Pátek 16. 11. 2018 svátek má Otmar

hledej na refresheru

Odteď si můžeš článek
uložit na později.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Lidé
4
Kateřina H.
12. listopad 2017, 17:53

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Návrat k tradičním představám hrdinství, rodiny a respektování sebe sama. To jsou podle Taylora prostředky k obraně před vládou moderních technologií.

Kateřina H.
12. listopad 2017, 17:53
Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích
Zdroj: Pixabay, Mediamodifier
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
4
Uložit na později.
Odteď si můžeš článek
uložit na později.

Filozofie nemusí být vždycky nudná. Pokud se dokážeš naladit na vlnu konkrétního myslitele, kterého zvolíš, může ti dát docela cenné rady do života. Stačí tomu věnovat trochu času, vytrvalosti a odhodlání. Věrným příkladem takového filozofa, který poměrně srozumitelným jazykem hovoří k dnešním lidem, je třeba šestaosmdesátiletý kanadský rodák Charles Taylor. V jednom ze svých děl jménem Etika autenticity mluví o tom, jak je těžké si v dnešním zrychleném světě udržet povědomí o vlastní identitě. To je poměrně aktuální téma na to, že pánovi je skoro 90 let. Nemyslíš?

 

V knize Etika autenticity Charles Taylor rozebírá změny, které v moderní době zapříčinily odkouzlení světa. První z nich je individualismus, značící mizení heroického rozměru života, vyššího smyslu. Obrácení do sebe. To zplošťuje životy a uzavírá cestu k ostatním lidem a společnosti. Lidé ztrácejí širší perspektivu, protože se zaměřují pouze na své životy. Mizení morálních horizontů, jako je tradiční představa rodiny, apod.

Dominantní postavení technologie nejen v lékařství

V pořadí druhý je instrumentální rozum, který vše uzpůsobuje tomu, aby to vyhovovalo potřebám a směřovalo k štěstí a blahobytu. S instrumentálním rozumem souvisí dominantní postavení technologie. Nutí hledat technologická řešení tam, kde je mnohdy požadováno něco jiného. Třeba morální rozhodnutí.

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

 

Taylor zde uvádí příklad, který přejal z knihy Patricie Bennerové, o technizaci lékařství. Lékaři se v dnešní době k pacientům chovají jako k místu technického problému místo toho, aby pacienta vnímali jako skutečnou lidskou bytost, která má city a strach. Navíc důsledkem technizace v lékařství doktoři podceňují péči laskavých sester, která pacienty může povzbudit.

 

Na neméně zajímavém příkladu Alberta Bergmana dále Taylor ukazuje, jak velmi negativní dopad má technologie na souznění a hloubku mezilidských vztahů. Pokud chtěli lidé dříve zatopit, musela se na tomto aktu podílet celá rodina. Naštípat dříví, dát jej do krbu, atd. Společnou činností se utužovaly vzájemné vztahy. My dnes naproti tomu máme ústřední topení, takže nemusíme pro to, aby nám bylo teplo, dělat de facto nic, tím méně společně.

Relativismus mladých

Taylor uvažuje o relativismu mladých lidí, což podkládá knihou Allana Blooma, akademického politického teoretika, The Closing of the American Mind, která pojednává o názorové atmosféře mezi dnešními studenty. Podle Taylora je relativismus do jisté míry založen na vzájemném respektu, neboť základ, z něhož vychází, říká, že každý má své hodnoty, o nichž není možno diskutovat. Nikdo by tedy neměl zpochybňovat hodnoty druhých.

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Svoboda neleží v technologiích, hledej ji v tradici

Taylor se domnívá, že k tomu, aby ses stal skutečně plnohodnotnou a opravdovou lidskou bytostí, je třeba získat nezávislý a zásadní morální význam, k němuž dojdeš, spojíš-li se se svými city. Toto stanovisko se objevovalo již dříve, avšak s tím rozdílem, že dříve se k plnohodnotnému bytí docházelo skrze spojení s Ideou či Bohem. Akt obrácení do sebe, spojení se sebou samým jakožto cesta za plnohodnotným bytím, se objevil mnohem později a umožnil nám poznat sebe samé jako bytosti mající určitou vnitřní hloubku.

 

Ze všech myslitelů, kteří přispěli k této významné změně, uznává Taylor nejvíce J. J. Rousseaua. V souvislosti s tím zmiňuje Rousseauovu myšlenku, kterou nazývá „sebeurčující svobodou“ a kterou označuje za ideál stejně jako autenticitu. Jsou to dva odlišné ideály, které se vyvíjely společně. Idea sebeurčující svobody říká, že jsem svobodný, pokud o tom, co se mne týká, rozhoduji svébytně a nejsem přitom formován vnějšími vlivy.

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Každý má své měřítko, jak být člověkem                                     

Dále Taylor hovoří o mocném morálním ideálu, který uchovala tradice, a který vychází zejména z Herdera, jenž přišel s myšlenkou, že každý má svůj originální způsob, své vlastní osobité měřítko, jak být člověkem. Musíš být věrný vlastní představě o tom, jak být dobrým člověkem, jinak by ses míjel s cílem svého života, unikalo by ti, co zrovna pro tebe znamená být člověkem. Ve věrnosti své vlastní originalitě se skrývá uvědomění možnosti, která náleží pouze mně, věrností své vlastní osobitosti definuješ sám sebe. A právě toto uvědomění je, jak říká Taylor, základem porozumění modernímu ideálu autenticity a cílům sebeuskutečnění a seberealizace, v jejichž smyslu bývá ideál obvykle formulován.

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Sám sebe objevuješ i díky druhým lidem

Plnohodnotnou lidskou bytostí se podle Taylora stáváš užívám řeči, gest, umění, lásky a přátelství. Do nich jsi zasvěcován skrze komunikaci s druhými. I osamělý umělec adresuje své dílo budoucím divákům, poustevník vede dialog s Bohem. Vlastní identitu vždy definuješ v dialogu, v komunikaci s druhými. Identitu definuje to, kdo jsem a odkud pocházím. Objevuje se zde termín „signifikantní druzí“, což jsou lidé, prostřednictvím kterých objevuješ a formuješ sám sebe. Signifikantní druzí, kteří se objevili již na počátku tvého života, tě trvale ovlivňují. Nejjednodušším příkladem toho jsou rodiče. 

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Úpadek hierarchického členění společnosti

Podle Taylora potřebuje tvoje identita uznání ze strany druhých. V souvislosti s tím zmiňuje dvě změny, které zapříčinily moderní zájem o identitu a uznání.        

 

První z těchto změn je zhroucení společenských hierarchií, které byly základem cti. Základní charakteristikou a smyslem cti bylo to, že nemohla náležet a také nenáležela každému. Proti tomuto stojí dnes moderní pojem důstojnosti, která náleží každému, aniž by se o ni musel jakkoliv ucházet, protože je lidským bytostem vrozena.

 

Druhá změna také zčásti souvisí s úpadkem hierarchicky rozčleněné společnosti. Dříve byla osobní identita často určována na základě toho, jaké sociální postavení dotyčný měl. Ideál autenticity vede k oslabení této sociálně definované identifikace, poněvadž v jeho rámci je identita utvářena v nitru člověka, nikoliv na základě sociálního postavení. Jako příklad uvádí Taylor již výše zmíněného Herdera, který říká, že jakmile se ideál autenticity objeví, vyzývá každého k odhalování vlastní svébytné životní cesty, která nemůže být už z důvodu definice odvozena sociálně, ale musí být utvářena právě v nitru člověka.

 

Podle kanadského filozofa Charlese Taylora nám moderní technologie berou svobodu, kterou můžeme znovu objevit v tradicích

Útlak jako odepření uznání                       

S určitým sociálním postavením, a z něho odvozené identity, přicházelo také určité sociální uznání, poněvadž tato identita byla založena na společenských kategoriích, které všichni považovali za samozřejmé. S moderní dobou přicházejí podmínky, za nichž může úsilí o uznání selhat. Na rozdíl od sociálně odvozené identity, která uznání dostala bez jakéhokoliv vlastního přičinění, musí niterně se utvářející identita o své uznání doslova bojovat. Nedisponuje vrozeným uznáním jako sociálně odvozená identita, proto jej musí získat na základě směny, která se však nemusí vydařit. Odepření uznání pak může být formou útlaku. Projekce podřízeného nebo ponižujícího obrazu na druhého člověka může vést, v míře svého zvnitřnění, k narušení či útlaku.

Foto: By Makhanets [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons Tagy: svet, literatúra, technológie, moderna, filozofie, relativismus, mladí lidé
Ohodnoť článek
23
Sdílej článek
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a ohodnotit článek.
Přihlásit se
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.