Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Čtvrtek 9. 7. 2020 svátek má Drahoslava, Drahuše

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
1
Kateřina Lukášová
27. září 2018, 16:04
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca?

Mýtus o králi, který byl za svou pýchu odsouzen k věčné a nikdy nekončící nesmyslné práci, možná znáš. Tušil jsi ale, že někteří slavní filozofové se jej pokoušeli interpretovat a aplikovat na lidské žití jako teorii života?

Kateřina Lukášová
27. září 2018, 16:04
Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca?
Zdroj: Pixabay, Pezibear
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
1
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Albert Camus (1913–1960). Francouzský spisovatel a publicista. Bývá považován za filozofa a za jednoho z prvních představitelů existencialismu. Obojí odmítal.

 

Luccius Annaeus Seneca (zemřel roku 65 n. l.). Římský stoický filozof, dramatik, básník, politik a vychovatel krutého a šíleného císaře Nerona.

 

Oba se ve svých úvahách zajímali o krále Sisyfa, bájného vychytralce, který byl za svou lstivost a podlost odsouzen k věčně marné práci. Jeho údělem je stále dokola tlačit do kopce těžký kámen, který mu těsně před vrcholem vyklouzne, skutálí se dolů a Sysifos musí začít od začátku.

 

Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca? 

Výraz „sisyfovská práce” se stal synonymem beznadějné činnosti, která nemá žádný smysl. V jistém smyslu vyjadřuje podstatu filosofie existence, jejíž zástupci s trochou fantazie a zjednodušení svorně tvrdí, že život nemá smysl, protože stejně jednou zemřeme.

Sisyfos se nechal zmítat vášněmi, proto byl zatracen

Albert Camus o Sisyfovi dokonce napsal jednu celou knihu. V ní popisuje, že Sisyfos byl odsouzen bohy, aby valil bez ustání balvan na vrchol hory, odkud pak spadne vlastní silou, protože se domnívali, že neexistuje horší trest než zbytečná a beznadějná práce.

 

To udělali z několika možných důvodů. Prvním a pádným důvodem je skutečnost, že Sisyfos měl poněkud lehkovážný postoj k bohům. Prozradil jejich tajemství, respektive Dia, Asópovi, který mu za to dal vodu pro korintskou společnost, totiž prozradil, že Zeus unesl jeho dceru Aigínu.

 

Jako další možný důvod pak zmiňuje to, co píše i Homér – Sisyfos spoutal smrt.

 

Konečně třetím důvodem může být Sisyfův pošetilý nápad a posléze čin. Chtěl prověřit lásku své ženy a nakázal jí, aby jeho tělo bylo pohozeno bez rakve na veřejném prostranství. Dostal se do podsvětí, kde si na Plútovi vyžádal, aby se směl vrátit na svět a pomstít se své ženě. Jakmile však spatřil podobu tohoto světa a okusil to, co nabízí, nechtěl se již znovu vrátit do podsvětí. Bohové tedy zakročili a vyslali za ním Herma, který Sisyfa odvedl zpět a přivedl ho k jeho údělu – k valení stále padajícího balvanu.

 

Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca? 

Na základě těchto důvodu a Sisyfových vlastností Camus tvrdí, že Sisyfos je absurdní hrdina – pohrdá totiž bohy, nenávidí smrt a je přímo vášnivě zaujat životem. To vše mu vyneslo strašlivé zatracení, tedy cenu, kterou musí zaplatit za vášně tohoto světa.

Co dělá Sisyfos o přestávce?

Dále se pak Camus zaměřuje konkrétně na jeden moment, v němž se o Sisyfa zajímá nejvíce – moment, kdy se balvan kutálí z vrcholu hory zpět dolů, moment, v němž má Sisyfos jakousi chvilkovou „přestávku“.

 

Tuto chvíli Camus nazývá „hodinou vědomí“: Popisuje Sisyfa, jak se vrací dolů pro kámen a ačkoliv kráčí vstříc mukám, jejichž konec nedohlédne, jeho krok je vyrovnaný. A právě v tomto okamžiku je dle Camuse svému osudu nadřazen, právě v tomto okamžiku je silnější než balvan.

 

Svůj osud Sisyfos překonává pohrdáním. On zná celý rozsah svého ubohého údělu, na který myslí během sestupování dolů k balvanu – zná ho, ale přesto kráčí hrdě a vyrovnaně. Tento sestup dle Camuse neprobíhá pouze v bolesti, ale také v radosti. Sisyfos se sice vrací k balvanu, avšak bolest, ta byla na začátku. Naopak, za vítězství balvanu je dle Camuse možné uvažovat moment, v němž smutek zaplaví lidské srdce, např. obrovským neudržitelným žalem.

Vše je v pořádku

Dále Camus zmiňuje Oidipův příběh a říká, že pro něho se stal jeho osud tragickým až ve chvíli, kdy ho poznal

 

Zabil vlastního otce a oženil se s matkou, čímž naplnil hroznou věštbu. O tom, co učinil, však nevěděl.

 

V Oidipově výroku: „Vše je v pořádku,“ pak dle Camuse vzniká absurdní vítězství, v němž se antická moudrost spájí s moderním hrdinstvím. Štěstí a absurdno jsou podle něho „děti jedné země“ – štěstí se rodí z pocitu absurdna a pocit absurdna se rodí ze štěstí.

 

Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca? 

„Vše je v pořádku,“ jsou dle Camuse dokonce posvátná slova – vyhání totiž z tohoto světa boha a činí z osudu lidskou záležitost. A právě v tom tkví Sisyfova radost.

 

On je přece pánem svého osudu! Camus se totiž domnívá, že pokud existuje lidský úděl, neexistuje osud, a pokud existuje, tak pouze takový, jímž člověk pohrdá. Sisyfos se k balvanu vrací právě s uvědoměním si tohoto všeho, a hlavně pak toho, že člověk sám tvoří svůj osud. Tím se nadřazuje svému údělu, tím vítězí nad kamenem, v tom je jeho radost.

 

Já tuto Camusovu myšlenku chápu a za sebe interpretuji tak, že člověk vlastně nachází útěchu v tom, že je pánem svého osudu. Nakonec Camus zmiňuje, že si musíme představit, že Sisyfos je šťasten – jeho příběh, jeho postava nám „vštěpuje vyšší věrnost, která popírá bohy a zvedá balvany .“ Vše je dle něho (Sisyfa) v pořádku, jak tvrdil Oidipus.

Pochopení vyvěrá z bolesti a ta je svým způsobem uklidňující

Podobnost Camusova Mýtu o Sisyfovi se Senecou je zřejmá hned v několika aspektech.

 

Jako první lze zmínit toto: V Útěše pro Marcii Seneca říká: „Bolest se stává zvrácenou rozkoší nešťastné duše.“

 

Camus popisuje Sisyfova muka při valení kamene takto: „Tady vidíme pouze strašlivé úsilí těla namáhajícího se zvednout obrovitý balvan, valit ho a pomáhat mu zvládnout už stokrát zmáhaný sval.“ 

 

Ačkoliv má Sysifos tělo bolavé od neustálého valení kamene, stále tvrdí, že „vše je v pořádku,“ a ve svém utrpení de facto dochází k uvědomění, že on sám je pánem svého osudu – že tedy vítězí nad bolestí. Avšak toto uvědomění vlastně vyvěrá z oné počáteční bolesti – dle mého názoru lze tedy tento Sisyfův postoj a stav přirovnat k tomu, co říká Seneca.

Člověk nemá čekat, až bolest skončí. Má ji ukončit sám

Dále v Útěše pro Marcii Seneca hovoří o dvou ženách – Octavii, Augustově sestře, a Livii, Augustově manželce, kterým oběma zemřel syn. Oba synové byli mladí a v obou jejich matky viděly budoucí vladaře. Každá se však se smrtí syna vyrovnala jinak.

 

Octavia se po zbytek života chovala jako v den pohřbu. Odmítala o synovi hovořit, odmítala vyslovovat jeho jméno, zcela a naprosto se uzavřela před životem.

 

Livia se se svou bolestí naopak vyrovnala – truchlila na pohřbu, avšak po něm již ne. Nepřestala vyslovovat jméno svého syna a nepřestala o něm hovořit a připomínat si ho. Její syn žil dál vlastně v ní a v tom ona našla útěchu.

 

Život je absurdní: Jak nahlíží na sisyfovskou práci Albert Camus a Seneca? 

V souvislosti s těmito dvěma odlišnými příklady Seneca tvrdí, že člověk je pánem své bolesti a neměl by tedy čekat, až skončí – měl by ji ukončit on sám.

 

Sysifos v Camusově pojetí je vlastně jako Livia – svůj úděl přijal a smířil se s ním, avšak nepoddal se mu a nepoklesl pod ním jako Octavia, naopak z bolesti objevil a vykřesal radost v uvědomění, že je pánem svého osudu a pánem své bolesti, čímž se jí nadřadil a stal se schopným ji ovládnout.

Lidský život je absurdní

A konečně, podoba Camuse a Seneci je patrná v myšlence absurdity – absurdity lidského života, lidského údělu, lidského osudu.

 

Dle Senecy musíme počítat s tím, že život nám dříve či později vezme to, co máme rádi, z čeho se radujeme a co nás těší. To, že se něco podobně nemilého stane někomu jinému, ba dokonce někomu z našeho bezprostředního okolí, by nás dle něho mělo připravit na to, že příště to můžeme být my, kdo bude trpět.

 

Život je tedy absurdní – dává nám vlastně jen proto, aby mohl brát, a my se na toto braní musíme připravit, abychom ho později byli schopni ustát.

 

Nabízí se otázka, jaký to má všechno smysl? Stejně jako u Sisyfa – jaký má smysl valit zas a znovu kámen na vrcholek kopce či hory, když se zákonitě vždy svalí zase zpět dolů?

 

Sisyfův úděl je absurdní stejně jako lidský život. A stejně jako Sisyfos nakonec nachází ve svém absurdním údělu štěstí a radost z uvědomění, že se může stát pánem své bolesti, že je pánem svého osudu, musí si dle Senecy člověk uvědomit dočasnost lidského života a všeho, co nám dává, a radovat se ze štěstí, které je sice již předem určeno ke ztrátě, je však lepší než štěstí žádné – tato absurdita dle Seneci přímo patří i lidskému údělu.

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Zdroj: BOTTON, Alain de, Útěcha z filosofie. Zlín: Kniha, 2010., CAMUS, Albert, Mýtus o Sisyfovi, Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995., SENECA, Útěcha pro Marcii. Tagy: život, mýtus, albert camus, Camus, existencialismus, filozofie existence, seneca, filosofie, sisyfos
Ohodnoť článek
19
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.