Sobota 15. 12. 2018 svátek má Radana, Radan

hledej na refresheru

Odteď si můžeš článek
uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Věci
2
Michal B.
8. červenec 2017, 14:33

Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

Plán končící fiaskem.

Michal B.
8. červenec 2017, 14:33
Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše
Zdroj: commons.wikimedia.org, German Federal Archives
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
2
Uložit na později.
Odteď si můžeš článek
uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Byl podzim roku 1944 krátce před bitvou v Ardenách, která měla být posledním pokusem německé nacistické Třetí říše zvrátit v podstatě už ztracenou válku ve svůj prospěch. Na západě říše ztratila velkou část Francie a symbol osy - Řím. Dokonce spojenci dobyli i německé město Cáchy a stejně rychle SSSR ohrožoval německé území i na východě. Sověti obsadili Rigu, Bělehrad a část rumunského Sedmihradska, dokonce pronikli až do Polska. Pro Třetí říši však byla porážka nemyslitelná, proto se v listopadu v Hohenlychenu - v hlavním stanu Reichsführera-SS, setkali vrchní představitelé nacistické mašinérie - Heinrich Himmler, Artur Axmann (HJ Jugendfuhrer - vedoucí Hitlerovy mládeže), Ernst Kaltenbrunner - šéf RSHA (něm. Hlavní říšský bezpečnostní úřad), Obsturmbannfuhrer Waffen-SS Otto Skorzeny a nakonec SS-obergruppenführera Hans-Adolf Prutzmann. Cílem tohoto setkání bylo založení odbojové organizace Werwolf (v překladu vlkodlak) - skupiny nacistických partyzánů, kteří měli na okupovaných územích vykonávat partyzánské akce a živit víru v obnovení Třetí říše.
 
V dané situaci to byl jediný způsob, jak si zachovat tvář, oddálit blížící se porážku a fakticky pokračovat v boji i po oficiálním konci války. Koneckonců, Němci se během svých vojenských úspěchů na vlastní kůži přesvědčili, jak moc může partyzánské hnutí pomocí výzvědné služby, ničení infrastruktury, napadání zásobovacích konvojů či dokonce až ozbrojeným povstáním znepříjemnit strategické plány. Z toho důvodu na výše zmíněném tajném setkání Himmler jmenoval Prutzmanna jako zmocněnce zodpovědného za nábor a školení dobrovolníků Werwolf, nejčastěji z řad Hitlerjugend, Bund Deutsche Madel, Volksstrum či zkušených vojenských veteránů. Mělo tak jít o organizaci plnou vojenských odborníků, fanatických nadšenců a dětí.

 

Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše  

Ti by pak byli vyškoleni pod záštitou Skorzenyho SS-Jagdverbang tzv. loveckých týmů, které se už dávno před vznikem plánu Werwolf soustředily na sabotážní akce. Zakrátko se do tohoto hnutí přihlásili první dobrovolníci. Většinou však z řad mládeže, protože šlo o nejsnáze ovlivnitelnou skupinu (propaganda a tvrdý výcvik). Navíc mládež byla mnohem hůře vysledovatelná, Hitlerovi oddaní a zkušení vojáci vycvičili povětšinou z 10 až 14letých dětí spolehlivé vraždící stroje. Kdo by ze zabíjení, bombových útoků, sabotáží či žhářství vinil děti a mládež? Byl to geniální tah. Hlavním koordinátorem celé struktury byl Adolf Hans Prutzman, který patřil mezi opravdu oddané stoupence nacistické ideologie. Jeho působištěm jako jednoho z nejvýše postavených představitelů bezpečnostních složek byla Němci obsazená území Sovětského svazu.
 
Takže znal důkladně systém práce tamních partyzánů a neměl problém s krutostí. Patřil také mezi hlavní aktéry a viníky lotyšského holocaustu. Hned po svěření vedení nad touto operací vyzval Prutzman funkcionáře SS a NSDAP v západních župách, aby začali s přísným náborem nových členů. Už ke konci roku 1944 tak mělo toto hnutí přes 5000 členů, kteří byli vycvičeni v různých výcvikových střediscích roztroušených po celé zemi. Nacističtí partyzáni se pojmenovali podle velmi oblíbeného románu Hermanna Lönse - Werwolf. Jeho děj se odehrával během Třicetileté války, kdy Werwolf chránili část německé země před chamtivými loupežníky. Přestože Löns zemřel v roce 1914 a nikdy nebyl nacistou, jeho dílo se stalo v Třetí říši skutečným hitem. Nacističtí partyzáni si totiž také chtěli uchránit svoji říši před barbarskými Spojenci.

 Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Vzorem Werwolf se stali sovětští a jugoslávští partyzáni, kteří měli za úkol působit v týlu nepřítele na územích už okupovaných či nepřítelem přímo ohrožených. Werwolf se měli nechat předjet spojeneckými jednotkami a pak začít vykonávat diverzní činnost, hlavně narušovat komunikační kanály a železniční tratě. Dalším důležitým úkolem těchto skupin byla politická a hospodářská sabotáž, odstraňování kolaborantů, šíření propagandy, infiltrace do úřadů nepřátelské vojenské správy, shromažďování zpravodajských informací o nepřátelských zásobovacích a transportních trasách a povzbuzování obyvatelstva v bojkotu a pasivním odporu. Základem Werwolf byla takzvaná buňka tvořená čtyřmi až šesti členy, každý z nich byl vybaven 7-9 kg trhaviny, ručními granáty, nášlapnými minami a bodnými a střelnými osobními zbraněmi, různými vojenskými uniformami a civilním oblečením. Měli fungovat v malých pozemních bunkrech, avšak to omezovalo možnost působení buňky jen na malé území a často se stávalo, že bunkry byly odhaleny spojenci. Tyto malé buňky byly následně propojeny do takzvaných sektorů, přičemž jeden sektor obyčejně tvořilo 6-8 buněk a šest až osm sektorů tvořilo zas hlavní skupinu s vlastním vojenským velitelem.

 

Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Zásadní chyba však spočívala v tom, že této pyramidě chyběl vrchol. Přestože se i vytvořil plán zřídit po válce v Alpách pevnost, odkud by nacisté operaci Werwolf přímo řídili, pozdější válečné události to změnily a členové fungovali bez ústředního velení. Museli se tak spolehnout na speciální příručku s názvem Werwolf - Winkel für Jagdeinheiten (v překladu Vlkodlak - Rady pro partyzány). Navíc buňky, sekce i sektory závisely z hlediska zásobování plně na německé armádě a jejích vedlejších složkách, které podléhaly jiným částem byrokratického aparátu Třetí říše, a tak nastával obrovský chaos a zásobování výrazně vázlo. Pro účely Werwolf sice vymezila armáda 5000 souprav trhavin a 2000 vysílaček, většina však do rukou Vlkodlaků vůbec nedorazila.

  Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Výše zmíněný chaos zapříčinil časté změny zaměření celé organizace, od dubna 1945 se Prutzman dostává do pozadí a otěže nad organizací přebírají Bormann a Goebbels. Borrman se zaměřil na protibolševický odpor a hlavně plnění rozkazu „spálené země“. Prvořadá se stala poslušnost obyvatelstva a odstranění „zrádců německé cti, kolaborantů a defétistů“. Tyto úkoly, původně považované za dodatečné a „doplňkové“, začaly v některých případech zajímat primární pozici a někdy se činnost skupin Werwolf zaměřila výhradně na jejich plnění.

 

Operace Werwolf měla tedy několik sfér zaměření:

 • Útoky a vyhrožování vlastnímu civilnímu obyvatelstvu a civilním správním úřadům.
 • Útoky a vyhrožování cizímu (neněmeckému) civilnímu obyvatelstvu a civilním správním úřadům.
 • Útoky proti vojenským cílům a vojenským správním úřadům.
 • Diverzní akce (přerušování vedení a požáry, blokáda silnic, železnic, kladení nástrah apod.).
 • Útoky v rámci rozkazu o „spálené zemi“.

Většina akcí se však jen naplánovala a neuskutečnila, nebo se jednalo jen o spontánní rozhodnutí jednotlivců, přičemž se členové často hlásili i k akcím, s nimiž neměli nic společného. Jedinou opravdu úspěšnou akcí z pohledu Werwolf se stala operace Karneval. Za tímto názvem se skrývá atentát na Dr. Franze Oppenhoffa, starostu Cách dosazeného do funkce Spojenci krátce po obsazení města v březnu roku 1945. Zastřelili ho zblízka zfanatizovaní bývalí příslušníci Hitlerjugend. Vůdce tohoto týmu byl veterán německé armády, syn specialisty na infiltraci Herbert Wenzel, který během války patřil do oddílů Otta Skorzenyho.

  Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Pro Geobese byl zase Werwolf nástrojem propagandy, důkazem, že mladí Němci nikdy nepřestanou chránit svou říši. Mezi Spojenci živil fámu hnízda posledního odporu v bavorských Alpách. Spojenci tomu uvěřili a narozdíl od přímého postupu na Berlín zvolili útok na Bavorsko. Z toho důvodu Sověti dorazili do Berlína dříve, a to vedlo k dohodě o rozdělení Berlína a celého Německa na východní a západní.

 

Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše 

Co se týče Československa a Sudet, tak sektor pro tuto oblast měl výcvikové středisko na zámku v Ústí nad Labem - Krásné Březno. Na konci ledna 1945 tajemník říšského protektora dostal od Prutzmana instrukce k akci W. Došlo k rozmachu sítí školících center a podzemních zásobovacích bunkrů s velením v Ústí nad Labem. Většina útoků byla ve skutečnosti naplánována, ale neuskutečnila se. Většina z nich se zaměřila proti osvobozujícím vojskům Sovětů a Američanů, popřípadě proti českým policistům a vracejícímu se civilnímu obyvatelstvu vyhnanému ze Sudet během války. V ojedinělých akcích Werwolf pokračoval i v roce 1946, přičemž oficiálně tato organizace nikdy nebyla rozpuštěna.

  Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Vzhledem k poválečnému chaosu v Evropě bylo často problémem určit, kdy šlo opravdu o akci Werwolfu a kdy ne. Hysterie vzniklá strachem z Werwolfu vyvolávala hlavně v SSSR a Československu, tedy v zemích, kde byl Werwolf nejaktivnější, výmluvu k represi a útokům na obyvatelstvo německé národnosti. Ukázkovým příkladem takové hysterie je incident v Ústí nad Labem. Nedaleko zmíněného výcvikového centra Werwolf vybuchl 31. července 1945 muniční sklad, v důsledku čehož zemřelo 27 lidí. Existovala jistá pravděpodobnost, že výbuch mohou mít na svědomí příslušníci Werwolfu, což vyvolalo okamžitou bouřlivou reakci. V duchu hesla oko za oko nastalo dvoudenní popravování obyvatel s německou národností. Počet obětí ústeckého masakru se odhaduje na 43 až 100. Dodnes není jasné, zda za výbuch byl zodpovědný Werewolf nebo jiná skupina, která chtěla ve znamení falešné vlajky vyvolat násilnosti vůči Němcům. Často byli lidé nespravedlivě zatčeni a popraveni jen kvůli domnělému příslušenství k nenáviděným Vlkodlakům. Přestože na západě, tedy i v ČSR, Němci stáhli rozkaz k činnosti už na konci války, je možné, že ho zfanatizovaní jednotlivci nerespektovali a na východě jejich činnost ustala až v roce 1946. Nicméně jejich zatýkání přetrvávalo až do roku 1948.

  Werwolf: Nacističtí partyzáni a jejich zoufalý pokus o vzkříšení rozdrceného ducha Třetí říše

 

Navíc, fenomén Werwolf se stal pro neonacistické a pravicově extremistické organizace poutačem a inspirací od poválečných let až do současnosti. Například v 90. letech se v Rusku znovu rozmohla až paranoia z možnosti jeho obnovení.

Ohodnoť článek
142
Sdílej článek
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.