Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
30. dubna 2023 6:00
Čas čtení 3:49
Ilona Hobzová

Odmaturuj z cizích jazyků: Tenhle přehled tě připraví na zkoušku

Odmaturuj z cizích jazyků: Tenhle přehled tě připraví na zkoušku
Zdroj: Freepik/@freepik/volně k užití
NEWS MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLSTVÍ ZPRÁVY Z DOMOVA
Uložit Uložené

Připrav se s námi na blížící se maturitu!

Maturitní zkouška z cizího jazyka nepatří na rozdíl od češtiny mezi povinné. Studenti a studentky si můžou vybrat mezi jazykem a matematikou. Druhý jmenovaný předmět ale mnohé studující často děsí, proto raději volí právě některý z cizích jazyků. Didaktický test z angličtiny a dalších jazyků má svá specifika. Jak přesně test bude vypadat a na co se připravit? To jsme pro tebe pečlivě shrnuli v tomto článku.

Co je dobré vědět na začátek?

V současné době je možné konat zkoušky z 5 cizích jazyků: anglického, francouzského, německého, španělského a ruského. Můžeš si ale zvolit pouze ten jazyk, který se ve tvé škole vyučuje a splňuje povinnou hodinovou dotaci pro to, abys z něj zkoušku mohl*a skládat. Když si totiž zvolíš cizí jazyk ve společné části maturit, čeká tě pak tento jazyk automaticky i u ústní zkoušky.

Didaktický test se skládá ze dvou částí. Jedna je poslechová a druhá ověřuje čtení a jazykové vědomosti a dovednosti. V rámci všech cizích jazyků má test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (9) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické s dvoučlennou volbou a úlohy přiřazovací). Test má i 8 otevřených úloh se stručnou odpovědí. Každá část testu obsahuje instrukce v českém jazyce.

Doporučeno
KVÍZ: Zvládneš maturitu z angličtiny? KVÍZ: Zvládneš maturitu z angličtiny? 25. dubna 2023 8:30

Didaktický test z anglického jazyka budou maturanti a maturantky psát hned 2. května od 13:30. Pokud sis vybral*a jiný jazyk, přijdeš na řadu 4. května od 13:00. Zkouška trvá celkem 110 minut. Prvních 40 minut zabere poslech. Více času mohou mít maturující například s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením nebo se speciálními potřebami. 

U testu z cizího jazyka, podobně jako z češtiny, nesmíš používat nic jiného než psací potřeby. Překladové slovníky ani jiné podobné publikace nejsou povolené. 

Připravili jsme si pro tebe celý maturitní speciál. Tady si přečti přehled z češtiny, tady z matematiky. A rovnou si svoje nabyté znalosti ověř v kvízech z angličtiny, matematiky nebo ekonomie

Co všechno v testu bude?

Obecné požadavky jsou pro všechny cizí jazyky stejné a určují je Katalogy požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní příklady úloh v jednotlivých jazycích jsme shrnuli v galeriích, mezi hlavní požadavky patří:

I. Receptivní řečové dovednosti

Poslech 

 1. Schopnost pochopit hlavní myšlenku, postihnout hlavní body/linii textu, specifické informace, podrobné informace, porozumět podrobným orientačním pokynům a jednoduchým technickým informacím
 2. Texty se vztahují k běžným tématům a situacím, s nimiž se můžeš setkat –⁠ třeba rodina, bydlení, cestování, sport, doprava, příroda, kultura a tak podobně – v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti
 3. Užívají se texty, které jsou obsahově i jazykově nekomplikované, jako popis, orientační pokyny, varování/upozornění, vyslechnutý rozhovor
 4. Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním přízvukem. Rychlost promluvy a vyjadřování mluvčích odpovídá běžným situacím
 5. V rámci zachování autenticity se mohou v nahrávkách objevit zvuky dokreslující situaci. Nejsou ale tak rušivé, aby ztížily poslech a porozumění

Čtení

 1. Schopnost pochopit hlavní myšlenku, porozumět výstavbě textu, rozpoznat hlavní body textu, porozumět popisu události, vyhledat specifické informace a porozumět jim, porozumět jednoduše formulovaným návodům a pokynům, odhadnout význam neznámého výrazu
 2. Výchozí texty jsou jazykově i obsahově nekomplikované
 3. Zdrojem textů jsou autorské nebo převzaté autentické texty. Převzaté texty mohou být kráceny nebo jinak upraveny. Nejčastějšími zdroji jsou tištěná nebo elektronická média (webové stránky, časopisy, reklamní materiály, nápisy a tak dále)
 4. Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a situacím podobně jako u poslechu
Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.
Zobrazit galerii
(7)

II. Produktivní řečové dovednosti a strategie

V písemném projevu dovedeš:

 1. Popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, pocity a reakce, představit sebe i druhé, vyjádřit názor a vlastní myšlenky, omluvu, nabídku, pozvání, doporučení, vysvětlit problém a navrhnout řešení, požádat o informace, zeptat se na názor, postoj či pocit, shrnout faktografické informace
 2. Napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny jasně a srozumitelně, vhodně a účelně a v souladu s běžnými pravidly výstavby požadovaného typu textu
 3. Vhodně zorganizovat text
 4. Použít přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu jazykové prostředky
Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.
Zobrazit galerii
(6)

II. Jazykové kompetence

Bude se po tobě chtít:

 1. Znát lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie, pravidla gramatiky, základní pravidla o stavbě slov, vět a větných i nadvětných celků, zvukové prostředky
 2. K vyjadřování používat dostatečně širokou škálu jazykových funkcí (například
  vyjádřit omluvu, lítost, žádost) 
 3. Respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka
 4. Používat správně repertoár běžných gramatických prostředků, při vyjadřování složitých myšlenek se mohou vyskytnout chyby, neměly by ale bránit porozumění projevu
 5. Dodržovat v psané i mluvené podobě důležité zdvořilostní normy a respektovat nejdůležitější rozdíly typické pro danou jazykovou oblast

Jak je test hodnocený a kolik bodů potřebuješ?

Test je hodnocený slovně, na maturitní vysvědčení ti tak napíšou, zda jsi „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ a kolika procent jsi dosáhl*a. Maximální počet bodů je 95, pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 42 bodů. Na výsledek si počkáš do 15. května. 

Jak se připravit?

Nejlepším způsobem, jak se připravit na didaktický test z jakéhokoli cizího jazyka, je vyzkoušet si zadání z minulých let. Systém otázek bývá podobný a typy otázek se většinou opakují. Můžeš si aspoň vyzkoušet, které úlohy ti sedí a na kterých musíš ještě zapracovat. 

Doporučeno
13 outfitů, které si můžeš obléct ke státnicím a maturitě. Tyhle kousky pořídíš už od 180 korun a vynosíš je kamkoliv 13 outfitů, které si můžeš obléct ke státnicím a maturitě. Tyhle kousky pořídíš už od 180 korun a vynosíš je kamkoliv 14. května 2024 16:00

Poslech bývá velmi kritickou částí testu, proto se nevyplatí jej podceňovat. Jak se nejlépe připravit na poslech v cizím jazyce? Odpověď je jasná: poslechem. Nemusíš si jen do zbláznění zkoušet poslechy didaktických testů z let minulých. Odpočiň si u filmu nebo seriálu, který si pustíš třeba v angličtině s anglickými titulky. Jazyk si nejen naposloucháš, ale budeš si i propojovat mluvené slovo s psanou formou. 

Podobný recept se doporučuje i pro druhou část didaktického testu, která se zabývá porozuměním textu. Na to je nejlepším receptem samozřejmě čtení. Asi nemusíš číst zrovna sáhodlouhé romány. Úplně postačí, když si budeš číst třeba články v médiích, přeložíš si texty oblíbených songů nebo si přečteš příspěvky svých oblíbených zahraničních influencerů na sociálních sítích. Všechno se jako příprava počítá.

Domů
Sdílet
Diskuse