Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Středa 14. 4. 2021 svátek má Vincenc

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Před koncem zlaté éry pirátství žil tehdejší Karibik v neustálém strachu ze spatření přibližující se černé vlajky. A více než toho, spatřit pod ní kapitána Černovouse. Piráta, který se ze všech ostatních stal nejproslavenějším a zároveň nejobávanějším.

1. únor 2015, 14:40 Čas čtení: 0:00
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
Zajímavosti
4
Ondřej Jarůšek
1. únor 2015, 14:40

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Před koncem zlaté éry pirátství žil tehdejší Karibik v neustálém strachu ze spatření přibližující se černé vlajky. A více než toho, spatřit pod ní kapitána Černovouse. Piráta, který se ze všech ostatních stal nejproslavenějším a zároveň nejobávanějším.

Ondřej Jarůšek
1. únor 2015, 14:40
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

Období označované jako zlatá éra pirátství lze rozčlenit do tří věků. Prvním z nich je bukanýrská perioda v letech 1650-1680, kdy anglo-francouzští námořníci usídlení na Jamajce a v Tortuze plundrovali španělské kolonie a plavili se primárně po Karibském moři a východním Pacifiku. V 90. letech 17. století nastala tzv. doba „Pirate Round“. V té se piráti v touze po větší kořisti hojně plavili od západního Atlantiku kolem nejjižnějšího výběžku Afriky až k Madagaskaru. Poté po vodách Indického oceánu vyrazili směrem k Jemenu a poslední destinací byla muslimská Indie. Zlatou éru pirátství uzavírá období po konci války o španělské dědictví. V letech mezi 1716 a 1726 se nezaměstnaní anglo-američtí námořníci a privatýři rozhodli stát se piráty a usídlili se v Karibiku, který se společně s východním pobřežím Ameriky, západním pobřežím Afriky a Indickým oceánem, stal jejich nejčastějším působištěm. A právě v této poslední periodě celému Karibiku dominoval legendární Edward Teach, lépe známý jako Blackbeard (Černovous) a se svým korábem Pomsta královny Anny se stal nejobávanějším pirátem, který se kdy ve vlnách Karibiku chopil kormidla.

 

Jean Leon Gerome Fetris v roce 1920 namaloval obraz s názvem „Capture of the Pirate“

Pirát v červenohnědém kabátě je Černovous

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
 

Raný život a New Providence

 

Rok ani místo Černovousova narození nelze určit s jistotou, obecně se má ale za to, že jeho rodným městem je anglický Bristol, rok cirka 1680. Za jeho rodné jméno se uvádí Edward Teach a přízviskem „Černovous“ byl nazýván až během pirátské kariéry začátkem 18. století. Piráti ovšem měli ve zvyku si svá příjmení měnit, aby jím nepošpinili jméno rodiny, ze které pochází. Dá se tedy předpokládat, že rodné příjmení si Černovous pozměnil také. Neexistuje ale způsob, jak to s platností prokázat. Ovšem různé dokumenty uvádí různé pravopisné verze jeho jména (Thatch, Thache) a další dokonce jeho příjemní uvádí jako Drummond. O jeho životě před obratem k pirátství se ví jen málo. Spekuluje se o tom, že mohl být námořníkem ve službách rodné Anglie během války královny Anny (válka o španělské dědictví).

 

Neobydlený bahamský ostrov New Providence se pro piráty začátku 18. století stal něčím jako rájem na Zemi. Byla to základna jejich operací. Zákon a pořádek zde neexistoval, břehy byly pro Britské královské námořnictvo příliš mělké a přístavy mohly pojmout stovky lodí. Tomuto místu neodolal ani samotný Edward Teach a nedlouho po svém příjezdu se v roce 1716 připojil k posádce kapitána jménem Benjamin Hornigold. Hornigold brzy rozpoznal Teachovy vůdcovské vlohy a proto mu přenechal velení nad jednou z menších ukořistěných lodí. Od roku 1717 měl Teach kontrolu nad vlastní lodí a hon za kořistí s vlastní posádkou nenasytných pirátů mohl začít. Z přepadených lodí Teach kradl veškeré zásoby barelů s moukou, vínem nebo rumem, zbraně a jakékoliv cennosti. Jeho reputace obávaného piráta začínala pozvolna růst.

 

Během plaveb se svojí šalupou jeho pozornost na obzoru upoutala černá vlajka třepající se na stěžni lodě s názvem Revenge a posádkou 70 pirátů, jíž velel Stede Bonnet. Černovous zastavil u jejího boku. Bonnet byl pirátem krátce a Teach poznal, že není dobrým kapitánem. Ostatně s ním nebyla spokojená ani jeho vlastní posádka, a tak se Černovous ujmul kormidla Revenge a Stede Bonnet byl ponechán na palubě jako host. Benjamin Hornigold dál přepadával loděnice svých starých nepřátel a poté náhle od pirátství odstoupil. Později přijal Královskou milost, čímž byly jeho zločiny vůči koruně prominuty a s Černovousem se již nikdy nesetkal.

 

Kapitán Černovous byl s kormidlem v ruce stejně obávaný jako se šavlí

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Pomsta královny Anny, zastrašující vzhled a získávání moci

 

Pod velením dvou lodí Edward Teach v listopadu (november) 1717 přepadl francouzskou otrokářskou loď La Concorde. Concordy se ujmul jako nový kapitán, přejmenoval ji na Pomstu královny Anny (Queen Anne’s Revenge) a vybavil ji 40 děly. Ve své moci měl tak již 3 lodě a velel 150 pirátům. Teach si uvědomoval svoji rostoucí reputaci obávaného piráta, která po získání Pomsty královny Anny ještě zesílila, a byl dostatečně inteligentní na to, aby věděl, jak tento faktor správně využít a vytěžit z něj maximum.

 

Černovous byl vysoké postavy se širokými rameny. Uhelnatě černý kabát mu sahal až na zem k botám z kůže, měl dlouhé tmavé vlasy a hustý plnovous, přičemž na hlavě nosil široký kožešinový klobouk, ke kterému byly zavěšeny dlouhé, pomalu hořící doutnáky, čímž v nepřátelích budil přímo démonický dojem. Doutnáky měl zapleteny také do konečků plnovousu nebo vlasů. Za opaskem na obou bocích nosil dlouhé šavle a často byl viděn s šesti pistolemi zasunutými ve vnějších pouzdrech na kabátě. Na hlavním stěžni Pomsty královny Anny byla zavěšená vlajka rohatého kostlivce na černém pozadí, který jednou rukou probodává krvácející srdce a druhou drží číši s nápojem a připíjí na počest ďábla. Tato vlajka byla signaturou Černovouse a jeho korábu. Pokud to šlo, snažil se přímým bojům vyhýbat a námořníci se často při samotném pohledu na jeho pekelné vzezření dobrovolně vzdali. Zajímavostí je, že není znám jediný případ, kdy by Černovous zbavil života někoho, kdo by se nesnažil zavraždit jej. Pokud námořníci nevzdorovali, zpravidla si jen vzal jejich náklad a nechal je pokračovat v plavbě.

 

Teach a Bonnet společně začali plundrovat španělské lodě poblíž Mexika a střední Ameriky. Dle zpráv té doby si byli Španělé vědomi „Velkého Ďábla“, který přepadává jejich lodě. Černovousova pirátská flotila měla co nevidět 700 mužů, a tak se Teach rozhodl k dalšímu kroku, čímž byla tzv. Blokáda Charlestonu. V dubnu (apríl) 1718 připlul k pobřeží prosperující anglické kolonie (nynější Charleston), kde zajmul každou loď, která připlouvala nebo odplouvala a z postrašených námořníků si udělal své vězně. Po anglické kolonii jako výkupné požadoval nad zlato cenné léky a kolonisté, hned co se dozvěděli, s kým mají tu čest, jeho požadavkům hbitě vyhověli. Blackbeard propustil vězně a odplul.

 

Doutnáky mu umožnily vyděsit nepřátele

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Edward Teach byl po zuby ozbrojen

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Existují různé kresby Teachova obávaného korábu 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Takto vypadala vlajka kapitána Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Ztroskotání korábu a poslední bitva

 

V polovině roku 1718 měla Pomsta královny Anny nehodu a škody byly natolik závažné, že ji nešlo opravit. Černovous měl údajně nehodu přivodit záměrně a po nárazu korábu veškerou kořist přesunul na jinou loď, kterou poté odplul a většinu posádky nechal na místě. Stede Bonnet, který se v té době snažil marně získat královské omilostnění, opuštěné muže poté vyzvedl a vydal se s nimi Teache hledat. Nikdy ho ovšem nenašel.

 

Černovous se svou lodí zakotvil v Severní Karolíně, kde od místního guvernéra, Charlese Edena, přijal Královskou milost. Mělo se ovšem jednat pouze o politický tah, jak získat více kořisti. Černovous a Eden tajně uzavřeli dohodu, která měla bohatství zajistit oběma stranám. Eden Teachovi připsal jeho zbývající loď (Revenge) jako válečnou kořist, aby se tak Teach stal jejím oficiálním vlastníkem. Se svými piráty žil u nedalekého přítoku, který jim zajišťoval výhodnou strategickou pozici při drancování menších obchodních loděnic. Při jedné příležitosti přepadl velkou francouzskou loď převážející cukr a zavezl ji do Severní Karolíny, kde se s místním guvernérem a jeho rádci rozdělil o lup. Edena ujistil, že loď objevil uprostřed moře opuštěnou.

 

Teachova prosperita ovšem ochuzovala místní obchodníky. Ti svou stížnost přednesli guvernérovi Virginie jménem Alexander Spotswood. Guvernér Spotswood následně najal 57 mužů z velkých válečných lodí Británie a předal je pod velení poručíka Roberta Maynarda. Guvernér zajistil také dvě menší šalupy, Ranger a Jane, aby se vojáci mohli do zrádných přítoků Severní Karolíny bezpečně dostat. V listopadu (november) 1718 začal hon na Černovouse. Ten neměl příliš dlouhého trvání, neboť už 22. listopadu Maynardovi vojáci Černovouse vypátrali. Se svou posádkou byl usídlen u přítoku Ocracoke, ale naneštěstí pro Maynarda, důstojník Černovouse, Israel Hands, připlouvající lodě včas zpozoroval a svému kapitánovi předal varování.

 

Černovous vyčkal, až se Ranger dostatečně přiblíží a dal pirátům znamení ke střelbě. Nepřátelská loď byla po několika salvách natolik zničená, že musela opustit bitvu. Většina posádky Rangeru byla zabita, a kdyby loď včas neodplula, Teach by ji rozmetal na třísky. Maynard využil Teachovy bitvy s Rangerem a se svou lodí Jane se pomalu přibližoval k jeho lodi. Než si Černovous stačil uvědomit, že se Maynard přibližuje, nepřátelská posádka se začala řinout na jeho palubu a strhl se nelítostný souboj s pistolemi a šavlemi. Na krví zmáčenou palubu Černovouse nakonec přeskočil i samotný poručík Maynard a dvakrát na Teache vystřelil. Obě kulky se zaryly do jeho masa, svou šavli ale kapitán nepustil a bojoval dál. Když zraněný Černovous nakonec začal v boji s Maynardem získávat převahu, vynořil se náhle zpoza Teache nepřátelský voják a svým mečem penetroval jeho hruď. Mrtvý Černovous padl do potoku krve a jeho posádka pirátů se při pohledu na kapitánův poslední výdech vzdala. Maynard padlého Česrnovouse dekapitoval a jeho hlavu připevnil na přední stěžeň své lodi jako trofej. V ostrém větru napnul plachty a vrátil se do Virginie.

 

 Ocracoke (Occacoke) Inlet je místem poslední bitvy Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Umělecké vyobrazení smrti slavného kapitána Černovouse

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Jeho hlava byla barbarsky zavěšena na předním stěžni 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Život po smrti

 

Vyprávění o legendárním kapitánovi Černovousovi každou generací po jeho smrti nabírala na obrazotvornosti. Objevila se například pověst, že po vržení mrtvého Černovouse do moře, jeho bezhlavé tělo několikrát obeplulo Mayardovu loď nebo, že než zemřel, utržil ve finálním boji celkem 20 bodných a 5 střelných ran. Černovous nebyl nejúspěšnějším pirátem, byl ale nejobávanějším. To díky prozíravé strategii vzbuzování strachu v srdcích nepřítele. Většina jeho bojů tak byla vyhrána ještě dříve, než začala. Už jeho soudobé vykreslení bylo natolik silné, že jeho smrt byla vnímána jako tečka za pirátským terorem, i když ten ještě několik let pokračoval. Teachova pirátská kariéra byla poměrně krátká, ale i tak se během stačil zapsat tučným písmem do historie. S jeho vlivem se koneckonců můžeme setkat i dnes, když je jeho postava ztvárňována v literatuře nebo populární kultuře. Vrak Černovousova korábu Pomsta královny Anny byl nalezen v roce 1996. Mnoho lidí dodnes věří, že kapitán Černovous po sobě neznámo kde zanechal ukrytý poklad a jeho postava je tak honbou za jeho nalezením neustále oživována.

 

Černovous inspiroval tvůrce Pirátů z Karibiku 

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

 Blackbeard se objevil i ve videohře Assassin's Creed IV

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku

 

Nalezený kanón pocházející z Teachova korábu Pomsta královny Anny  

Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
Edward Teach alias Černovous - nezávislost a honba za bohatstvím v životě nejobávanějšího piráta Karibiku
Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
NAHORU
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Nejčtenější články
Nyní
24 hod
7 dní
30 dní
1 Registrace očkování Covid 65+: Jak se zaregistrovat a kdy přijde řada na mladší ročníky
2 Jakou rychlostí se očkuje ve tvém kraji a jak si vedeme v porovnání s okolními státy
3 Nápady středoškoláků, o kterých ještě uslyšíme. Vyber z 10 projektů ten nejlepší
4 Dvě ženy znásilnil a poté uškrtil. Vrah, který loni řádil na Semilsku, nyní od soudu odešel s doživotím
5 VIDEO: Policisté se vysmáli Jakubovi, který upozornil na muže bez roušky. Jeho kamaráda označili vulgárním výrazem
1 Registrace očkování Covid 65+: Jak se zaregistrovat a kdy přijde řada na mladší ročníky
2 Jakou rychlostí se očkuje ve tvém kraji a jak si vedeme v porovnání s okolními státy
3 Pohřeb Petra Kellnera: Rozloučení proběhlo v jeho vile v Dejvicích, rakev měl obloženou mechem
4 V Minnesotě policistka zastřelila dalšího Afroameričana. Chtěla prý použít paralyzér, ale omylem vytáhla zbraň
5 Dvě ženy znásilnil a poté uškrtil. Vrah, který loni řádil na Semilsku, nyní od soudu odešel s doživotím
1 Rektální testování dětí: Arenberger jej chtěl povolit, zděšený Plaga psal Babišovi
2 Pohřeb Petra Kellnera: Rozloučení proběhlo v jeho vile v Dejvicích, rakev měl obloženou mechem
3 Registrace očkování Covid 65+: Jak se zaregistrovat a kdy přijde řada na mladší ročníky
4 Data z Izraele přinesla špatnou zprávu: Vakcína od Pfizeru nemusí stačit na jihoafrickou mutaci
5 V patnácti jí řekli, že je pro modeling moc „tlustá.“ Dnes česká modelka Jana Plesníková pracuje po celém světě (Rozhovor)
1 Jasminu Alagič znechutil vlastní manžel Rytmus i komička Simona: Drahý Paťko, svou reakcí jsi za ní skočil na dno
2 Vláda udělila výjimky pohybu pro některé okresy. V této mapě zjistíš, které to jsou
3 Obrysy křivek i odhalené pozadí. Značka Mugler představila pokračování sexappealem nabité kolekce jaro/léto 2021
4 Rektální testování dětí: Arenberger jej chtěl povolit, zděšený Plaga psal Babišovi
5 Sčítání lidu 2021: Jak vyplnit formulář, kde jej sehnat a na co se připravit
více z témy zajímavosti
Masivní únik z OnlyFans: Na internetu se objevily fotky 280 nahých modelekMasivní únik z OnlyFans: Na internetu se objevily fotky 280 nahých modelek
VIDEO: Policisté se vysmáli Jakubovi, který upozornil na muže bez roušky. Jeho kamaráda označili vulgárním výrazemVIDEO: Policisté se vysmáli Jakubovi, který upozornil na muže bez roušky. Jeho kamaráda označili vulgárním výrazem
Kněz na východě Slovenska překvapil během kázání: Miluji Marvel, DCčka, Supermana a ThoraKněz na východě Slovenska překvapil během kázání: Miluji Marvel, DCčka, Supermana a Thora
více článků
Sponzorované články
Největší skandál v historii britské vlády: Ministr obrany se oddával večírkům, drogám a milenkámNejvětší skandál v historii britské vlády: Ministr obrany se oddával večírkům, drogám a milenkám
Nápady středoškoláků, o kterých ještě uslyšíme. Vyber z 10 projektů ten nejlepšíNápady středoškoláků, o kterých ještě uslyšíme. Vyber z 10 projektů ten nejlepší
Může pití alkoholu přispět ke vzniku rakoviny?Může pití alkoholu přispět ke vzniku rakoviny?
více článků
Další news
před 30 minutami
před 2 hodinami
více news
Mohlo by tě zajímat
Ničivé hurikány Maria a Lee se otáčejí k Evropě. U moře může výška vln dosáhnout i sedmi metrůNičivé hurikány Maria a Lee se otáčejí k Evropě. U moře může výška vln dosáhnout i sedmi metrů
16metrové vlny, zničený ostrov, miliony lidí bez elektřiny. Hurikán Irma tvrdě zkouší Karibik a brzy i USA16metrové vlny, zničený ostrov, miliony lidí bez elektřiny. Hurikán Irma tvrdě zkouší Karibik a brzy i USA
Policie v Karibiku chce akci na sexuálním ostrově se 100 prostitutkami a hromadou drog zakázatPolicie v Karibiku chce akci na sexuálním ostrově se 100 prostitutkami a hromadou drog zakázat
Nejhustěji obydlený ostrůvek s 1200 obyvateli. Neexistuje na něm kriminalita ani pitná voda, ale lidé žijí šťastněNejhustěji obydlený ostrůvek s 1200 obyvateli. Neexistuje na něm kriminalita ani pitná voda, ale lidé žijí šťastně
USA se musí chránit před hrozbou vesmírných pirátů, tvrdí americký senátor. Elon Musk se smějeUSA se musí chránit před hrozbou vesmírných pirátů, tvrdí americký senátor. Elon Musk se směje
Záhada Bermudského trojúhelníku získala možné vysvětlení. Lodě mohou narážet do ostrovů, o kterých jsme dosud nevěděliZáhada Bermudského trojúhelníku získala možné vysvětlení. Lodě mohou narážet do ostrovů, o kterých jsme dosud nevěděli
Vědci zřejmě našli pozůstatky nejbohatšího piráta dějin, který během života oloupil 53 lodíVědci zřejmě našli pozůstatky nejbohatšího piráta dějin, který během života oloupil 53 lodí
Mladíci zavraždili člověka, aby zkusili, jaký je to pocit poslat někoho na onen svět. O měsíc později zmizel jejich kamarádMladíci zavraždili člověka, aby zkusili, jaký je to pocit poslat někoho na onen svět. O měsíc později zmizel jejich kamarád
Přejít na úvodní stránku
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.