Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Čtvrtek 28. 5. 2020 svátek má Vilém, Viliam

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
3
Antonín Havlík
Adam Smeták
28. říjen 2018, 10:28
Čas čtení: 5:24
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Shrnutí událostí 28. října: Jak vznikal stát Československý?

Dnes je tomu sto let, co na Václavském náměstí byla vyhlášena Československá republika.

Antonín Havlík
Adam Smeták
28. říjen 2018, 10:28
Čas čtení: 5:24
Shrnutí událostí 28. října: Jak vznikal stát Československý?
Zdroj: Archiv hlavního města Praha
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
3
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Píše se 28. říjen 1918. Mezi lidmi se šíří zpráva o kapitulačních podmínkách Rakouska-Uherska, které prohrálo válku. Jedním z bodů je uznání autonomie jednotlivých národů. Češi tak poprvé od roku 1526 získávají nezávislost. Lid propadá v bouřlivý jásot a plní Václavské náměstí. 

 

Ještě ten večer je vydáno prohlášení Národního výboru, zákon o zřízení samostatného státu československého, a také provolání Národního výboru ve znění:

 

„Lide československý! Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešním dnem v řadu samostatných kulturních států světa.“ 

 

Éra staletí nesvobody je završena.

 

Co ale vedlo československý národ k touze po svobodě a vlastním státu? Pojďme si ve stručnosti přiblížit, co předcházelo 28. říjnu, a také, jak se den po dni formovala republika. 

 

 

Proč chtěli Čechoslováci vlastní stát?

Touha po samostatnosti u našeho národa vzkvétá v roce 1848, kdy se i české země chtějí připojit k proudu revolucí, jež bují napříč evropským kontinentem. Dochází k pražskému červencovému povstání, které je za velení generála Alfreda Windischgrätze brutálně potlačeno.

 

Myšlenka na autonomii ale nemizí. Čechoslováci jsou totiž uzamčeni v Rakousku-Uhersku, kde sice disponují určitou politickou mocí, ale de facto jsou nadále porobeným národem.

 

České země tvoří mezi 60 až 80 procenty ekonomiky R-U, ale peníze tečou na přestavbu Vídně a do chudších koutů monarchie. Po roce 1848 probíhá národní obrození, oživuje se český jazyk a národní hrdost. Češi chtějí autonomii, ale dlouhá léta se ani neodváží myslet na to, že by mohli mít vlastní nezávislý stát. Události po první světové válce jsou tak pro mnohé překvapením.  

 

 

Rakousko-Uhersko vyhlašuje válku Srbsku a začíná konflikt, jaký evropský kontinent ještě nepoznal.

Ve Francii založena cizinecká legie „Rota Nazdar“

Vznik české družiny, odbojové jednotky dobrovolníků, složené z Čechů žijících v Rusku. Bojovali proti Rakousku-Uhersku.
Masaryk odjíždí do Itálie, aby se setkal se zástupci jihoslovanské emigrace. Dozvídá se, že po návratu do vlasti má být zatčen. Do konce války zůstává v exilu.
Po jeho odchodu vzniká domácí výbor nesoucí název Maffie. Podporoval zahraniční akce TGM a vymezoval se vůči Rakousku-Uhersku.

 

Tomáš Garrigue Masaryk na svět přichází 7. března 1850 v Hodoníně jako syn kočího a kuchařky. Učí se kovářem, ale nakonec studuje na gymnáziu a získává titul na filosofické fakultě Vídeňské univerzity. Po škole se vydává na cesty po světě, kde v roce 1877 potkává budoucí manželku Charlottu Garrigue, dceru bohatého amerického podnikatele z New Yorku. Zakládá s ní rodinu a v roce 1882 se stěhují do Prahy kvůli jeho angažmá na Pražské univerzitě. Rok na to veřejně zpochybňuje pravost Rukopisů zelenohorského a královédvorského, které měly být důkazem kulturního dědictví Čechů.
Postupně získává autoritu a respekt a roku 1891 je zvolen za mladočeskou stranu do parlamentu ve Vídni. Kolem roku 1900 se opět staví proti názoru veřejnosti a brání židovského mladíka Leopolda Hilsnera, který je v rámci protižidovských nálad neprávem obviněn z dvojité vraždy.
Po začátku války emigruje do zahraničí a zakládá s Edvardem Benešem a Rastislavem Štefánikem Československou národní radu. Posupně se staví do čela politického odboje Čechoslováků a  14. října 1918 se stává předsedou prozatímní československé vlády. O 4 dny později ve Washingtonské deklaraci vyhlašuje samostatnost československého národa a 14. listopadu je zvolen prezidentem republiky. 

 

Ustanoveno předsednictvo Maffie ve složení: Beneš, Kramář, Rašín, Scheiner, Šámal.

„Odsuzujeme násilí, nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se hájiti třeba železem.“ Masaryk má slavný projev v Ženevě.
Hlava maffie, Edvard Beneš, emigruje za Masarykem.

 

 
Maffie vzniká v prosinci roku 1914 po nucené emigraci profesora T. G. Masaryka. Jejím cílem je podvracet činnost rakouských představitelů a pomáhat informacemi i aktivitami zahraničnímu Masarykovu odboji. V březnu roku 1915 je jmenováno její představenstvo ve složení: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Josef Scheiner a Přemysl Šámal.
Vedoucím skupiny je ustanoven Edvard Beneš, po jeho zářijové emigraci se role ujímá Přemysl Šámal. Už na konci roku ale rakousko-uherská policie Maffi potlačuje a za mříže dostává Karla Kramáře, Josefa Scheinera, i Aloise Rašína. Jen tak tak se vyhýbají trestu smrti a od září roku 1918 připravují nekrvavý vojenský převrat. V nově vzniklé republice obsazují důležité vládní posty. 

 

Clevelandská dohoda – vzniká první dohoda mezi Čechy a Slováky o vzniku společného státu.
Vyhlášení českého zahraničního komitétu (první politický orgán zahraničního odboje).

Zákaz používání češtiny jako úředního jazyka, zákaz knih o minulosti českého národa, zavírání knihoven.

 

 

V Paříži vzniká Československá národní rada (Masaryk, Štefánik, Dürich, Beneš) a dává dohromady dekret o vytvoření Česko-Slovenské armády.
František Josef I. umírá, nastupuje po něm Karel I.

 

Zásobování jídlem selhává, na trhu chybí zboží. V Prostějově je proto svolána hladová demonstrace, kterou vojenské jednotky nezvládají a střílí do davu. Umírá 23 lidí a dalších 80 je zraněno.

Probíhá bitva u Zborova. Nečekaným úspěchem si československá armáda získává velkou důvěru u Rusů.

Díky tomuto úspěchu v Rusku vzniká československý armádní sbor. Čítá přes 40 tisíc vojáků.

Československé legie

ve Francii jsou díky dekretu považovány za autonomní vojsko, které je politicky podřízené Československé národní radě.

 

 

V tzv. Tříkrálové deklaraci se poprvé naplno probírá otázka české samostatnosti. Vysloven návrh na spojení českých zemí se Slovenskem.

 

V reakci na tuto deklaraci vyhlašují němečtí poslanci vznik samosprávné provincie Deutschböhmen (Německé Čechy).

Vzniká československý armádní sbor v Itálii. Jde o příslib uznání budoucí republiky československé.

Čeljabinský incident, tedy událost během Ruské občanské války vede ke konfliktu mezi československými legionáři a bolševiky.

 

Píše se 14. května 1918. V Čeljabinsku stojí zadržené vlaky 3. a 6. československého střeleckého pluku. V podvečer vedle nich zastavuje vlak s maďarskými, německými a rumunskými válečnými zajatci. Českoslovenští legionáři ze soucitu hladovým mužům dávají část svých zásob a tabák.
Když se ale vlak rozjíždí, kdosi z jeho útrob háže mezi naše odbojáře kus železa a zasahuje střelce Ducháčka ze 6. střeleckého pluku. Ten s rozbitou hlavou upadá do bezvědomí. Jeho kolegové to nechtějí nechat být a běží za rozjetým vlakem až na druhé Čeljabinské nádraží, kde viníka dostihují a tlučou ke smrti. Za tento přečin je místním sovětem zatčeno deset československých legionářů.
O tři dny později zbylí legionáři zatčené kolegy osvobozují a obsazují město, v němž se zmocňují tří tisíc pušek. V průběhu dalších měsíců obsazují příslušníci Československého armádního sboru území rozloze 1 500 000 km². A to v Rusku ve středním Povolží, na jihu Sibiře, na severu Kazachstánu a severovýchodě Číny. Jejich državou je území o velikosti 19 dnešních Českých republik. Tento fakt dává Masarykovi politickou moc, která mu umožňuje lobovat za samostatné Československo.

 

Podepsání Pittsburské dohody. Ta schvaluje spojení Čechů a Slováků v samostatném státě, ve kterém má Slovensko mít svou samosprávu, parlament, soudnictví a jazyk.
Vzniká Národní výbor československý. Jde o orgán politické reprezentace, která připravovala převzít moc a formulovala zákony.
Velká Británie uznává Československou národní radu za základ budoucí vlády. 
Spojené státy americké uznávají Československou národní radu za základ budoucí vlády. 
Císař Karel I. nabízí prezidentu Wilsonovi své podmínky příměří. V podmínkách je autonomie Čechů, avšak Slováků nikoliv. Wilson ji nepřijme.
Karel I. tedy nabízí širokou autonomii, která je opět odmítnuta. Z Národního výboru československého se stává prozatímní Československá vláda.
Washingtonská deklarace vyhlášena. Obsahuje oficiální prohlášení samostatnosti Československa.

 

Washingtonská deklarace představuje vyhlášení svrchovanosti nezávislé Československé republiky. Jejím autorem je Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci, kteří její finální podobu doručují Ministerstvu zahraničních věcí Spojených státu 18. října 1918.

 

Listina nastiňuje budoucí podobu nového státu a ohrazuje se vůči myšlence federalizace předestřené rakousko-uherským císařem Karlem I. Struktura a i samotný obsah vychází z americké Deklarace nezávislost a francouzské Deklarace práv člověka a občana.

 

Velká Británie uznává Prozatimní československou vládu.
Vzniká Československá republika. U pomníku sv. Václava na Václavském náměstí promlouvá kněz Isidor Zahradník a vyhlašuje samostatný Československý stát.
Kramář a Masaryk vyjednávají  republikánské zřízení státu. Prezidentem Československa se stává Masaryk.
Vzniká konflikt mezi ČSR a Maďarskem.
Národní výbor vyhlašuje Prozatímní ústavu. Jde o prozatimní text, na jehož základu vznikly nejvyšší státní orgány. Později několikrát novelizována.
Začíná parlamentní demokracie v samostatné Československé republice. První schůze prvního zákonodárného sboru samostatného Československa. Národní výbor předává svou moc Revolučnímu národnímu shromáždění.

 

 

Končí válka s Maďarskem, celé území Slovenska je totiž obsazeno československou armádou.
Vojska Maďarské republiky rad se nevzdávají a řítí se do protiútoku vtrhnutím na Slovenské území.

Československá armáda dobývá zpět území Slovenska.  

 

Události 28. října 1918 vedly k ustanovení Československého státu. Za uplynulých sto let prošel drastickým vývojem. Protrpěl téměř 50 let totalitních režimů, světovou válku, a nakonec se v roce 1993 rozdělil.

 

Z chyb minulosti je třeba se poučit a měli bychom dbát na to, aby se za nás příští generace nemusely stydět.„Humanita je náš poslední cíl národní a historický, humanita je program český.“

— Tomáš Garrigue Masaryk

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Ohodnoť článek
20
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.