Představené změny se však netýkají jen levnějšího volání a smskování napříč zeměmi EU, upravují také dostupnost internetu a zlepšují ochranu spotřebitelů.

Před uvedením změn v platnost však musí proběhnout ještě byrokratické kolečko. Nejdříve musí být návrh schválen v europarlamentu a v Radě EU, načež dostanou členské státy dva roky na to, aby změny uvedly do svého práva.