Pokud nezastavíme klimatické změny, hrozí katastrofické scénáře. New York voda vymaže ze zemského povrchu
1/4

V takomto Miami sa už žiadne párty nekonajú.

Zdroj: Climate Central