Neděle 15. 7. 2018 svátek má Jindřich

hledej na refresheru

Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

Polemika o účinnosti homeopatie trvá už téměř tři století. Kde je pravda?

25. červenec 2017, 13:03

Polemika o účinnosti homeopatie trvá už téměř tři století. Kde je pravda?

V uplynulých dvou dílech Otřesných praktik šarlatánů jsme se věnovali problematice MMS a biorezonanci. Přišlo mi od vás četné množství mailů a zpráv s vašimi zkušenostmi a názory na danou problematiku, na článek jako takový a také na mou osobu. Je pochopitelné, že s mými názory každý nesouhlasí, a to je jen dobře. Musím však vyzdvihnout váš způsob komunikace, neboť každá výčitka, která na moji adresu přišla, byla ostrá, ale zároveň slušná. Slušnost diskutérů je třeba vždy ocenit a věřím, že i v dalších dílech si udržíme tento standard.
 
Dnes se budeme věnovat snad nejpalčivějšímu tématu v rámci alternativní medicíny - homeopatii. Zatímco v případě předchozích dvou témat, které jsme na tomto místě řešili, šlo o několik stovek až tisíců jejich příznivců, zastánců homeopatie je enormní množství. Důvodů k tomu, proč je tomu tak, je několik a my si je v následujících řádcích rozebereme. Rád bych touto cestoval reagoval na některé komentáře, kde mi je vyčítána údajná ničím nepodložená útočnost v článcích a zpochybňování lidí, kteří podobným praktikám uvěřili.
 
Nuže, moje články nejsou k tomu, aby obhajovaly praktiky alternativní medicíny. Netajím se tím, že jsem zastánce té klasické, založené na důkazech, protože její reálné výsledky vidím na vlastní oči každý den a necítím potřebu odsuzovat farmaceutické společnosti, že vydělávají na prodeji svých produktů. Zvláště ne v zemi, kde si horních deset tisíc ulívá řádově miliony korun při každé možné příležitosti, vedle toho z běžných občanů dělají hlupáky a svou „prací“ na rozdíl od zmíněných farmafirem nikomu nepomáhají, spíše naopak.
 
Chci podotknout, že jde o můj pohled na danou věc. Nikomu své pravdy o homeopatii násilím podsouvat nebudu - je na vás, zda dáte přednost zdravému rozumu, nebo pochybným argumentům. Já si kladu za úkol vám co nejlépe vysvětlit, proč jde o nesmysl, ale na druhou stranu vám opět nabízím prostor na diskusi v komentářích pod článkem. Budu rád, pokud se s námi ostatními podělíte o své názory. Je důležité v tomto směru vést neustálou diskusi, pouze tak můžeme zabránit tomu, aby se bezostyšně hazardovalo s lidským zdravím.

 

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

Objev homeopatie se připisuje německému lékaři Samuelu Hahnemanovi, který na sobě koncem 18. století uskutečnil pokus s kůrou chinovníku. Snědl jisté množství této kůry a pozoroval, co se bude dít s jeho organismem. Postupně se u něj začala vyskytovat horečka, zimnice, pociťoval bolesti v kloubech. Jde o příznaky, které jsou charakteristické pro malárii. A na tu, jak se později ukázalo, chinin, účinná látka pocházející z kůry chinovníku, funguje. Výsledek tohoto pokusu vedl Hahnemana k závěru, že lék je účinný tehdy, pokud vyvolává symptomy podobné nemoci, kterou léčí.
 
Jedna z nedotknutelných Hahnemannových zásad je, že mateřská substance (v tomto případě směs rostlinných extraktů s rozpouštědlem v poměru 1:9) získává na účinnosti jejím postupným ředěním. Postupné desetinásobné nebo stonásobné ředění musí probíhat podle časově náročného rituálu, jinak se nedostaví tzv. „potencování“. Stupeň ředění se označuje písmeny D (decimální) nebo C (centizimální) a číslo vedle písmene vyjadřuje počet po sobě následujících ředění. Pokud se například homeopatikum označí jako C6, znamená to, že substance obsažená v homeopatiku byla zředěna šestkrát po sobě stonásobně, čímž se dosáhla její výsledná koncentrace 1:1 000 000 000 000. To je totéž, jako kdyby jste jednu kapku substance aplikovali do vody obsažené ve 20 plaveckých bazénech.

 

Vzorové typy lidí, kteří svým myšlením podléhají myšlenkám alternativní medicíny, homeopatii nevyjímaje.

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

Ptáte se, jak to může fungovat? Nuže, i na toto mají homeopaté jednoduché vysvětlení. Odvolávají se na tzv. paměť vody a vnitřní energii léčiva, přičemž tvrdí, že vyšší počet ředění je absolutně v pořádku, protože tyto „léčivé látky“ mají vyšší vnitřní energii, a tedy vyšší celkový účinek u pacienta. Zároveň dodávají, že i takto mnohonásobně zředěný roztok s prakticky jednou přítomnou molekulou pseudoúčinné látky funguje díky tomu, že si voda „pamatuje“ to, že ji kdysi absorbovala ve větším množství. Tuto hypotézu a boom vyvolal experiment prof. Jacquese Benvenista zveřejněný v prestižním vědeckém časopise Nature, v němž tvrdil, že se mu tento jev podařilo v laboratorních podmínkách dosáhnout.
 
Pokud jste vědec a váš výzkum je uskutečněn se správným postupem, není problém ho zopakovat kdykoliv. Říká se tomu reprodukovatelnost. V tomto případě Benvenist selhal na plné čáře. Nature uveřejnil článek pod podmínkou, že ho autor musí zopakovat pod dozorem kontrolního týmu časopisu. Výsledek byl v tomto případě už negativní, přičemž to nebyl jediný podobný případ. O nesmyslnosti této teorie proto nelze pochybovat. Ale přeci jen můžeme najít osoby, které tuto teorii dokázaly zahnat až do absurdna.
 
Výběr léku a stupeň jeho ředění se děje na základě pravidla o podobnosti. Homeopatikum se nejprve zkoumá na zdravých lidech a všechny příznaky, které jeho podání vyvolá, se velmi podrobně zaznamenávají. Pokud máme následně k dispozici pacienta, u kterého je spektrum příznaků totožné s těmi u zdravého člověka, podáme mu dotyčné homeopatikum ve zředěné = potencované formě. Základní rozdíl homeopatie oproti klasické medicíně tedy spočívá v tom, že léčí příznaky onemocnění, ne jeho vyvolávající příčinu.

 

Kvůli podobným klenotům internetových diskusí...

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

...je třeba uvést věci na pravou míru.

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

Pro srovnání, než se libovolný klasický lék objeví ve vaší lékárně, projde si dlouhou cestou trvající klidně i jednu dekádu. Nejprve musí dojít k potenciálnímu objevu účinné látky v laboratorních podmínkách. Následně se možný objev testuje na laboratorních zvířatech, aby přešel do úzce vybrané skupiny pacientů, kteří se rozhodnou podstoupit testování, aby mohli farmaceutické firmy přijít na to, jak v lidském těle příslušná látka působí. Když je do té doby vše v pořádku, postupnými kroky dojdeme do stadia dvojitě zaslepené klinické studie, kdy jedna skupina pacientů dostane účinnou látku, druhá skupina placebo. Vtip je v tom, že ani pacient, ani lékař nevědí, zda podali/užili jedno nebo druhé. Teprve po všech těchto krocích může jít léčivo na trh jako komerční produkt, který je však i po této dlouhé proceduře pod neustálým dohledem kontrolorů z oblasti farmaceutického průmyslu.
 
Jak je to se schvalováním homeopatik? Ta procházejí zjednodušeným postupem registrace. Jsou kontrolována jen z pohledu bezpečnosti a kvality, jejich účinnost se už nezkoumá(!). Bezpečnost homeopatických přípravků je dána samotným faktem, že mateřská substance je ředěná v takové míře, že ji velmi často není možné vůbec laboratorně zjistit. Všimněte si, že se v případě homeopatik vyhýbám termínům „účinná látka“ a „lék“. Z kontextu článku není těžké uhodnout, proč tomu tak je, ačkoli je třeba dodat, že z hlediska evropské právní legislativy byla homeopatická lobby natolik silná, že i homeopatika jsou dnes označována jako léky.

 

Nahoře antihistaminikum používané k léčbě alergie, dole homeopatikum určené k léčbě stejného onemocnění. Účinný lék je levnější než neúčinné homeopatikum.

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

 

Proč se homeopatie těší tak velké přízni lidí? Tím, že homeopaté léčí příznaky a nikoli příčinu onemocnění, je důležité, aby o pacientovi zjistili co nejvíce informací a ptali se ho na velké množství otázek. Protože pacient není z klasické medicíny na tak intenzivní přístup zvyklý, pocit, že se o něj někdo takto zajímá, ho dokáže dostat na takovou úroveň duševní pohody, která mu může subjektivně zmírnit mnohé potíže. Pokud budeme brát homeopatii jako jistý druh psychoterapie, v tomto směru se jí nedají upřít úspěchy, ale je zároveň třeba dodat, že takový přístup je možný jen tehdy, pokud se nezanedbá běžný způsob léčby onemocnění, což se bohužel často děje .

 

Homeopatie stručně a jasně.

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

Kdo všechno může být homeopatem? Dostáváme se k dalšímu palčivému problému. Homeopaté do svých řad pouštějí i nelékaře, což osobně považuji za totálně neprofesionální přístup. A nepřesvědčí mě ani argument, že tím, jak málo lékařů chce homeopatii praktikovat v praxi, je třeba doplňovat řady i jiným způsobem. Ani v klasické medicíně založené na důkazech si nemocnice nedoplní personální stavy lékařů pekaři, inženýry či uklízeči. Pokud chcete mít jako lékař soukromou praxi, nejrychlejší způsob je po skončení 6letého studia na lékařské fakultě absolvování tříletého specializovaného vzdělávání, a tím získání atestace v oboru všeobecné lékařství.
 
Jako homeopat vám stačí absolvování libovolného pochybného kurzu, protože v tomto směru je regulace v porovnání s běžnou medicínou prakticky nulová. Pokud uvážíme, že léčíme příznaky a ty je třeba dobře znát, nechat toto v kompetenci nekvalifikovaného člověka je hazard s lidským zdravím. Otázka etické roviny tak z tohoto důvodu dostává vážné trhliny.
 
A co údajný léčebný efekt homeopatie? Nejedna studie potvrdila, že pokud pacient pociťuje zlepšení po užití homeopatik, jde jednoznačně pouze o placebo efekt. A na margo údajných skvělých léčebných látek obsažených v těchto „lécích“ - vzpomeňte si, například, na kauzu kolem přípravku Oscilococcinum určeného na léčbu chřipky. Ten byl jistý čas v médiích velmi promovaný. Žádný léčebný efekt mu ale nebyl prokázán, což je asi překvapení, protože se v něm nachází mnohonásobně zředěný extrakt z kachních jater a srdce. Je na každém z vás, jaký názor si o homeopatii uděláte.

 

Považuji za naprosto nemorální, pokud někdo poskytuje praktické lékařské služby bez jakýchkoliv znalostí, základních vyšetření a navíc s pochybným titulem.

 

Otřesné šarlatánské praktiky: Balada o homeopatii

 

Co dodat závěrem? Věřím, že jsem vám alespoň trochu otevřel oči a měli jste možnost se alespoň na chvíli zhrozit tak jako já. Pokud znáte někoho ve vašem okolí, kdo podobným nesmyslem naletěl, odkažte ho na tento článek, případně přímo na mě. V další části se budu věnovat údajnému existujícímu vztahu mezi očkováním a vznikem autismu.

 

Autor je studentem všeobecného lékařství.

Zdroj: H. Lullmann - Farmakologie a toxikologie, olecich.cz Tagy: homeopatia, otrasne, praktiky, sarlatanov
Vyjádři svůj názor na článek
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpad Méně takových článků
Super! Více takových článků
Řekni nám, proč se ti článek nelíbí:
Děkujeme za tvůj názor!
Pomáhá nám i autorům při zkvalitňování obsahu na stránce.
Líbil se ti článek? Sdílej ho přátelům
NAHORU
Diskuse116 komentářů
Diskuse je jen pro přihlášené
116 komentářů
Seřadit komentáře podle oblíbenosti času přidání
Tomáš Výboch26. červenec 2017, 10:04

Len pár poznámok:
1. Autor článkov v úvode oceňuje slušný spôsob diskutujúcich. Je to prekvapujúce, keďže jeho spôsob vyjadrovania slušný nie je. Ak by mu išlo o objektívnu diskusiu, neznižoval by sa k posmešným obrázkom a vyjadreniam.
2. Udáva, že „Nikomu svoje pravdy o homeopatii nasilu podsúvať nebude“, ale vzápätí dodáva, že je na čitateľovi, či dá prednosť zdravému rozumu, alebo pochybným argumentom. To je to isté, ako by povedal: „Nikomu nevnucujem svoj názor, ale ak máte iný názor, ste dosť hlúpi“.
3. Autor do značnej miery vyzdvihuje klasickú medicínu a jej úspechy a zároveň démonizuje alternatívnu medicínu. Že ide o veľmi jednostranný názor, dokazuje fakt, že počet iatrogénnych ochorení (teda ochorení kvôli nesprávnemu medicínskemu zákroku) neustále narastá. Napríklad: V USA sú údajne chyby v konvenčnej liečbe treťou najčastejšou príčinou úmrtia. A tiež: Celosvetovo sa odhaduje, že v roku 2013 mali negatívny efekt po liečbe 20 miliónov ľudí. Z toho sa odhaduje, že zomrelo 142 000 ľudí, kým v roku 1990 to bolo 94 000 ľudí.
Odkaz: https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/05/03/researchers-medical-errors-now-third-leading-cause-of-death-in-united-states/?utm_term=.cc559373f121
Odkaz2: https://en.wikipedia.org/wiki/Iatrogenesis#cite_note-8
4. To, že neexistujú pozitívne vedecké štúdie v prospech účinku homeopatie je samozrejme mnohokrát opakovaná lož: http://www.akademiahomeopatie.sk/dezinformacie-a-myty-o-homeopatii/
Na záver ešte dodajme, že vyše 90 percent klientov homeopatov sú ľudia, ktorí už vyskúšali klasické medicínske postupy, avšak bezúspešne. Prípadne sa snažia kombinovať klasickú a alternatívnu medicínu.

59 Odpovědět · Nahlásit
Ján Šoltés26. červenec 2017, 13:06

ja vlastne nechapem preco niekto s tajtrlikom vasich kvalit ide diskutovat... vas nazor je totalne irelevantny, asi ako keby som sa ja vyjadroval k makroekonomickym problemom indonezie...

-24 Odpovědět · Nahlásit
Peter Matu26. červenec 2017, 20:17

Bolo by predsa len lepsie, keby ste sa vyjadrovali radsej k makroekonomickym problemom Indonezie, zda sa totiz, ze tomu rozumiete asi viac, ako homeopatii. A mimochodom, nerozumiem preco si myslite, ze vas nazor je ten relevantny a ineho cloveka nie, kazdy ma pravo sa vyjadrit.

14 Odpovědět · Nahlásit
Tomáš Výboch26. červenec 2017, 14:55

Pán Šoltés, už ako 16 ročný som sa z jednej múdrej knihy naučil, že v prípade, ak človek nemá vecné argumenty, začne útočiť na osobu a snaží sa ju zhadzovať. Tam, kde sú vecné argumenty a určitý morálny kredit, nikdy nedôjde k osobným útokom a osočovaniam. Nie je to totiž potrebné. Taký človek sa však pred múdrymi sám označí nálepkou, aká mu patrí. Viac už potom nie je potrebné zaoberať sa tým... Je to veľmi jednoduchá a veľmi ostrá pravda, ktorá mi už mnohokrát pomohla... Takže, prajem vám ešte pekný deň :)

20 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Use_your_brain27. červenec 2017, 15:51

Netreba sa diviť tejto reakcii, je to evidentne jeden z autorov stránky http://www.lovcisarlatanov.sk/about/ a kto vie viac, ako čerstvo vylezený medik?

9 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Karl26. červenec 2017, 13:44

Nechutná arogancia Ján Šoltés! Čo viete o homeopatii vy? Na to nestačí fotka v bielom plášti.

12 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 14:02

Nie biely plast naozaj nestaci, stacilo by pocuvat na hodinach chemie a bilogie, aby clovek vedel aky je to blud.

-7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová26. červenec 2017, 13:28

Pán Šoltés, ja vlastne nechápem, prečo sa Tomáš Výboch nemôže vyjadriť k tejto téme. Poznáte ho? Na základe čoho si dovolíte napísať, že je tajtrlík? Len preto , že študujete medicínu?

14 Odpovědět · Nahlásit
Ján Šoltés26. červenec 2017, 13:43

vitajte, takze rodinny biznis sa nam tu rozbieha :) idem pre popcorn a colu :)

-10 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová26. červenec 2017, 13:53

Jasné, mohla som sa aj schovať pod pseudonym. Viete, vytáča ma arogancia medikov a lekárov. Som bývalá učiteľka, ale vždy som sa snažila rešpektovať a vypočuť si názor iného človeka. Koľko máte vlastne rokov, že si dovolíte takto vystupovať? Myslíte si, že jedine vy máte vysokoškolské vzdelanie? Len si pokojne dajte Coca colu, určite Vám urobí dobre. A pokiaľ neviete vecne diskutovať, tak si pustite Playstation.

13 Odpovědět · Nahlásit
Ján Šoltés26. červenec 2017, 13:59

Pani Petrociova, respektovat iny nazor v oblasti kde moze jeho respektovanie ublizit pacientom je pre spolocnost dost kontraproduktivne, k podvodnikom ktori liecia vodou sa nema zmysel spravat slusne. Nikdy nebudem respektovat ludi, ktori dokazu bez problemov tvrdo klamat verejnost a svojich pacientov. :) Takze radsej by som tu temu o vasom resp. mojom moralnom kredite neotvaral.

-11 Odpovědět · Nahlásit
Peter Matu26. červenec 2017, 20:31

Aku mate prax, kolko rokov liecite?

8 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 14:51

Hovoríte, Ján, o niečom, s čím nemáte skúsenosti. Svet je zložitejší ako si bežne ľudia myslia po hodinách chémie a biológie. Všetky naše znalosti o vesmíre sa týkajú len 4% známeho vesmíru, zvyšok - 96% vesmíru tvorí temná hmota o ktorej nevieme absolútne nič. Ale aj o tých 4% vieme tiež strašne málo, vedci úprimne priznávajú, že naše znalosti sa blížia nule. Sebavedomie bez skúmania vecí za takých okolností naozaj nie je namieste.
Mám už viac ako 50 rokov a pracujem ako lekár 28 rokov. Homeopatiu som začal skúmať, lebo som videl, že konvenčná medicína je často bezmocná. Trvalo mi tri roky, kým som si začal byť istý, že to funguje. Videl som také zmeny u svojich pacientov po presnom homeopatickom lieku, aké sa nedajú dosiahnuť konvenčnou liečbou. Zatiaľ všetci lekári, ktorí dali homeopatii šancu a sadli si ku skúsenému homeopatovi, aby pozorovali, čo robí, sa stali prívržencami homeopatie. Táto metóda jednoducho presvedčí výsledkami. Z nášho ústavu respiračných chorôb si získala 4 och lekárov z 11. Vo Francúzsku má zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou 5000 lekárov, ktorí liečia homeopaticky a ďalších 15 000 lekárov predpisuje homeopatiká. Vo Švajčiarsku od t.r. je definitívne schválené natrvalo preplácanie 5 metod alternatívnej liečby, medzi nimi aj homeopatia. Bolo to po dlhom sledovaní a skúmaní a množstve vedeckých prác. V Brazílii je 13 000 lekárov, ktorí majú atestáciu z homeopatie. V Indii je 6 ročné denné štúdium homeopatie. Títo homeopati majú titul Dr. a štát ich vníma ako rovnocenných konvenčným lekárom. Spolu je v Indii cca 120 000 lekárov homeopatov. Naozaj si myslíte, že všetci títo lekári nesedeli na hodinách biológie a chémie?
Po 26 rokoch toho, čo sa homeopatiou zaoberám, môžem zodpovedne vyhlásiť, že to nie je šarlatánstvo, ale skvelá metóda liečby, ktorá má obrovský potenciál a aspoň základy by mal vedieť každý lekár.

16 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 17:47

Dalej:
"Francúzsku má zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou 5000 lekárov, ktorí liečia homeopaticky a ďalších 15 000 lekárov predpisuje homeopatiká."
Správne:
"Francúzsku má zmluvu so štátnou zdravotnou poisťovňou 5000 och lekároch, ktorí liečia homeopaticky a ďalších 15 000 ich lekároch predpisuje homeopatiká, och!"

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 17:46

Nauč sa gramatiku než začneš diskutovať:
"Z nášho ústavu respiračných chorôb si získala 4 och lekárov z 11."
Správne:
"Z nášho ústavu respiračných chorôb si získala 4 och lekárov z 11 ich."

Zle používaš dýchacie prípony OCH a ICH.

Och, ten váš ústav...

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 14:37

Zaprvé, temná hmota by měla tvořit asi 21 % vesmíru, ne 96 %. Asi 75 % vesmíru by měla tvořit tzv. temná energie. Zadruhé, o temné hmotě víme, že neinteraguje silně ani elektromagneticky - jinak bychom ji dokázali detekovat. Z toho důvodu se dá také očekávat, že pokud se vyskytuje na Zemi, nebude ji prakticky ovlivňovat - podobně jako člověka neovlivňují bilióny neutrin, které každou sekundu proletí vaším tělem - za celý život se jich zachytí možná pár desítek. A odkažte mě na fyzika, který tvrdil, že naše znalosti o 4 % viditelné hmoty se blíží nule, neohánějte se nějakými neurčitými vědci. Kupříkladu u mnoha látek můžeme na základě toho, z jakých atomů se skládají, určit parametry jako tepelná a elektrická vodivost, hustota, tepelná roztažnost nebo modul pružnosti. Ne vždy, je to hrozně výpočetně náročné, ale počítá se to z jedné rovnice. Na LHC byl objeven Higgsův boson, který byl teoreticky předpovězen 40 let před tím. Při vývoji léčiv se dnes běžně používají matematické simulace předpovídající chemické vlastnosti látek. Pokud tohle je skoro nic, tak se vůbec nevyjadřujte k homeopatii, u které ani nejsou konzistentní výsledky dokládající její účinnost.

-4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 16:34

Pán doktor, môžete prosím zjednodušene popísať podľa čoho vyberáte svojim pacientom správne homeopatikum, keď za vami prídu s konkrétnym ochorením?

3 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 18:04

Homeopatické vyšetrenie spočíva v rozhovore a pozorovaní, len pomerne malú rolu majú klinické diagnózy, s ktorými ľudia prichádzajú, pretože tie nie sú špecifické. Zaujímame sa o všetko, čím je človek iný ako ostatní, mentálno - emočný stav, povaha, situácie v živote, ktoré mohli viesť k ochoreniu, podrobné telesné príznaky, osobná anamnéza, rodinná anamnéza, chute a averzie, vnímanie vonkajšieho prostredia, spánok, sny. Najdôležitejšie sú zvláštne príznaky a intenzívne príznaky.
Takéto vyšetrenie trvá pri konštitučnej (klasickej, kentiánskej) homeopatii cca 1,5 hodiny. Niektoré iné metódy sú rýchlejšie (Boenninghausenova, Sehgalova, orgánový predpis, terapeutiká). Tieto príznaky porovnávame s obrazmi liekov, ktorých je v súčasnosti známych okolo 7000. Odporučíme ten, ktorý najlepšie vyhovuje obrazu príznakov a zároveň podstate daného lieku. Pri tomto porovnávaní používame pomôcky - materie mediky (knihy v ktorých sú zachytené obrazy liekov zistené pri provingoch a z klinickej skúsenosti) a ich indexy, ktoré voláme repertóriá. Čiže to je v skratke podstata a proces konzultácie.

11 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 17:49

Hlavne aby sa ti nepomiešalo homopatické vyšetrenie a klasická liečba alebo naopak.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 15:28

Prave tu zlozitost sveta vieme odhalit vedeckymi metodami, aj ked nerozumieme jej podstate. Tak ako veda ukazala ze to co pozname su 4% a zvysok sa tapame, tak veda preukazala ze pri podani homea a tic-tac je vysledo nerozlisitelny. A pritom nemusim vediet ako homeo funguje. Toto je sucastny stav, dvesto rokov trvajuca dogma, ktora bola snad x-krat vyvratena, v priebehu 20st az do sucasnosti. Australsku studiu Vam snad nemusim ani pripominat z 2015. A vy stale trvate na tom, ze homeo je viac ako placebo.

-9 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci30. červenec 2017, 0:17

Nie som vedec, som obyčajný lekár, čítam len knihy popularizujúce vedu. O 96% a našom poznaní blížiacom sa nule som čítal v knihe Kozmické rozhovory. Je to podľa mňa úžasná kniha rozhovorov s poprednými vedcami. Vrelo odporúčam. Zmienka o 96% sa však objavuje aj inde, napríklad na tejto stránke: https://www.space.com/11642-dark-matter-dark-energy-4-percent-universe-panek.html

A veda nedokázala ako tvrdíte, že výsledok podania homeopatík a tic tac je nerozlíšiteľný. Naopak, dokazuje presný opak.

3 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 16:51

Je úžasné sledovať ako skeptici dokážu urobiť z bieleho čierne a naopak. ;) Skutočný problém je v tom, že nevieme zatiaľ dať bežným ľuďom model ako to funguje. Preto nech bude akýkoľvek počet pozitívnych štúdií, pre skeptikov to nebude nič znamenať, lebo sa zablokovali v predsudku, že je to nezmysel.
Existujú vedecké štúdie vysvetľujúce mechanizmus účinku, ale problém je v tom, že pre bežných ľudí sú nezrozumiteľné. Tiež nevieme ako dosiahnuť, aby si ľudia pozreli stoh 4000 štúdií, ktoré boli doteraz realizované v oblasti homeopatie. Sú to štúdie každého druhu: metaanalýzy, dvojité slepé štúdie, prospektívne (kohortové) štúdie, in vitro štúdie, štúdie vo veterine a v poľnohospodárstve - vo veľkej prevahe sú v prospech homeopatie. Tých najkvalitnejších peer reviewd RCT (dvojitých slepých), ktorých je viac ako sto je 8 x viac z nich pozitívnych než negatívnych.
Vrchol vedeckého poznania predstavujú metaanalýzy. Zo siedmich sú len dve negatívne - Shangova a Austrálska. Ostatné sú pozitívne. Najviac posledná Mathie et al z roku 2014, ktorá vzala do úvahy len tie štúdie, ktoré skúmali individualizovane zvolené lieky (a tým splnili základný princíp homeopatie - princíp podobnosti). Pri tejto metaanalýze vyšiel až 2 x vyšší účinok v porovnaní s placebom.
Austrálska štúdia je schválnosť, ktorú má na svedomí skupina austrálskych skeptikov. Práve prebieha proces právneho preskúmania realizácie tejto "štúdie".
Prvá komisia, ktorá bola ustanovená NHMRC prišla so záverom, že homeopatia je účinná. Preto jej členovia neboli ani odmenení za svoju prácu a NHMRC utajuje presné znenie ich výslednej štúdie napriek právu o prístupe k informáciám. Dôvod je jednoduchý. Nebola v súlade s "objednávkou". Za peniaze daňových poplatníkov vytvoril NHMRC novú komisiu, ktorej predsedal austrálsky skeptik, ktorý mimochodom zatajil túto skutočnosť na oficiálnom dotazníku a zaklamal, že nemá nič proti homeopatii. Táto komisia si nastavila kritériá tak, aby jej vyšli závery, ktoré potrebovala. V tejto chvíli austrálsky ombudsman prešetruje konanie tejto komisie, pretože NHMRC je vládnou agentúrou.

https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/

https://www.hri-research.org/2015/03/nhmrc-publishes-flawed-report-despite-concerns-raised-during-public-consultation/

Tu je video o hlavných námietkach proti tejto zaujatej "austrálskej štúdii":
https://www.youtube.com/watch?v=QvF8KxbCXzA

10 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 14:40

"Existujú vedecké štúdie vysvetľujúce mechanizmus účinku, ale problém je v tom, že pre bežných ľudí sú nezrozumiteľné." Sem s nimi. Nevím o žádném navrženém mechanismu účinku, který by měl jakoukoli oporu ve vědeckých poznatcích, byl otestován v dobře navrženém experimentu a výsledek experimentu by ho dokládal.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová26. červenec 2017, 14:12

So svojim morálnym kreditom som vyrovnaná. Rovnako aj môj manžel, ktorý je lekár a 26 rokov sa venuja homeopatii. Niekoľkokrát sme ponúkli v diskusii, že dáme kontakty (s ich súhlasom) na pacientov, ktorým homeopatia pomohla zbaviť sa zdravotných problémov. Nie je o to však záujem. Lepšie sa obviňuje bez znalostí problematiky. Čo mám asi napísať ja ? Máme dcéru, ktorá je trvalo poškodená klasickou medicínou. A napriek tomu si myslím, že budúcnosťou je spolupráca klasickej a alternatívnej medicíny. Vystúpte z davu a začnite sa zaujímať o konkrétne prípady ľudí, ktorým homeopatia výrazne pomohla. Môj mail : petrociova@gmail.com

13 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 16:51

Môžem sa spýtať (ak to nieje príliš osobné) ako klasická medicína poškodila vašu dcéru a ako ju teraz alternatívne liečite?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová26. červenec 2017, 19:37

Poškodenie mozgu nevieme alternatívne vyliečiť. Zmierňujeme aspoň následky poškodenia. Môj svokor bol neurológ a po narodení dcéry nám stále opakoval, že sme sa mali súdiť. Nesúdili sme sa, nemali sme na to energiu. Mne sa zrútil svet a musela som šetriť sily na každodenné cvičenie Vojtovou metódou.

7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 23:23

Predpokladám, že to teda nastalo po podaní nevhodného lieku keď bola dcérka chorá. Cvičenie podľa skvelého profesora Vojtu snáď prinesie želané výsledky. Držím palce.

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 2:17

Pán Belush, viete čo je to trvalé poškodenie ? Rozumiete slovu trvalé. Vám je hneď všetko jasné. Keď som bola s dcérou na liečení v Kováčovej, tak sme si vždy večer sadli mamičky na chodbu a rozprávali sa. Polovica ťažko a trvale poškodených detí je kvôli chybe lekára. Lekár neprišiel včas k pôrodu, lekár podcenil stav budúcej mamičky, zle vyhodnotil informácie. Viete si predstaviť, ako sa dramaticky mení život rodinám, ktorým sa narodí postihnuté dieťa? Všetci budúci gynekológovia by mohli prísť na stáž do Kováčovej. Pán Belush, asi ste nepočuli plakať deti pri cvičení Vojtovou metódou. Profesor Vojta bol skvelý odborník. To viem. No pri cvičení Vojtovou metódou deti ryčia, je to dosť bolestivé. Áno,som osobná. Nikdy som takto otvorene nepísala. Ale už ma to unavuje. V tejto spoločnosti sa vytvára dojem, že tí, čo sa venujú a liečia alternatívnou medicínou, sú hlupáci a podvodníci a ľudia bez vzdelania. Tí, čo vyznávajú len vedu a klasickú medicínu...to sú ale osobnosti. Svet nie je čierno-biely. Viete prečo si ľudia študujú svoje diagnózy na internete? Lebo vedia, že sa nemôžu na nikoho celkom spoľahnúť. Chcú vedieť čo najviac o svojom zdravotnom stavce. Ale to sme predsa chceli. Chceli sme, aby sa ľudia zaujímali o svoje zdravie a zlepšovali ho. Nepíšte dookola tie isté veci proti homeopatii ako Váš kolega Zoltan1251, začnite sa o ňu zaujímať s cieľom zistiť, ako funguje a aké má výsledky.

9 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush27. červenec 2017, 18:43

Milá pani Petrociová, nenapísal som ani slovo proti homeopatii takže mi láskavo prestante nadávať. Len som sa slušne spýtal čo bolo príčinou. Deti plačú pre mnoho iných vecí, ktoré sú im nepríjemné a ak vám vadí, že pri cvičení plače tak ho nerobte a používajte inú alternatívnu liečbu alebo homeopatiu keď jej veríte. To o čo sa zaujímam je moja vec a o homeopatii som si toho prečítal dosť. A viem čo je trvalé poškodenie! Ak nieje svet čierno-biely tak tiež nehádžte všetkých lekárov do jedného vreca. Nikto podľa môjho názoru nikto nejde študovať medicínu aby potom schválne zanedbával svoje povolanie. Ak tomu neveríte tak keď sa vám v budúcnosti niečo stane tak nevolajte záchranku ale homeopatickú pohotovosť.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 20:16

Pán Belush, prečítajte si ešte raz svoje komentáre v tejto diskusii. Je úplne jasné, že ste proti homeopatii a maskujete to Vašimi otázkami a komentármi. Nebudem sa ďalej vyjadrovať k tomu, čo píšete. Mne stačí moja osobná skúsenosť a viem, čo mám robiť.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush28. červenec 2017, 6:44

Tak isto ako vy ste proti evidence based medicine. Mne zase lekári život zachránili klasickou medicínou takže som na ich strane.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová28. červenec 2017, 7:26

Dnes ráno by som chcela napísať toto : Rozumiem všetkým obavám odporcov homeopatie. Možno nie všetkým obavám, ale mnohým. Aj my sme proti šarlatánom a nedoukom a iným liečiteľom, ktorí nič nevedia. Našim cieľom je Zákon o alternatívnej medicíne, kde budú jasne definované podmienky pre vykonávanie profesie Naturopat. Napríklad tak to funguje v Nemecku. Verte, mme dosť presné informácie, pretože k nm chodí prednášať pán Martin Jakob z Nemecka. Jasne bude stanovené vzdelanie naturopata a ďalšie dôležité podmienky. Nikdy som nebola ptoti klasickej medicíne, klasická medicína a alternatívna medicína sú dve sestry, v tomto čase riadne rozhádané. Prosím, pochopte aj nás, že máme výsledky v homeopatickej liečbe.

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 10:21

S prvymi dvoma poznamkami suhlasim (nie som autor texu, len okrajovo). Ku tretej, ano autor vyzdvihuje medicinu, ktora ma dokazatelne ucinky. Taku medicinu predsa vyzdvihovat treba. Alternativna medicina nema preukazatelne ucinky, chybaju kvalitne studie, ktore napr medicina ma.
Udajne chyby konvencnej medicny a ich nasledne umrtia. Zato predsa veda nemoze, ze sa lekar pomyli. To uz je ich personalny problem ze neboli schopny navrhnut spravny postup. Medicina si aspon vedie statistiky umrti a vie vyvodit dosledky, pripadne preukazat ucinnost liecby. Prave tato stat. evidencia chyba u alt. med. Nikto z vas nepreukaze kolko ludi umrelo nasledkom alter. mediciny, eviduju sa vacsinou pripady zazracnych uzdraveni ako anekdoty. A aj sucastna medicina vie, ze nevie liecit vsetko. Ale bohuzial tam sa otvaraju dvere pre alt. medicinu, tkora bez dokazov tvrdi, ze dokaze liecit. Ku bodu 4. Nevesajte sem link na myty o homeopatii, radses zaveste link na serioznu studiu, ktora potvrdzuje uccinost homeopatie, podla vasho tvrdenia.

-11 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 16:55

Tu je niekoľko pozitívnych štúdií uverejnených v renomovaných medicínskych časopisoch:

LANCET:
Linde K, Clausius N, Ramirez G, et al. Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet 1997; 350: 834–43.

LANCET
Reilly DT, Taylor MA, McSharry C, Aitchison T (1986). Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of homeopathic potency, with pollen in hayfever as model. Lancet; ii:881–885.

BRITISH MEDICAL JOURNAL
Kleijnen J, Knipschild P, ter Riet G. Clinical trials of homeopathy. Br Med J. 1991; 302: 316–23.

JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY
inde K, Scholz M, Ramirez G, et al. Impact of study quality on outcome in placebo controlled trials of homeopathy. J Clin Epidemiol 1999; 52: 631–6.

PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL
Jacobs, J. et al. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials Pediatric Infectious Disease Journal, 2003;22:229–34.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY
Frenkel, M. et al. Cytotoxic effects of ultra-diluted remedies on breast cancer cells International Journal of Oncology 2010 Feb;36(2):395-403.

ALLERGOLOGIE
Wiesenauer M, Gaus W, Häussler S (1990). Behandlung der Pollinoisis mit Galphimia glauca. Eine Doppelblindstudie unter Praxisbedingungen [Treatment of pollinosis with the homeopathic preparation Galphimia glauca. A double-blind trial in clinical practice]. Allergologie; 13:359–363.

ANNALS OF PHARMACOTHERAPY
Kim LS, Riedlinger JE, Baldwin CM, Hilli L, Khalsa SV, Messer SA, Waters RF (2005). Treatment of seasonal allergic rhinitis using homeopathic preparation of common allergens in the southwest region of the US: a randomized, controlled clinical trial. Annals of Pharmacotherapy; 39:617–624.

ZEITSCHRIFT FUR ALLGEMEINMEDIZIN
Diefenbach M, Schilken J, Steiner G, Becker HJ (1997). Homöopathische Therapie bei Erkrankungen der Atemwege. Auswertung einer klinischen Studie bei 258 Patienten [Homeopathic therapy in respiratory tract diseases. Evaluation of a clinical study in 258 patients]. Zeitschrift für Allgemeinmedizin; 73:308–314.

JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY
Barnes J, Resch K-L, Ernst E. Homeopathy for postoperative ileus?
A meta-analysis. Clin Gastroenterol 1997; 25: 628–33.

RHEUMATIC DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA
Jonas WB, Linde K, Ramirez G. Homeopathy and rheumatic disease
Complementary and alternative therapies for rheumatic diseases II.
Rheum Dis Clin North Am 2000; 26: 117–23.

WIENER MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT
Wien Med Wochenschr. 1997;147(14):323-7.
[A meta-analysis of homeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca].
Lüdtke R1, Wiesenauer M.

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS
Frei H, Everts R, von Ammon K et al: Homeopathic treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder – a randomised, double blind, placebo controlled trial. European Journal of Pediatrics 2005, 164/12: 758-767

10 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:35

Čítal ste tie štúdie? Pochopil ste dáta v nich?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jozef726. červenec 2017, 10:58

Tento článok je postavený na polopravdách a nepravdách. Je z neho jasné, že jeho cieľom nie je pochopiť, ale vysmievať sa. Predpojatosť a neznalosť autora je zrejmá.

Napríklad, citujem: "Základný rozdiel homeopatie oproti klasickej medicíne teda spočíva v tom, že sa usiluje liečiť príznaky ochorenia, nie jeho vyvolávajúcu príčinu."

V skutočnosti je to presne naopak. Homeopatiká pôsobia na skutočnú príčinu ochorenia, ktorou je "zablokovanie" regulačných mechanizmov organizmu za hranicou homeostatickej flexibility po pôsobení dostatočne intenzívneho stresora (fyzikálny, chemický, psychosomatický, biologický). Homeopatiká pôsobia na celý organizmus a na jeho reguláciu. To je to najhlbšie, čo si vieme predstaviť. Je pravda, že homeopatia si všíma symptómy a podľa nich vyberá vhodné homeopatikum, pretože sa riadi princípom podobnosti. Liek sa navonok prejavuje v zdravom organizme rovnako ako choroba. Mohli by sme povedať, že je to niečo ako umelá choroba, ktorá vytlačí pôvodnú chorobu. Tento jav poznáme z medicínskej praxe. Choroby sa navzájom ovplyvňujú a vytláčajú.
Špecificita výberu homeopatika je neporovnateľne vyššia v porovnaní s konvenčnou medicínou. Pravda je preto opačná - homeopatia pôsobí na príčinu ochorenia a konvenčná medicína väčšinou len na príznaky. To má veľký dopad na dôsledok takéhoto liečenia: homeopatia, ak je správne vedená, dokáže ad integrum vyliečiť mnohé chronické ochorenia, ktoré sú nevyliečiteľné pre konvenčnú medicínu.

Ďalší nepravdivý argument je to, že veda vyvracia účinok homeopatických liekov. Do roku 2014 bolo uskutočnených minimálne 104 dvojitých slepých klinických štúdií, ktoré boli peer reviewed. Z nich bolo 43% pozitívnych pre homeopatiu - t.j. účinok homeopatík bol štatisticky významne vyšší než u placeba, len 5% bolo negatívnych a 54% bolo nekonkluzívnych - nebolo možné vyvodiť štatisticky významný záver. http://facultyofhomeopathy.org/research/
Toto rozloženie približne kopíruje pomery, ktoré sú známe z konvenčnej medicíny.
Teda 8 x viac štúdií potvrdzuje účinok homeopatických liekov.

Rovnako je to aj s metaanalýzami. Doteraz bolo uskutočnených najmenej 7 metaanalýz. Z nich len 2 vyzneli negatívne (Shangova a Austrálska). Obe pritom boli realizované so závažnými metodologickými chybami. V konvennčnej medicíne úplne stačí na uznanie metódy, ak sú 3 metaanalýzy pozitívne. Tu ich máme päť.
https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/essentialevidence/clinical-trials-overview/

Nezmysel je tiež donekonečna sa hrať s príkladmi riedenia. Je to ako hľadať ihlu vonku na svetle aj keď som ju stratil doma, kde je prítmie, pretože predsa tam je viac svetla. V súčasnosti je už jasné, že účinok vysokoriedených homeopatík nemá chemický účinok, ale biofyzikálny. Súvisia so štruktúrou vody, nie s jej chemickým zložením. Grafit a diamant sú chemicky rovnaké a napriek tomu sú fyzikálne úplne odlišné. Jeden je najtvrdší materiál na planéte, druhý zas patrí medzi najmäkšie. Voda má minimálne 60 vlastností, ktoré sa vymykajú nášmu doterajšiemu poznaniu.
Mimochodom, homeopatiká sú v našich lekárňach predávané väčšinou pod potenciou 12 C, takže aj chemicky sú tam pôvodné látky prítomné. Základný princíp homeopatie je princíp podobnosti a nie princíp dynamizácie. Homeopaticky je možné liečiť aj bez riedenia roztokov a následného otriasania nimi. Takto to aj robil prvých 10 rokov Dr. Samuel Hahnemann.

Homeopatia je samostatná profesia. Jej vzťah k medicíne je podobný ako u psychológov. Samozrejme by bolo dobré, keby psychológ bol zároveň aj psychiater, ale koľko psychológov by sme potom mali? Argument, že nejakí by sa našli je len spôsob ako zlikvidovaťt homeopatiu. Absolventi lekárskej fakulty majú vymytý mozog a sú tvrdo predpojatí proti homeopatii. (Tento článok je toho dôkazom.) A starí lekári, keď si uvedomia, že ich prax ich neuspokojuje, lebo nedokážu vyliečiť väčšinu ochorení (s výnimkou chirurgov) a začnú sa obzerať po iných metódach, je už neskoro, pretože zvládnutie homeopatie trvá minimálne 10 rokov.

47 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 15:14

Homeopaté zkoumají jednotlivé symtomy a nestanovují na základě nich konkrétní diagnózu, leckterá homeopatika se předepisují na kde co. To prostě není nic jiného než léčení příznaků, pardon, předstírání léčení příznaků. A nedivím se, že se vůči tomu fanoušci homeopatie ohrazují, když společně s fanoušky a provozovateli jiných šarlatánství pomáhali vytvořit ten mýtus o lékařích, co jen tlumí příznaky.

-4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 16:22

Čo znamená "zablokovanie" regulačných mechanizmov organizmu za hranicou homeostatickej flexibility po pôsobení dostatočne intenzívneho stresora? Vyberieme homeopatikum, ktoré pôsobí na organizmus rovnako daná choroba len silnejšie?

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jozef726. červenec 2017, 19:14

Presne tak. Homeopatikum sa správa ako umelá choroba. "Zaseknuté" homeostatické mechanizmy sami o nie sú schopné sa uvoľniť. Jediný spôsob, aby organizmus prežil je vytvorenie príznakov. Príznaky nám pomáhajú prežiť. Ak sa sústredíme len na ich odstránenie bez ohľadu na celkový stav, prehlbujeme celkový stav, čiže zatláčame chorobu hlbšie a vyvoláme vážnejšiu chorobu. Takto môže pôsobiť konvenčná medicína, napríklad pri potlačení ekzému kortikosteroidnou masťou, ale aj homeopatia, ktorá je povrchná a nevyberie liek pre celý organizmus, ale len na jeden príznak.
Túto pokazenú spätnú väzbu uvoľní homeopatikum, ktoré vytvára rovnaký obraz príznakov a teda rovnaký stav ako je ten, ktorý je aktívny počas choroby. Platí, že v organizme nemôžu existovať dva rovnaké stavy naraz, ktoré majú rôznu príčinu. Ten slabší musí ustúpiť.
Sú to obrazné prirovnania. Možno v kybernetike by sa našli pojmy, ktoré by túto jednoduchú predstavu pokazenej spätnej väzby a jej uvoľnenia presným stimulom v pôvodnom smere dokázali obliecť do odborného pojmového aparátu.
V homeopatii zatiaľ chýba model, ktorý by tieto mechanizmy vysvetlil. Myslím na ucelený systém ako ho má napríklad čínska tradičná medicína. Musíme na ňom ešte popracovať.

7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 23:11

Takže po požití homeopatika ešte viac ochorieme a tým pádom bude napríklad ochorenie, ktoré nám vyvolalo horúčku pre nás zanedbateľné, pretože budeme mať ešte vyššiu horúčku? To predsa nedáva zmysel. A čo znamenajú dva stavy v tele naraz s rôznou príčinou? Akože otvorená zlomenina nohy versus nádcha a nádcha ustúpi pretože je slabšia? Poprosím krátku a stručnú odpoveď lebo z tých dlhých sa nevyznám.

-3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 2:00

Pán Belush, čítajte pozorne a podľa možnosti viackrát. Nie všetko sa dá vysvetliť jednou vetou. Tiež nie vždy rozumiem hneď tomu, čo čítam, ale snažím sa to pochopiť a nepíšem hneď spisovateľovi, aby láskavo svoj román skrátil na blog.

4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush27. červenec 2017, 18:49

Jasné, načo niečo vysvetliť jednoducho, keď to môžete zdĺhavo obkecať a pritom nič nevysvetliť.

-3 Odpovědět · Nahlásit
Ján Šoltés26. červenec 2017, 14:11

nemate pravdu, zatial co v medicine na zaklade rozlicnych symptomov ktore vedu k diagnoze liecime danu diagnozu, v homeopatii liecite na zaklade prejavenych symptomov nie na zaklade urcenej diagnozy, je tak? horucka - chininove somariny atd ostatne priklady... liecite teda symptomy nie? a ani tie realne neliecite... :)

-13 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jozef726. červenec 2017, 15:05

Nie, nie je to tak. V homeopatii je diagnózou názov lieku. Homeopatická diagnóza sa rovná liečbe. V tom spočíva jej sila. V konvenčnej medicíne určenie diagnózy ešte neznamená, že pacient bude vyliečený, pretože diagnostika a terapia sú v nej oddelené. Za stredoveku sa horúčka považovala za samostatnú chorobnú jednotku. V súčasnosti vieme, že je to len príznak a môže mať veľa príčin. Pre homeopatov je v súčasnosti diagnóza napr. colitis ulcerosa to isté ako horúčka, je to len názov a v rámci toho je možných 7000 diagnóz - presných stavov (to je približne aktuálny počet známych homeopatických liekov). Vďaka tejto presnosti a opačnému princípu liečby, je možné dosahovať výsledky, ktoré nie sú možné v konvenčnej medicíne. Sú to úplne odlišné spôsoby myslenia. Podobne ako je to u čínskej medicíny. Ak niekto chce posudzovať po absolvovaní lekárskej fakulty na Slovensku účinnosť čínskej medicíny, narazí, pretože sú to úplne odlišné disciplíny. Znalosti z jednej nie sú prenosné na druhú. Podobne je to aj s homeopatiou. Nepodceňujte ju len preto, že z hľadiska toho, čo ste sa učili sa vám to nepozdáva. Skutočným meradlom vecí je prax. Až z praxe vychádza naše poznanie a kolektívne poznanie, ktoré označujeme ako veda.

12 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 12:32

Nech sa páči, tu je niekoľko kvalitných štúdií, ktoré vyzneli pozitívne pre homeopatiu:

Jacobs, J., Jonas, W. B., Jiménez-Pérez, M. & Crothers, D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.Pediatr. Infect. Dis. J., 2003; 22:229–234 | PubMed

Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J., 2001; 20(2): 177-83 | PubMed

Sinha, M. N. et al. Randomized controlled pilot study to compare Homeopathy and Conventional therapy in Acute Otitis Media. Homeopat. J. Fac. Homeopat., 2012;101:5–12 | PubMed
Wiesenauer and Lüdtke. A meta analysis of the homeopathic treatment of pollinosis with Galphimia glauca. Forsch. Komplementärmed., 1996; 3: 230-234 | Link

Reilly, D. T., Taylor, M. A., et al. “Is homoeopathy a placebo response? Controlled trial of homoeopathic potency, with pollen in hayfever as model.” Lancet, 1986;2(8512):881-886 | PubMed
Mathie, R. T., Frye, J. & Fisher, P. Homeopathic Oscillococcinum(®) for preventing and treating influenza and influenza-like illness.Cochrane Database Syst. Rev., 2012;12:CD001957 | PubMed

Schneider et al. Treatment of vertigo with a homeopathic complex remedy compared with usual treatments – a meta-analysis of clinical trials, Arzneim.-Forschung, 2005;55(1):23-29 | PubMed

Wiesenauer M, Gaus W (1985). Double-blind trial comparing the effectiveness of the homoeopathic preparation Galphimia potentization D6, Galphimia dilution 10?6 and placebo on pollinosis. Arzneimittel Forschung; 35:1745–1747.

Nedávna pozitívna štúdia na veľkom počte jedincov, dvojitá slepá, randomizovaná, s krátkym názvom ;):
Multi-Center Double-Blind, Randomized, Controlled Trial (db-RCT) to Evaluate the Effectiveness and Safety of Co-Administered Traumeel® (Tr14) and Zeel® (Ze14) Intra‑articular (IA) Injections Versus IA Placebo in Patients with Moderate-to-Severe Pain Associated with OA of the Knee
Carlos Lozada1, Eve del Rio2, Donald Reitberg2, Robert Smith2, Charles Kahn3 and Roland W. Moskowitz4, 1Rheumatology, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL, Miami, FL, 2Clinical Research, Rio Pharmaceutical Services, LLC, Bridgewater, NJ, 3South Florida Rheumatology, Hollywood, FL, 4Div of Rheum/Dept of Medicine, University Hospitals Case Medical Center, Cleveland, OH
Abstrakt: http://acrabstracts.org/abstract/a-multi-center-double-blind-randomized-controlled-trial-db-rct-to-evaluate-the-effectiveness-and-safety-of-co-administered-traumeel-tr14-and-zeel-ze14-intra%e2%80%91articular-ia/
Sumarizujúci článok: http://www.mdedge.com/rheumatologynews/article/101159/osteoarthritis/eular-intra-articular-traumeel-and-zeel-injections

43 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:19

K prvému:
Jacobs, J., Jonas, W. B., Jiménez-Pérez, M. & Crothers, D. Homeopathy for childhood diarrhea: combined results and metaanalysis from three randomized, controlled clinical trials.Pediatr. Infect. Dis. J., 2003; 22:229–234 | PubMed

Sledovali liečbu diarrhea po dobu 5 dní.

Výsledok štúdie je, že hnačka trvá:
3,8 dní - bez liečby
3,1 dní - s liečbou homeopatiou

Podľa mňa má štúdia nasledujúce nedostatky:
- štúdia porovnáva iba bez prípad bez liečby a homeo
- do štúdie nezaradili aj placebo skupinu
- do štúdie nezaradili skupinu liečenú liekmi

Môj záver:
- Pokiaľ máte hnačku dlhšie než povedzme 4 dni, pravdepodobne skončíte vyčerpaný v nemocnici na infekčnom a budú liečiť nie hnačku ale po zistení príčiny napr. salmonelu apod.
- Ako laik si dovolím tvrdiť, že pokiaľ máte hnačku typu, ktorá sama zmizne do 3,8 dní:
--- pomocou živočíšneho uhlia skrátite dobu liečenia kľudne o polovicu
--- pomocou lieku napr. Imodium skrátite dobu liečenia na 1 deň
- Nevidím účinnosť homeopatie.
- Celkový štýl akým je tá štúdia napísaná nebudí dôveru. Na 6 stranách iba jedna malá tabulka s výsledkami. Zbytok textu pôsobí ako reklama na homeopatiu samotnú (Introduction - 1 strana), a vyčerpávajúci popis pomerne triviálnej analytickej metódy (zbytok).Vzhľadom k tomu, že sa snažíme do seba nepchať zbytočné lieky a chemikálie, dobu liečenia hnačky dokáže podľa tejto štúdie homepatia skrátiť o 16,8h z 91,2 h. Stojí to za aplikáciu homeo produktov? Stojí to za vyhadzovanie peňazí do homeo-firiem a podpory homeo-lobby?
Nemalo by placebo a pohoda pri liečbe podobný účinok?

Preto sa pýtam p. Petroci, keď už odkazujete na štúdie, čítal ste ich? Rozumiete tomu čo v nich je napísané? Dokážete dať získané dáta do súvislostí?

0 Odpovědět · Nahlásit
Jakub Mertus28. červenec 2017, 15:49

Jaaaaj, milujem 20/30 rokov staré články

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta28. červenec 2017, 0:31

Ty první dvě byly tvrdě kritizovány v komentáři, který vyšel ve stejném žurnálu, viz http://www.quackometer.net/blog/2009/08/society-of-homeopaths-are-shambles-and.html

Pak tu máme něco v homeopatickém žurnálu, kterému byl sebrán impact factor, protože 70 % citací jeho článků pocházelo od článků v něm publikovaných.

Metaanalýza v asi neimpaktovaném německém žurnálu.

Nenašel jsem článek z roku 2012 odkazovaný na Cochrane, našel jsem pod stejným názvem od stejných autorů z roku 2015, ze kterého cituji:
"Key results
The findings from the two prevention trials did not show that Oscillococcinum® can prevent the onset of flu. Although the results from the four other clinical trials suggested that Oscillococcinum® relieved flu symptoms at 48 hours, this might be due to bias in the trial methods. One patient reported headache after taking Oscillococcinum®. The evidence is current to September 2014.

Quality of the evidence
The overall standard of research reporting was poor, and thus many aspects of the trials' methods and results were at unclear risk of bias. We therefore judged the evidence overall as low quality, preventing clear conclusions from being made about Oscillococcinum® in the prevention or treatment of flu and flu-like illness."

Dva články v nepříliš významném německém žurnálu.

To poslední bylo vůbec nějak publikováno v peer-reviewed časopise?

1 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci30. červenec 2017, 0:15

To, že skeptici komentujú a vyjadrujú sa proti ešte neznamená, že majú pravdu. Ak je vašim zdrojom quackometer tak je to jasné.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta31. červenec 2017, 13:24

Co se týče těch prvních dvou studií, tak byly později další od stejných autorů, které mají výsledek dost rozdílný, což jste se buď neobtěžoval najít, nebo jste se to neobtěžoval uvést. Quackometer uvádím jako dostupný zdroj citující těžko dostupný komentář, přičemž mu věřím, že nefalšuje přímé citace. Pravda, na publikování komentářů ke studiím jsou obecně nižší požadavky než na publikování článku. Nicméně i publikovaný článek může být mizerné kvality, stává se to i v lepších žurnálech. O efektech, které peer-review nemůže postihnout (publication bias), nemluvě. Mimochodem, četl jste vůbec ty články, nebo jen abstrakty? Nebo ani ty abstrakty a vzal jste to z nějakého seznamu, co má dokládat účinnost homeopatie? (Ta metanalýza v Cochrane totiž vypadá jako střelení se do vlastní nohy.)

1 Odpovědět · Nahlásit
Janette Bakajsová-Tovarňáková26. červenec 2017, 8:32

Pre prácu klasického homeopata určite nestačí spraviť si jeden základný kurz, ale je potrebné absolvovať minimálne 3 roky vzdelávania a následne pokračovať vo vzdelávaní na odborných seminároch. Je dôležité, aby si toto ľudia preverili, ak sa rozhodnú navštíviť homeopata. Napríklad v Indii sa homeopatia študuje v dennej forme 6 rokov tak ako klasická medicína. V Bratislave je 4-ročná akadémia klasickej homeopatie, ktorej absolventom je aj spomínaný "pochybný" Tomáš Výboch, pritom ho nájdete aj v zozname registrovaných homeopatov na Slovensku. Byť registrovaným homeopatom znamená, že dotyčný spĺňa určené podmienky - t.j. 4-ročné štúdium ukončené riadnou skúškou (nielen odovzdaním certifikáta o absolvovaní) a následná účasť na odborných homeopatických seminároch. Ďalej si treba uvedomiť, že ľudia, ktorí navštívia homeopata, nevyhľadávajú lekársku službu, ale homeopatickú službu, ktorá sa od klasickej návštevy lekára predsa líši, inak by sa to nevolalo homeopatia a tú, ako som v jeho priloženom príspevku o Magnesium muriaticum čítala, poskytol úspešne.

34 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 9:25

To ze sa to vyucuje na univerzitach je len nasa hamba. Na univerzitach sa da studovat kadeco aj nabozenstvo. 4-rocne studium na SAKH nie je a nemoze byt porovnatelne so serioznym studiom napr. prirodovedy, kde sa podavaju vedecke fakty. SAKH je na urovny vysokej skoly astrologie a magie a tam aj ostane.

-12 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová26. červenec 2017, 13:42

Ako sa potom pozeráte na fakt, že Švajčiari zaradili homeopatiu medzi 5 metód alternatívnej medicíny, ktoré preplácajú štátnou zdravotnou poisťovňou? Schválili to tento rok.

7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 14:16

Jedna vec je nieco odhlasovat v referende, druha su vedecke metaanalyzy. Mozno si aj my, v referende odhlasujeme odchod z EU. Budete to povazovat za stastne rozhodnutie?
Ak pre vas je referendum kriteriom uspesnosti danej metody tak mate znacne medzery v pohlade na realitu.
To ze si 67 % svajciarov odhlasuje neucinnu liecbu, neznamena za zacne fungovat. V demokratickej spolocnosti si mozete odhlasovat kde co.

-7 Odpovědět · Nahlásit
Sylvia Valová27. červenec 2017, 18:09

67% svajčiarov len tak predsa neodhlasuje neúčinnú liečbu. Nie sú hlúpi, práve naopak. Odhlasovali to na základe nejakých poznatkov, pravdepodobne hlavne vlastných. Nechápem prečo silou mocou potrebujete bojovať proti niečomu, čomu nerozumiete a tak to podľa vás ani nemôže fungovať. Nie je jedno čo tým ľuďom pomáha? Nie je podstatné, že sa cítia lepšie? Že tým podporujú nezmysel? A podporovať farmapriemysel s často chemickým svinstvom má zmysel? Lebo je tak nastavená spoločnosť? Poznám veľa alternatívnych metod, ktoré fungujú a často podľa vašich meradiel nemajú vedecký základ. No a? Vždy lepšie, ako hodiny vysedávať v čakárni, a potom byť za 5 minút vybavený s receptom a liekmi. A o týždeň na kontrolu, či sme sa trafili a ak nie šup ďalšie liečky. A v prípade chronických ochorení ani nehovorím. Medicína často používa výraz nevyliečiteľné... a hlavne tu sa snaží alternatíva pomôcť a často sa jej to aj podarí. Budúcnosť je v spolupráci, treba si zobrať z každého to najlepšie.

4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:38

A vy nerozlišujete politiku a vedu? Podľa vás je demokracia nad prírodné zákony?

0 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 12:54

Aký máte problém thom85 s náboženstvom a teológiou? Teológia je veda o vzťahu k Bohu al. inak povedané k Vesmíru. Je úplne v súlade s novou paradigmou, ktorá vzniká vďaka objavom vo vede posledných 100 rokov. Hlavným jej záverom je, že vedomie vytvára hmotu a vedomie nie je len epifenoménom mozgu, ale ho presahuje.
Náboženská viera je veľký dar. Nie každý ho dostal. Ale teológia je štandardná humanitná veda. Ak máte problém s teológiou, potom zrejme nevidíte zmysel ani iných humanitných vied ako je filozofia, história, sociológia, psychológia, antropológia...

10 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 15:22

Jenom Univerzita Karlova samotná má tři teologické fakulty. V zahraničí je na teologických fakultách třeba i Islám nebo Hinduismus. Ty fakulty docházejí k rozdílným pohledům na svět. V takové fyzice se všude učí v podstatě totéž, protože takové zákony elektromagnetismu nezáleží na tom, v jaké zemi žijete, jaká je tam kultura apod.

-3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 13:09

Teológia je veda o vzťahu k Bohu al. inak povedané k Vesmíru. Je úplne v súlade s novou paradigmou, ktorá vzniká vďaka objavom vo vede posledných 100 rokov. Nie, nie je v sulade. To su mozno vase zhrnutia.
Hlavným jej záverom je, že vedomie vytvára hmotu a vedomie nie je len epifenoménom mozgu, ale ho presahuje. Toto je spatny zaver, ktory nie je nicim podlozeny. Z toho sa potom vyvodzuju nelogicke az protireciace tvrdenia.
Nie nemam problem s humanitnymi odbormi ani s teologiou, mam problem s oblastami ktora sa vedecky tvari aj ked nie je. Tym som poukazal na to, ze sa homeopatia nie je vedecka, preto sa stavia na uroven nabozenstva.

-11 Odpovědět · Nahlásit
Vladimir Petroci26. červenec 2017, 22:18

Homeopatia je vedecká. Inak by neexistovali tisíce vedeckých štúdií venovaných homeopatii - klinických, in vitro, v základnom výskume.

8 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8527. červenec 2017, 7:16

Nie, nie je. Tvari sa tak. 1000 malo kvalitnych az nekvalitnych vedeckych studii. Take studie maju aj astrologovia kde si publikuju vplyv Jupitera na duchovnu pohodu cloveka. Predsa tie horoskopi na niekoho pasuju. Znamena to ze to hunguje? Ze je za tym nieco? Takyto mate Vy pohlad na svet? Homeopatia je natom presne podobne. Pocity a dojmi :). Vsetky vase studie maju spolocny problem, ktory je zhrnuty aj vo vysledkoch. A to je mizerna statistika s ktorou pracujete. Takto sa obcas stane ze su vysledky pozitivnejsie ako placebo. Ak sa takychto prac pozbiera viac na navysi sa statistika, tak tak je vysledok neodlisitelny od placeba. Drtiva vascina prac s pozitivnym vysledkom sa odvolava v zavere na to, ze je treba urobyt pracu s vacsou vzorkou, no ked sa to spravi, tak do dopadne na neprospech.

-6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Karl26. červenec 2017, 13:36

Podľa mňa je homeopatia skvelá liečba. V našej rodine s ňou máme veľmi dobrú skúsenosť napríklad pri úrazoch, popáleninách, angínach, kašli. Tak rýchly a veľký efekt som predtým nevidel u žiadnych liekov. Treba však vedieť ich správne dávať. Nedá sa dať hocičo. Inak to nefunguje. Keby to bolo placebo, tak by to deťom pomohlo vždy. Ale nie je to tak. Niekedy musíme skúsiť niekoľko liekov a až keď manželka nájde ten správny, potom zrazu príde rýchly účinok. Videl som napríklad veľmi silné prechladnutie so strašným kýchaním, vyžratou kožou pod nosom a tečením z nosa akoby bol otvorený kohútik, zmiznúť do 15 minút. A už sa to nevrátilo. Ťažké prechladnutie vyliečené bolo za 15 minút.
Ak niekto kydá na homeopatiu, nevie čo robí a píli si konár pod sebou. Neuvedomuje si, že možno raz mu pomôže, keď všetko ostatné zlyhá.

29 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:26

Ja som si vďaka homeopatikám vyliečila pruh! Na mňa si farma-lobby nepríde! Od zajtra prestávam platiť zdravotné poistenie.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 15:34

Zrovna nachlazení se běžně rozvine během pár hodin, přetrvá tak dva dny až týden a pak během pár hodin příznaky odezní. Bez jakékoli léčby. A těch 15 minut nevěřím, hlavně v případě, že to píše anonym na internetu, který si založil účet právě na okomentování tohoto článku.

-8 Odpovědět · Nahlásit
Andrej Cverha26. červenec 2017, 2:03

Viete, este dvadsat rokov dozadu by som toto kysle autisticke leporelo snad aj docital dokonca... Vtipne obrazky s hasicom, screeny nejakych supraprimitivnych komentov, pekne ste si to postrihal, polepil a odovzdal interwebu. Lenze v dobe, v ktorej uz nie je problem laboratorne merat kvantovy potencial informacie a transformovat ju do hmoty , dokazuje tento Vas teatralny klise stlpcek akurat ze ste idiot. V dobach tak pokrocilej kybernetiky a jej prace s pamatou hmoty si dovolit nieco, hoc aj nezmysel takto rezolutne zamietnut moze len niekto, kto absolutne neovlada sirsi kontext a nepobera co vlastne pise...

26 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:42

Keď si to nečítal, tak nevieš k čomu sa vyjadruješ.
O čom teda točíš?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 15:26

"uz nie je problem laboratorne merat kvantovy potencial informacie a transformovat ju do hmoty" Tak něco takového jsem za celou dobu studia fyziky neslyšel. Ty slova dávají smysl zvlášť, ale nikdy jsem neviděl nikoho použít pojem "kvantový potenciál informace".

-4 Odpovědět · Nahlásit
Helenka Bylinka9. srpen 2017, 20:08

Na ZŠ ?

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 16:54

Prepáčte ale čo si mám predstaviť pod vetou: laboratorne merat kvantovy potencial informacie a transformovat ju do hmoty?

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8526. červenec 2017, 9:29

Toto co si popisal su tvoje blaboly. Homeopatia nie je rezolutne zamietana pre nic za nic. Ta ista veda, ktora objavila pamatove vlastnosti niektorych mat. tak, ta ista veda dokazala, ze pamat vody neexistuje a tiez preukazala, ze homeo nie je ucinnejsie ako cukrik tic-tacu

-6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125126. červenec 2017, 8:24

wow.... to sa tu fakt nájde niekto kto "verí" v účinok homeopatík?... podľa mňa je účinnejší liek viera v pána Boha... on predsa vyliečil už toľko ľudí... je to ešte jednoduchšie ako homeopatiká.... stačí sa modliť a účinky sú zaručené, ak neveríte pošlem Vám články od ľudí ktorým už pomohol

-6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
adrienka726. červenec 2017, 6:02

Viete, homeopatia nie je pre každého, tak ako každý nemôže byť lekár, alebo murár. Niektoré veci medzi nebom a zemou jednoducho fungujú, hoci na to nemáme materialisticky dôkaz. Dokáž chemickou a fzzikálnou analýzou myšlienku, lásku, vieru ? S homeopatiou fungujem 15 rokov, nechodím ja ani moja rodina za lekármi, nestojím tam dlhé rady, pričom mám veľmi veľa priateľov medzi lekármi a spolu sa radíme na postupoch. Používam homeopatiu a používam aj klasické lieky. Neodsudzujem ignoratsky veci, ktorým nerozumiem. Keď dostaneš CD bez popisu, vieš čo ja ňom nahrané? Musíš ho dať do prehrávača. Jediným prehrávačom na homeopatiu je živý organizmus. Človek (aj batoľa), rastlinka, zvieratko. Moderná veda, ešte nenašla presný prehrávač na homeopatiu, tak ako nebol pred tisíc rokmi mikroskop. ŽI a nechaj žiť. Prajem pekný deń

25 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125126. červenec 2017, 8:28

mali by ste si prečítať čo je to placebo efekt.... niekedy ľuďom stačí veriť že im to pomôže a zrazu sa cítia lepšie.... existuje nespočtne veľa pokusov kde ľuďom s migrénou dali cukrík a povedali že je to nový mimoriadne účinný liek na migrénu a zrazu sa 70% ľudí cítilo lepšie.... to je Váš prípad

-7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jozef726. červenec 2017, 11:04

Homeopatiká nie sú postavené na placebo efekte. Existuje 8 x viac peer reviewed dvojitých slepých štúdií potvrdzujúcich štatisticky vyšší účinok homeopatík v porovnaní s placebom než negatívnych.
Faktom aj je, že homeoaptia sa efektívne používa vo veľkochovoch zvierat a v poľnohospodárstve.

12 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta28. červenec 2017, 12:31

Problém je, když se nepublikují všechny studie. I čirou náhodou vyjde, že homeopatie funguje lépe než placebo. Pokud se publikují převážně takové studie a ostatní jdou do šuplíku, může to vypadat, že homeopatie funguje, i když nefunguje. Navíc v systematických přehledech studií na téma homeopatie je to pořád stejná písnička, hromada studií se závažnými chybami a malými vzorky. Když se vezmou největší a nejlépe provedené, efekt mizí.

-4 Odpovědět · Nahlásit
Lele Michal Kurilla26. červenec 2017, 9:04

a ty si myslis ze lieky co si kupis v lekarni niesu pacebo???

-7 Odpovědět · Nahlásit
Peter Matu27. červenec 2017, 2:47

Tento článok o homeopatii je zavádzajúci, obsahuje množstvo nepresných a mimoriadne zaujato interpretovaných informácií a autor si nedal dostatok námahy, aby problematiku homeopatie dostatočne preskúmal. Z textu článku je evidentné, že homeopatii dostatočne nerozumie a len preberá informácie od skeptikov, ktorí sú voči homeopatii zaujatí. Ak by pri písaní článku používal dostatok kritického myslenia, musel by pripustiť, že existuje množstvo vedeckých štúdií, ktoré preukazujú účinnosť homeopatie. Taktiež by musel vziať do úvahy milióny pacientov a lekárov po celom svete, ktorí homeopatiu úspešne využívajú. Homeopatie je tu už viac ako 200 rokov, bude tu aj naďalej a bude sa s úspechom používať ďalej, aj napriek takýmto úbohým pokusom o jej diskreditáciu v podobe takýchto článkov, ktoré sú úplne mimo realitu a skúsenosti ľudí s homeopatiou.

24 Odpovědět · Nahlásit
avatar
amanita26. červenec 2017, 12:25

Chápem študenta všeobecného lekárstva, že vyjadruje svoju vieru, ale ja mám úplne opačnú skúsenosť. Kým som sa liečila alopaticky, pojedla som množstvo antibiotík a iných liekov, kým som nenatrafila na homeopatiu. Keď môj dvojročný syn prestal spasticky dýchať desať sekúnd po podaní homeopatika a pokojne zaspal, vedela som, že si VŽDY vyberiem radšej tú cestu, ako ho nakŕmiť antibiotikami a o dva týždne nato sa hlásiť u lekára s ďalšou spastickou bronchitídou. Vyše desať rokov už nechodím po lekároch (iba im platím zdravotné poistenie), takisto môj syn. Som veľmi spokojná s homeopatickou liečbou, verím jej a ak začnú upaľovať ľudí, ktorí jej veria, pokojne si stanem na hranicu. Takže študujte ďalej, milý študent, ale okrem toho sa pokúste hľadať pokoru a PRAVDU!

24 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 23:30

Ak sa môžem spýtať, aké inhalačné homeopatikum dostal váš syn, keď tak rýchlo zabralo keď bolo podanie antibiotík neúčinné?

-5 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush27. červenec 2017, 18:53

tie mínuská mám za správnu otázku alebo pretože neviete odpoveď? :D

3 Odpovědět · Nahlásit
Drahomira Camajova26. červenec 2017, 15:50

S homeopatiou mám výborné skúsenosti nielen ja, ale aj moja rodina. Tam kde konvenčná medicína zlyhala, sa homeopatia ukázala ako veľmi prospešná. Pomocou homeopatík si môj otec vyliečil chronickú bolesť kolena a členku, sestre zas pomohla pri liečbe chronického zápalu močového mechúra, kde liečba antibiotikami pomohla len na krátky čas. Tým nechcem povedať, že liečba konvenčnou medicínou neprináša žiadne výsledky, chcem len jednoducho poukázať nato, že aj iné metódy sú účinné a homeopatia medzi ne určite patrí. Myslím si, že autor tohto článku homeopatii veľmi krivdí. Ak by to bolo skutočne tak ako píše, už dávno by zanikla. Opak je však pravdou pretože stále viac a viac ľudí má pozitívne skúsenosti s homeopatiou nielen v západnej Európe, ale aj na Slovensku.

23 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125126. červenec 2017, 23:06

toto nie je krivda... toto sú fakty... žiadne homeopatikum neobsahuje žiadnu účinnú látku pre kristove rany... ak to pomohlo tak fajn, ale je to čisto psychologický faktor.... v afrike liečia šamani kúzlami a prináša to rovnaké výsledky, skoro všetci sa cítia lepšie a čo ich bolelo ich prestane.... a teraz čo? ako mi chceš dokázať že to fakt neboli kúzla čo ich vyliečili?

-9 Odpovědět · Nahlásit
Drahomira Camajova27. červenec 2017, 12:51

Dobrý deň pán Zoltan, kúzla to určite neboli ani psychologický faktor. Otec skúšal viac homeopatík, nebolo to ako si myslíte, že mu bolo podané jedno homeopatikum a problém bol vyriešený. Preto sa nedá rozprávať ani psychologickom faktore, tak ako tvrdíte vy. Jednoducho bolo podané správne homeopatikum a až potom sa problém vyriešil. Viete, je dôležité vedieť ako homeopatia funguje a poznať jej základné princípy.

8 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 1:01

Pán Zoltán1251, počuli ste o tom,že homeopatia pomáha aj zvieratám? Náš pes ochrnul po narkóze, prestal jesť, piť, nedokázal sa postaviť na nohy. tento stav trval pol dňa, počas ktorého sme mu dali 3 homeopatické lieky. Nepomohli. V noci sa objavili nové príznaky a na ich základe mu manžel dal štvrtý liek. Pes sa do 5 minút postavil na nohy. Porozprávajte sa s niekým, kto robí napríklad veterinárnu homeopatiu. Nebolo to kúzlo, čo zachránilo nášho psa, ani psychologický faktor. Bol to správne podaný homeopatický liek.

13 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 23:31

I zvířata mohou být ovlivněna placebo efektem, protože mohou vycítit očekávání ošetřovatele. Hlavním zkreslením je ale tzv. placebo by proxy, kdy je ovlivněno posuzování průběhu nemoci ošetřovatelem.

-4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zuzana3326. červenec 2017, 23:16

Podľa samotného autora tohto článku je zástancov homeopatie "enormné množstvo". Ak by bol zástancom kritického myslenia, tak by pátral po tom, prečo je tomu tak. Ak by homeopatia nebola účinná, neprežila by 200 rokov, nemala by status rovný klasickej medicíne v Indii a privŕžencov po celom svete. Chorí siahajú po tom, čo im pomohlo, nie po tom, čo nepomohlo. Akokoľvek sa odporcovia homeopatie bránia, najviac zaváži osobná skúsenosť, ak ľuďom homeopatia pomôže alebo pomohla, vrátia sa k nej a odporučia ju aj ďalej. Proti tomuto faktu bojujete úplne zbytočne. Súčasným medikom prajem len jedno - Aude Sapere - Majte odvahu k poznaniu.

21 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 23:27

Enormní množství je i počet stoupenců hlavních světových náboženství. Co se týče Indie, tam je ohromně rozšířeno šarlatánství nejrůznějšího druhu, běžní jsou tam lidé předvádějící něco, co u nás mohou lidé znát jako běžné demonstrační chemické a fyzikální pokusy, hrající si na čaroděje. Lidé, kteří odhalují jejich podvody jsou popotahováni soudy, je jim vyhrožováno. Osobní zkušenost je velmi nespolehlivá metoda posuzování účinnosti, jak kvůli vlivu očekávání na prožívání, tak kvůli tomu, že se hodně nemocí ustoupí i bez léčby, kvůli nedostatečnému odfiltrování ostatních vlivů apod. Lidé nesahají jen po tom, co jim pomohlo. Stačí, když jsou přesvědčeni, že jim to pomohlo.

-3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
thom8527. červenec 2017, 7:20

Podľa samotného autora tohto článku je zástancov homeopatie "enormné množstvo". Ak by bol zástancom kritického myslenia, tak by pátral po tom, prečo je tomu tak. Ak by homeopatia nebola účinná, neprežila by 200 rokov, nemala by status rovný klasickej medicíne v Indii a privŕžencov po celom svete.
Prave ze preziva 200 rokov len u vas. To ze je tolko zastanov aj u u nas svedci o tom aky sme hlupaci, a akym bludom verime. Veda pochopila v priebehu 20st je je to blud. India je treti svet, tam si normalnu liecbu ani dovolit nemozu. Tak siahnu po tom co je dostupnejsie. To kolko ich potom pomrie to sa nejako neeviduje.

-22 Odpovědět · Nahlásit
Alena Soltesova26. červenec 2017, 20:00

Myslím si, že každý si môže slobodne vybrať ako a čím sa bude liečiť. Nečítala som žiadnu vedeckú štúdiu, je to pre mňa príliš komplikované. Jediné čo ma presvedčilo sú výsledky. Život je omnoho jednoduchší, keď pri každej detskej chorobe nemusím ísť k lekárovi, ale viem deťom pomôcť aj sama. Zároveň si myslím, že homeopatia by nemala byť hlavný liečebný prostriedok, ale dôležitý doplnok klasickej medicíny. Vzhľadom k tomu, že nemá žiadne vedľajšie účinky, zdá sa mi rozumné najprv vyskúšať homeopatiu a až potom siahnuť po chemických liekoch. Najmä u detí to má zmysel.

20 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 14:24

Zrovna tak můžete zkusit nedělat nic a až potom sáhnout po chemických lécích, jen tím nepodpoříte firmy vydělávající na bludech.

-5 Odpovědět · Nahlásit
Alena Soltesova28. červenec 2017, 8:29

Pán Merta, metódu, ktorú navrhujete som v minulosti nechtiac vyskúšala. Syn odmietal užiť akýkoľvek liek a ak nejaký sirup predsa len prehltol, vzápätí ho aj vyvrátil. Choroby trvali dlho a často sa opakovali. Nebola to taká pohoda ako teraz s homeopatiou :)

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta28. červenec 2017, 11:27

Jenže tady už máte první rozdíl, nebyl stejně starý. Dále by se muselo jednat o stejná onemocnění, co je problém zjistit, protože některá onemocnění, co se projevují podobně, způsobuje celkem široká skupina virů, třeba takové obyčejné nachlazení. Pak tu máte problém se zkreslením paměti, však si vemte, jak když někdo vypráví o něčem, co jste zažila, jak si to kolikrát pamatujete jinak, než on. Tím chci říct, že na základě vlastní zkušenosti můžete mít pocit, že homeopatie pomáhá, ale ten pocit může být klamný. A mýlit se nemusí jen hloupý člověk, jsou to zkreslení, kterým podléháme všichni. Ta zkreslení jsou doložena psychologickými studiemi v nejrůznějších kontextech, nejde jen o medicínu.

0 Odpovědět · Nahlásit
Sylvia Valová27. červenec 2017, 11:16

Vďaka homeopatii sú moje deti viac ako desaťročie bez chemických liekov. Zopár guličiek za pár euro ich zbaví bežných detských chorôb, nemusíme vysedávať v čakárňach a kupovať drahé sirupy v lekárňach. Navyše pozorujem že moje deti oproti rovesníkom sú oveľa menej choré, majú lepšiu imunitu. Homaopatiu dokonca veľmi úspešne používame pri športe, pri zraneniach či svalovici. Všetko sa hojí oveľa rýchlejšie. Samozrejme sú veci, ktoré zveríme do rúk lekárom, ale homeopatia je pre nás základom liečby.

18 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:50

Pri akých zraneniach je účinná homeopatia?

0 Odpovědět · Nahlásit
Lele Michal Kurilla26. červenec 2017, 9:06

15 rokov nezerem farmak,ktiny a 15 rokov som nemal ani len zvysenu teplotu. kolki z vas co chodia k normalnemu lekarovi toto mozu povedat???

17 Odpovědět · Nahlásit
avatar
belush26. červenec 2017, 23:32

A to všetko vďaka homeopatii?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Use_your_brain26. červenec 2017, 15:34

Homeopatiu rozhodně neuznávám ale je rozkošné, jak si každý medik už po prekročení prahu prvý deň na výške myslí, že má patent na rozum a pritom hov*o dokázal :D

Ľudia bez ukončeného vzdelania a radou vlastných, výsledkami dokázaných štúdií by sa k takýmto veciam nemali vyjadrovať, predsa len je na to potreba niečo v tej hlave mať.

Okrem toho, nechápem, čo takéto články robia na Refresheri?

Dnes už sa može na "redaktora" hrať naozaj každý, informačná hodnota 0.

6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:54

Ty si typická stará škola.
Mladí nech robia čokoľvek, je to vždy zle. Nech sa vyjadrujú k čomukoľvek, je to zle. Hlavne nech držia hubu a krok.
Ale až budú starí ako ty, tak potom čo celý život držali hubu a krok budú viedieť iba kričať na mladých nech držia hubu a krok.
Takéto myslenie je spiatočnícke, snáď táto generácia rýchle vymrie.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Slamin26. červenec 2017, 7:20

Toto je boj s veternými mlynmi. Tu rozumná argumentácia a fakty zlyhávajú. Celé je to o názore jednotlivca. Viď. nižšie. Ďakujem za tieto články.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
muz z marsu28. září 2017, 14:01

Ako sa mame z tohoto my pacienti vymotat!? Jedni hovoria napriklad, ze homeoterapia, ale nie len ta, je pre nase zdravie dobra, druhi ze hazardujeme s nasimi zivotmi, ak sa pre nu rozhodneme. V mediach je pretlak infomacii ci uz za alebo proti jednotlivym liecebnym postupom. S plnou vaznostou dnesnej doby vyvstava otazka optimalneho vyberu liecby, na ktoru si musia odpovedat samotni pacienti sami. Ako si mame mi laici vybrat, ako sa mame rozhodnut?

Uprimne poviem, ze nie som zastancom slepeho, naivneho a doverciveho postoja akehokolvek. Tak ako nedoverujem mnohym konvencnym liecbam, napriklad zbytocnemu aplikovaniu antibiotik aj v pripade obycajneho nachladnutia, tak rovnako opatrny postoj zaujimam voci nekonvencnym alebo menej zauzivanym postupom. Zjednodusene povedane, skor ako sa pre nieco rozhodnem, snazim sa o tom dozvediet viacej. Avsak pri sebevacsej voli a vynalozenej namahy ja, bezny pacient, nie som schopny jednoznacne a presne povedat, toto ano toto nie. Odpoved nepoznam, vystudovat paralelne viacero uvinerzit zrejme nie je riesenie, rozhodne na to bezny pacient z viacerych dovodov nema. Nie som odbornik a rozhodnutie robim z casti intuitivne a z casti z vyhodnocovania indicii, na ktore si trufam aj ako laik.

1. Ludskost
Kritici a skeptici casto zosmiesnuju a znevazuju osoby zaoberajuce sa inou nez konvencnou medicinou. Ci ste praktik alebo pacient ste velakrat v lespom pripade neodbornik, ale aj hlupak, hazarder a sarlatan. Opravte ma ak to vnimate inak, ale tu si “alternativa“ pocina slusnejsie a s vacsou pokorou.

2. Odbornost
Kazda zo stran sa obhajuje studiami a vysledkami. Zo studii je v prospech konvencnych je vacsi pocet. To ma viacero dovodov, konvencna medicina ma neporovnatelne vacsie zdroje, su tu tlaky lobistov povacsine vyrobcou lieciv, ktore studie financuju a tiez konvencne postupy su zauzivanejsie a dlsie v praktickom pouzivani. Alternativci maju naproti tomu udajne vysledky a to vo vacsine pripadov prave tam, kde konvencni ostali stat na mrtvom bode, a udajne u tych pacientov, ktorym konvencni po viacerych postupoch nedokazali pomoct. Cistych sarlatanov a neodbornikov, ktori su zial na oboch stranach, jednoducho extremne pripady, si dovolim sem nezaradovat, to by asi bolo na inu temu. Do odbornosti patri aj schopnost nezaujate vyhodnocovat vsetky moznosti a vytriedit samotnou praxou dobre aplikacie od neucinnych ci zdraviu skodlivych. Tu si dovolim vyslovit domnienku, ze prave ti tzv. konvencni maju velke rezervy, kde namiesto skumania ci spajania sa s alternativcami robia opacne, vymedzuju sa voci nim a ich postupom a tak sa straca moznost nezaujateho vyhodnocovania vysledkov z praktickych aplikacii. Na tomto poli maju z mojho pohladu obrovke rezervy aj alternativci, ktori nevyuzivaju svoj potencial v potvrdzovani efektivity aplikovaneho postupu. Napriklad vyhodnocovanie ucinnosti homeopatik v praxi, by uz z mojho pohladu laika mohlo byt natolko zvladnute, ze by snad nemusela dnesna diskusia na danu temu byt. Ak by totiz alternativci mali v rukach odborne spracovane a nestranne fakty, napr. nezvratitelne percenta uspesnosti a podobne cisla, tazko by sa proti tomu dalo namietat.

3. Peniaze
Su vzdy az na prvom mieste. Obe strany rvrdia, ze su hlavnou motivacou protistrany. Tu si dovolim tvrdit ze je najmarkantnejsi rozdiel medzi spravanim alternativy a konvencie. Konvencni maju na svojej strane media, najsilnejsi nastroj na vytvarenie nazoru alebo mienky a tie ako je uz dobre zname pretlacaju pravdu svojich chlebodarcov. Konvencni pouzivaju v nepomerne vacsom meritku reklamu, nezbytny nastroj k tomu aby si ludia kupovali nieco co nepotrebuju. Okrem toho su na ich strane organizovane skupinky ako napr. lovci sarlatanov alebo klub skeptikov, ktore pod plastikom odbornosti robia rezultaty a dovoluju si na oko uzatvarat orvorene odborne temy. Nemusim vobec nic vediet o tychto osobach, nemusim byt vedec, odbornik, na to aby som pochopil, ze ide len o propagandu, sirenie mienky. Da sa povedat, ze alternativa je v tomto smere cistejsia. Ja osobne to vnimam tak, ze ak alternativa preziva aj napriek tejto velkej prevahy konvenych, ak preziva aj napriek tomu, ze si nekonvencne postupy pacient castokrat hradi v plnej vyske, tak to nie je koli peniazom (rozumej zisku), ale pteto ze pravdu sa jednoducho neda zabit. Ta sa mozno da umlcat ale nie zlikvidovat. Vrati sa posilnena a razantnejsia vzdy ked sa ju niekto pokusil zahnat do zabudnutia.

Som si takmer isty, ze neviem vyhodnotit efektivitu liecebneho postupu, ci uz je alternativny alebo konvencny. Nemusim vsak byt expert na medicinu aby som videl, ze zastancovia konvencnych postupov nehraju cistu hru, ze si pomahaju vytvaranim mienky, lobovanim v presadzovani zakonov a pravidiel, ze financuju studie s mozno vopred ziadanym vysledkom, ze pravdepodobne financuju zosmiesnovanie a znevazovanie tych postupov, ktore mozu mat vplyv na ich zisky. Aj preto nemam problem vyskusat homeopatiu alebo si nechat naordinovat vitaminy na regulovanie homocysteinu. Mozno nie som expert na medicinu, ale vnimam, ze konvencne metody su nam vnucovane a ze tie alternativne umelo znevazovane. Rad si priplatim za netradicny postup ak sa mi zapaci, ak sa domnievam ze nema vysoku mieru ryzika, alebo ze pomer vyhod a nevyhod je pre mna priaznivy. Ak by sa totiz pravda alebo zdravie dali kupit, minul by som na ne vsetky moje peniaze.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Václav Štibora10. srpen 2017, 1:03

Tento článek je naprostý odpad. Nikdy v životě jsem se na refresheru nesetkal s tak neobjektivním a zaujatým článkem. Pokud si chce refresher zachovat svoje čtenáře tak by měl namístě autora tohoto článku vyhodit! Autor v podstatě označil za pitomce každého kdo se homeopatice věnuje či jí jen věří a to jen proto že on sám má velmi omezený pohled na věc. Mě osobně homeopatikum a alternativní medicína již nespočetněkrát pomohla, ve chvíli kdy si se mnou klasická medicína nevěděla rady...Za klasickým doktorem už bych šel snad jenom se zlomenou nohou.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
muz z marsu28. září 2017, 10:55

Ja podobnyn typkom (lovcom sarlatanov, skeptikom zdruzenym v Sisyfos, ...) neverim! Tvaria sa ako nezavisli pritom vsak zaraza, ze su az prilis dobre sformovani a zorganizovani, a kto vie mozno aj plateni. Lebo ved kto by si uz daval tolko namahy, aby daval hlupuckemu ludu rozumy. Nerobia to ani len ti, u ktorych je jasne, ze to myslia dobre, ze to s nami hlupuckymi myslia uprimne, ze im na nas zalezi. Tiez ta ich nadutost, ked sa pasuju do ulohy odbornikov a expertov na medicinu, ockovanie, biochemiu, homeoterapiu, akupunkturu, no skuste sami najst, na co nie su experti. Zial ich argumentacia konci na urovni nazoru, ked len vymenovavaju inych autorov ci kapacity, ich studie alebo vyjadrenia. Casto kuse a otrhnute informacie resp. studie alebo temy, ktore na skutocne odbornej urovni nie su uzavrete, prezentuju ako ukoncene a s jasnym vysledkom proti akejkolvek odchylke od komercnej alebo konvencnej mediciny ci vedeckeho poznanie. Z ich slovnika je vyditelne, ze im nejde o objektivitu a uprimnost, to by sa ku vsetkym aj nekonvecnym postojom museli stavat rovnako nezaujate a otvorene, s rovnakou pokorou. Zmienene u nich absentuje, pomahaju si nie len argumentami ale aj zosmiesnovanim a znevazovanim. Ked sa aj stane, ze po case sa ukaze pravda, ze napriklad bludny balvan bol udeleny naozaj bludnym vyhodnotenim, tak sa ani len neunuvaju veci napravit. Ja argumenty nemam, ale myslim si, ze su platenou pakou, ktora pomaha hlavne cielenemu biznisu. Takze mili lovci sarlatanov a vam podobnym, "polibte mi prdel"! Ste na rovnakej urovni ako skutocni sarlatani, ktori zneuzivaju doveru obycajnych ludi.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
salamunka28. září 2017, 18:55

Práveže niesú organizovaní. Lenže vždy nezávisle na sebe dôjdu k pravde a odhalia bludy.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
dnesnepracujem26. červenec 2017, 20:00

škoda že homeopatiká neliečia aj slaboduchosť, to je evidentne hlavný problém mnohých miestnych diskutujúcich :D

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Merta27. červenec 2017, 15:42

Fascinuje mě, jak lidé jako doklad účinnosti homeopatie popisují osobní zkušenosti, kdy vyzkoušeli několik přípravků bez účinku a až pak po nějakém se stav zlepšil, hlavně u neurčitých problémů a stavů, které mají tendenci zlepšovat se samy od sebe. Vždyť to spíš dokládá neúčinnost! Vůbec, proč by se měla zkoušet hromada přípravků, až nějaký zabere? Neměl by se homeopat trefit napoprvé, když je homeopatie tak super? Jasně, u konvenční léčby je také občas nutno vyzkoušet pár léků, ale obvykle máme nějakou představu, proč to tak je. Třeba že se určitým způsobem může projevovat infekce různými bakteriemi, případně jsou kmeny rezistentní vůči některým antibiotikům, a je většinou lepší nějaké antibiotikum zkusit, než čekat na výsledky rozboru. Nebo u rakoviny víme, že není jedna rakovina, ale hromada druhů v závislosti na konkrétní mutaci a tak chemoterapeutika nemusí zabrat.

-13 Odpovědět · Nahlásit
Drahomira Camajova27. červenec 2017, 17:10

Milý pán Merta, v prípade, ktorý som opísala to bolo takto, to ale neznamená, že homeopati sa netrafia hneď na prvý krát. Nebola to ani hromada prípravkov ako tu píšete. Tak ako píšete, že aj v konvenčnej medicíne je niekedy nutné vyskúšať niekoľko prípravkov, tak je tomu tak aj v homeopatii a tak to bolo v tomto prípade. Je škoda, že články nečítate ako celok, ale snažíte sa z nich vytiahnuť len to, čo vám vyhovuje.

12 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Missy26. červenec 2017, 16:56

Fajn článok a súhlasím s názorom autora, len by to chcelo viac konkrétnych fakt napr. o tom mechanizme účinku alebo o výskumoch, ktoré homeopatiu vyvrátili/potvrdili :) Inak sa to dobre čítalo a celkom som sa tešila na tento článok :)

-16 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125126. červenec 2017, 21:07

ja žasnem koľko ľudí sa tu zastáva kompletného šarlatánstva.... všetky relevantné štúdie nenašli žiadny rozdiel medzi placebom a homeopatikom..... ale dobre ak to pomôže super, prosím.... v afrike majú vyháňačov diablov, takisto sa vzdelávajú celý život, takže to musia byť odborníci a my tu máme homeopatikov

články čo tu podsúva pán homeopat Petroci sú rovnako pofidérne.... niektoré priamo hovoria že len skúšali homeopatikum na určitú chorobu, teda priamo skúšali ako bude fungovať psychologický placebo efekt a fungoval čuduj sa svete..... a niektoré mali priamo postup "jednej skupine sme dali len tak cukríky... a druhej sme sa pýtali podla presných postupov homeopatikov a mali sme vyššiu účinnosť", čo je pochopiteľné pretože sa hovorí že táto liečba má hlavne psychologický efekt na jednotlivca ktorí sa cíti lepšie, alebo vo vedeckej reči vyvolá pocit že to lieči a preto má človek pocit že mu to pomáha aj ked to nič neurobí

všetky relevantné štúdie... slepé, bez možnosti osobného kontaktu s "doktorom" dopadli tak že cukrík mal rovnakú účinnosť ako homeopatikum

-22 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 2:22

Pán Zoltan 1251, vy ste boli asi v minulom živote africkým šamanom, keď na nich tak myslíte a stále ich spomínate. Prosím, napíšte mi presne, ktoré vedecké štúdie ste prečítali. Pán Petroci je doktor a nič Vám tu pokútne nepodsúva,len uvádza citácie štúdii. Môžem vedieť akej oblasti sa venujete profesijne? Dakujem za odpoveď.

14 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125127. červenec 2017, 20:05

tu nejde o profesiu.... ak niekto "verí" že čistá voda je účinný liek je pomýlený.... v rusku majú mágiou nabitú vodu a robia to tiež "doktori" ktorý majú svojú vlastnú školu.... v minulosti sa verilo že fúkanie dymu do zadnice pomáha a ľudia si to pochvaľovali.... tu nejde o to dokázať že to nefunguje, nedá sa dokázať zápor, rovnako mi nikto nedokáže že jednorožci neexistujú, tu ide o to že žiadna štúdia nedokázala potvrdiť žiadne účinky.... je tam dôvod prečo vedecká komunita neuznáva túto pseudovedu, nemyslíte?

-6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jana Petrociová27. červenec 2017, 20:22

Tu nejde o vieru, ale o skúsenosť. Ľudia majú zdravotný problém a hľadajú pomoc. Ľudia nie sú hlúpi. Prečo si myslíte, že sa dá oklamať také množstvo ľudí ? Pýtala som sa na Vašu profesiu preto, lebo tu stále operujete štúdiami a vedeckou komunitou a tvárite sa ako super vedec. Môžete sa ďalších sto rokov hádať, či homeopatia funguje alebo nefunguje. Pravda je taká, že bude aj naďalej dôležitou doplnkovou liečbou v súčasnosti a budúcnosti.

4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zoltan125128. červenec 2017, 8:32

áno dá sa oklamať veľké množstvo ľudí.... dokonca aj v amerike ľudia chodia ku "kňazom" ktorí ich liečia božou silou..... a tiež majú osobnú skúsenosť....

a preto tu operujem so štúdiami ľudia tomu očividne nechápu... vedecký proces je proces ktorý je opakovateľný..... teória relativity je potvrdzovaná nezávisle rôznymi štúdiami odkedy bola predstavená a funguje na tom nespočetne veľa technologii ktoré používame.... moderná medicína používa látky ktoré majú určité vlastnosti a pri opakovanom používaní dosahujú presné a predvídateľné účinky.... v homeopatii človek vypije vodu a čaká či mu je lepšie, toto nie je vedecká metóda a nedá sa opakovať.... áno štúdií budete mať kopec ale nezopakujete žiadnu!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=2MFAvH8m8aI tu je napríklad jeden krásny dokument o ruských vedcoch homeopatoch a magických liečiteľoch ako nedokážu zopakovať svoje výsledky ak je pri nich profesionál... počuť len výhovorky...

ako vravím, ak Vám pomôže čistá voda prosím.... len sa nesnažte nikoho presviedčať že je to liek, radšej treba navštíviť skutočného doktora.... je to nebezpečné, rovnako ako neísť na očkovanie

-4 Odpovědět · Nahlásit
Roman Korcek25. červenec 2017, 13:46

"prakticky jednou prítomnou molekulovou pseudoúčinnej látky"

-30 Odpovědět · Nahlásit
Roman Korcek25. červenec 2017, 14:15

Dva minusy za upozornenie na preklep? To naozaj? :-D

-14 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Honcodrak25. červenec 2017, 15:24

Nie, tie sú za profilovku.

49 Odpovědět · Nahlásit
Roman Korcek25. červenec 2017, 17:34

:-D dik

-7 Odpovědět · Nahlásit
ZOBRAZIT DALŠÍ KOMENTÁŘE
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.