více obdivovatelů. Bohaté šlechtičny a urozené dámy mluví jen o něm. "Smrdí jako nějaké zvíře. Bála jsem se, že mě roztrhá. Tři dny jsem se vzpamatovávala! "Jistá Olga Nikojevna zase píše své přítelkyni v listu" Jako kdyby mě obskočil velký býk. "Mnohé ženy však nenavštívily Rasputina jen kvůli obohacení svých sexuálních zážitků, ale také z důvodu, aby se co nejvíce přiblížily samotnému Bohu. "Bylo to, jako by do mě vstoupil sám Bůh. Nikdy jsem nic podobného nezažila, dva dny jsem se nekoupala, abych cítila na svém těle ten jeho pach." Právě díky popularitě, pokoře a upřímnosti se stává mnich z Pokrovskoje za krátkou dobu významným církevním hodnostářem Petrohradu. Prostřednictvím svých kontaktů a léčitelských zázraků se Rasputinovo jméno dostává do uší velkoknížete Nikolaje Nikolajeviče, který známého mystika přivede až před carský pár.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

1. listopadu 1905 car Mikuláš ll. pokorně přivítá svatého muže na svém dvorku. "Vítám tě, buď našim hostem a zkus naše pohostinství." Nekončící respekt a obdiv si Rasputin u monarchů a především carevny Alexandry Fjodorovny získal uzdravením jejich syna, mladého careviče Alexeje, trpícího dědičnou chorobou hemofilií, tedy poruchou srážlivosti krve. V tomto případě stačí menší poranění, které následně způsobí dlouhodobé krvácení. Rasputin jednoho dne sebral malého Alexeje z rukou doktorů a zavřel se s ním do místnosti. Po pár hodinách vyšel z pokoje a ukázal carevně výsledek zázraku. Krvácení ustalo, rány se zahojily a chlapec byl do dvou dnů úplně zdravý. O tom, jak toho "zhýralý mnich" dosáhl nejsou žádné záznamy, faktem však zůstává, že při svých mnoha léčitelských pokusech využíval sugesci a hypnózu, která jakož je prokázáno, zmírňuje příznaky, odbourává stres, zklidňuje a zpomaluje krev. Od uzdravení mladého careviče začal mít Rasputin velký vliv na carském dvoře a dokonce i na ruské monarchy. S vysoce postavenými generály a úředníky mluvil jako rovný s rovným. Bez sebemenšího ostychu či pokory. Díky popularitě se stává u znuděných dam tématem číslo jedna. Největší milovnicí Rasputina se stala hraběnka Olga Lochtinova, ta se o svého světce až mateřsky stará a tráví s ním většinu volného času. Její vášeň postupně přeroste do šílenství a posedlosti. "Vezmi si mě, Grigorij, můžeš si se mnou dělat, co chceš". Rasputin neváhá, zneužije hraběnku a pak se jí zbaví, před její rodinou ji zesměšňuje a ponižuje. I přes to všechno však jeho sláva stále roste.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

Když kráčí ulicemi města, lidé mu skáčou kolem krku, klanějí se, líbají mu ruce a s úžasem se dotýkají jeho pláště. S popularitou a zástupy následovníků rostou i řady Rasputinovo nepřátel. Pozorností zbystřily i církevní kruhy, příslušnost k sektě, zázraky, prohlašování se za boha a v neposlední řadě sexuální orgie a alkohol pobuřovaly kromě šlechty i ctihodné kněží z Petrohradu. Tajné spisy o Rasputinovi se kromě zázraků množily i informacemi z jeho soukromí. V dopise adresovaném prokurátorovi se například píše: "Během jednoho odpoledne obšťastnil 11 žen a ještě neměl dost" či "Jednu z žen přivedl 12 krát k orgasmu." Bylo tak dost těch, kteří začali varovat carskou rodinu před kontaktem s tímto podivínem. Soudnost a sebekontrolu postupem času ztrácí i sama carevna Alexandra Fjodorovna. Důkazem toho jsou osobní dopisy zhýralému mnichovi. "Můj drahý příteli, tolik toužím po tvé přítomnosti. Chci líbat tvoje ruce a položit hlavu na tvé svaté rameno." Narůstající tlak a nepříjemnou atmosféru kolem "zloděje koní" pocítí i Mikuláš ll. a několikrát doporučí Rasputinovi útěk z Petrohradu. Svatý muž poslechne a přečká bouři nevole ve Svaté zemi.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

Po návratu do města čeká na mnicha z Pokrovskoje nečekané překvapení. Najatá prostitutka Chionija Guseová vrazí Rasputinovi nůž hluboko do břicha, vypadá to na smrtelnou ránu. Guseová údajně po činu šíleně křičí "Zabila jsem antikrista." Bůh však nad ním drží ochrannou ruku a svatého mnicha ušetří. Na lůžku ho ještě zastihne zpráva o zapleteni Ruska do války, car se vydává na bojiště a za jeho nepřítomnosti vládne carevna Alexandra. Rasputin jí po zotavení radí a má ji absolutně ve své moci. Jeho vůle a vliv jsou v podstatě neomezené. V téže době se po Petrohradě rozšíří zpráva, že carevna je milenkou tohoto "ďábla v lidském těle." A tak je v hlavách nejvyšší šlechty rozhodnuto, Rasputin musí zemřít. Na čelo popravčího komanda se postaví hrabě Felix Felixovič Juspov.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

Mnich přijme 30. prosince 1916 pozvání do domu spiklenců. Po dlouhé konverzaci je mu nabídnuto otrávené jídlo v podobě vína a koláčů. Rasputin víno s chutí vypije a zákusky sní, ale kyanid na něj vůbec nepůsobí. Juspov ztratí nervy, vytáhne pistoli a z těsné blízkosti střelí nenáviděného Rasputina do hrudi. Ten se na hraběte vrhne s cílem ho zaškrtit, ale je umlčen další sérií kulek a údery hole. Mnich pomalu padá k zemi, jeden ze spiklenců k němu přiklekne a po chvíli zakřičí "To není možné, on ještě žije!" Samotný Jupsov se okamžitě na ležící tělo vrhne a pistolí ho bije po hlavě a obličeji. Jak později tvrdil, zdálo se mu, že je Rasputin stále živý, pohybují se mu oči a chroptí. Nehybné tělo svatého muže následně svážou a hodí do řeky Něvy. Při pitvě se měla v jeho plicích údajně najít voda, což vede k závěru, že zemřel až na následky utonutí.

 

Grigorij Jefimovič Rasputin: Nemravný mnich oblibující sex, ale i tajemný mystik, který pobláznil hlavu samotné carevny

 

Je také zajímavé podotknout, že Rasputin před svou smrtí prý předpověděl, že pokud ho o život připraví členové královské rodiny, bude to konec dynastie Romanovců. O necelé dva roky se tak i stalo, 17. července 1918 odvedli vojáci Mikuláše ll. spolu s jeho rodinou do suterénu jejich domu, kde je všechny včetně služebnictva popravili.

 

Ohodnoť článek
29
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.