Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Pondělí 16. 9. 2019 svátek má Ludmila, Lidmila

hledej na refresheru

Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
Zajímavosti - Věci
1
Michal Beňo
11. březen 2019, 14:56

Mayská astronomie: Nevídané vědomosti, spojení s mytologií, ale i silný nástroj propagandy zhýralých vládců

Civilizace, která neznala kolo, ale byla schopna nevídaných objevů a astronomického poznání.

Michal Beňo
11. březen 2019, 14:56
Mayská astronomie: Nevídané vědomosti, spojení s mytologií, ale i silný nástroj propagandy zhýralých vládců
Zdroj: pixabay.com
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
1
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Astronomické poznatky starých Mayů patřily k nejpokročilejším a nejdetailnějším ve Střední Americe i starověké Evropě. V mnoha případech se říká, že indiánští kněží věděli, že Země je kulatá dokonce již 1000 let před Koperníkem.

 

Analyzovali dráhy měsíců Jupiteru před Galileem a detailně znali cykly Měsíce a Venuše, přičemž vypočetli tropický a hvězdný rok. Dokázali předpovídat zatmění Slunce na tisíciletí dopředu (přesně na den).

 

Ve skutečnosti mayská astronomie prozrazuje, že se pozorování odehrávalo pouhým okem a bez znalostí, které má moderní věda o tvaru Země, sluneční soustavě, odlišnosti hvězd či planet. Jako pomůcky sloužily předkolumbovským pozorovatelům zřejmě jen jednoduché nástroje v podobě hůlek a motouzů.

 

Spekuluje se, že některé stavby byly navrženy specificky jako observatoře, avšak takové využití budov se těžko dokazuje a mnoho odborníků přiznává, že hlavní důvod, proč je například Caracol v Chichén Itzá deklarován jako pozorovatelna, je, že se architektonicky podobá evropským hvězdárnám.

 

  Trosky tzv. observatoře ve městě Chichén Itzá

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Slunce jako nejjasnější bůh

V rámci mayské astronomie měla mimořádné postavení ta nebeská tělesa, která jsou na denní i noční obloze nejlépe viditelná. Králem vesmírných těles se tak přirozeně stalo Slunce.

 

Mayové měli prokazatelné povědomí o slunovratu i rovnodennosti a obzvlášť se zajímali o délku tropického roku, kterou dokázali spočítat neobvykle přesně.

 

Podobně je zajímal každodenní pohyb Slunce po obloze – na rozdíl od Evropanů věřili, že poté, co zapadne, musí provést ještě cestu od západu na východ, aby mohlo opět ráno vyjít.

 

Věřili, že Slunce přechází pod zemským povrchem skrz podsvětí (Xibalba) a přepravuje se na své cestě po podzemních řekách na člunu.

 

Tato idea se odrážela i v sluneční symbolice. Zatímco symbolem denního slunce byl červený papoušek ara, noční slunce se symbolicky spojovalo s jaguárem, zřejmě kvůli jeho skvrnité kůži, která Mayům připomínala hvězdnou oblohu.

 

Vyobrazení mayského podsvětí, kde vládne 12 pánů temna. Ti smrtelníky vystavují různým zkouškám a pastím. Kdo prohraje, bude obětován.

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Měsíc, patron žen

Dalším významným tělesem byl Měsíc. Mayové přirozeně dobře znali „chování“ tohoto vesmírného tělesa a přibývající a ubývající Měsíc odlišovali i symbolicky.

 

Když se postupně jeho fáze blížila k úplňku, vyobrazovali ho jako krásnou ženu s plnými prsy a havraními vlasy spletenými do složitého účesu. Naopak, když se chýlil k novu, překrásná dívka se změnila na nemocnou a ošklivou stařenu.

 

Obě měsíční bohyně úzce souvisely s porody i tkaním a byly tak jednoznačnými patronkami mayských žen.

 

Je zajímavé, že Měsíc v úplňku se vyjevil jako krásný mladý muž – zřejmě z toho důvodu, že se ve své „plné kráse“ podobal Slunci. Mayové se zabývali Měsícem velmi intenzivně a centrální částí jejich astronomických spisů jsou právě údaje související s tímto tělesem.

 

Popisují například počet dní konkrétní lunace, dále uvádějí název každé fáze nebo se snaží předpovídat zatmění Měsíce.

 

Mayské ženy v tradičním kroji. Obyvatelé Yucatánského poloostrova si i přes tvrdou kolonizaci zanechali vlastní tradice a náboženství.

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

 

Toto téma Maye velmi zajímalo, nejen mytologicky (zřejmě lunace považovali za projev manželské hádky mezi Sluncem a Měsícem, které se navzájem koušou), ale také astronomicky.

 

Nevěnovali se mu pouze v datech, ale dokonce vytvořili rozsáhlé tabulky o zatmění Slunce a Měsíce: nejslavnější z nich je v Drážďanském kodexu. Vzhledem k mnoha neznalostem o povaze zatmění a faktu, že neměli k dispozici žádnou techniku, je přirozené, že tyto předpovědi byly relativně nepřesné.

 

Proto byly časové body, které jim v tabulce vycházely, chápány pouze jako moment, kdy k zatmění může, avšak nutně nemusí dojít. Totéž platilo i pro zatmění Slunce.

 

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Venuše ve znamení krvavých bojů

Třetím nejvýznamnějším nebeským tělesem v pořadí byla Venuše. Zatímco v evropské tradici se tato planeta symbolicky spojuje s mladou krásnou ženou (v tradici starověkých středomořských náboženství konkrétní s Venuší/Afroditou, po níž dostala i své jméno), pro Maye byla Venuše mladým mužem, hrdinským a nelítostným bojovníkem.

 

Celá Mezoamerika detailně znala cyklus této planety a právě podle fází Venuše se v mayské oblasti pravděpodobně řídily války: mayský panovník byl zřejmě přímo povinen v náležité fázi Venuše vytáhnout proti svému nepříteli.

 

Právě na toto téma Mayové vypracovali důmyslné tabulky a detailní kodexy. Je pozoruhodné, že pro Evropany tak významný Mars Maye příliš nezajímal. Zdá se sice, že jedna z dalších tabulek kodexu se týká právě této planety, ale odborníci se v názoru na ni neshodnou.

Souhvězdí a stvoření světa

NAČÍST CELÝ ČLÁNEK BEZPLATNĚ
Podpoř tvorbu kvalitního obsahu
Roky tvoříme kvalitní autorské články, které nikde jinde nenajdeš. Pokud chceš více takových článků, předplať si REFRESHER+ a dostaneš další výhody.
CHCI PODPOŘIT

Naopak velký zájem byl o tělesa noční oblohy. Významné byly například Plejády, které vycházely na obloze v době, kdy začínalo období dešťů, a jejich přechod na denní oblohu zároveň označoval konec 52letého kalendářního období (takzvaného kalendářního cyklu).

 

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

 

Současné mayské kmeny označují Plejády za „ocas chřestýše“. V knize Popol Vuh (posvátný spis Mayů, hovoří o historických a mytologických aspektech tohoto lidu) je však dochovaný mýtus, že jde o zavražděných „čtyři sta mládenců“, kteří po smrti vstoupili na nebe právě jako Plejády.

 

Mezi další souhvězdí, která Mayové identifikovali stejně jako evropští astronomové, patřil Štír. A je zajímavé, že i Mayové ho podle jedovatého zvířete nazývali. Naopak úplně jinak vypadala mayská interpretace Orionu: tři hvězdy, které označujeme za Orionův pás, byly pro Maye souhvězdím želvy.

 

Zároveň se však levá krajní hvězda Orionova pásu, Alnitak, spojovala s dalšími dvěma hvězdami stejného souhvězdí, Saiph a Rigel, a tvořila pro ně trojúhelník známý jako „tři ohniskové kameny“.

 

Hvězdy Orionova pásu: Zleva Alnitak, Alnilam, Mintaka

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov 

Trojúhelníkové ohnisko je podstatnou součástí mayské astronomie a mytologie, hovořící o stvoření světa. Podle některých badatelů jsou tři Orionovy hvězdy původními kameny stvoření světa Mayů a mlhovina v Orionu je kouřem, který z tohoto prvotního ohniska stoupá.

 

Na rozdíl od evropské astrologie Mayové nevěřili, že je se souhvězdími spojen lidský osud. Ten podle nich souvisel spíše s datem narození sakrálního kalendáře.

 

Naopak s oblibou orientovali své budovy podle astronomických jevů – podle Slunce či Venuše a důležitých hvězd. Nedávno byli například v Uaxactunu objeveny pyramidy, které jsou rozmístěny právě podle vzoru „tří ohniskových kamenů“.

 

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Mayský kalendář

Základními čtyřmi součástmi mayského kalendáře byl solární rok (Haab), sakrální rok (Tzolk'in), kalendářní cyklus a mayská éra.

 

Solární rok měl 365 dní a odpovídal tomu našemu, nedělil se však na dvanáct, ale na osmnáct měsíců po dvaceti dnech. Sakrální rok měl 260 dní a kombinovalo se v něm dvacet jmen dní s třinácti čísly, takže se za celý cyklus ani jednou neopakovala stejná kombinace jména a čísla. Kombinací sakrálního a solárního roku vznikal takzvaný kalendářní cyklus s 52 lety.

 

Jako nadstavbu tomuto speciálnímu kalendáři však Mayové vytvořili ještě takzvanou éru, která měla podobnou povahu jako náš letopočet, jen nebyla založená na roku jako základní jednotce, ale na dni.

 

Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Astronomie jako nástroj vlády

Nesmíme zapomínat, že mayská astronomie nebyla teoretickou vědou, která hledala poznání vesmíru a jeho objektů, ale sloužila jako nástroj politické propagandy a čistý náboženský produkt.

 

Výše zmiňovaná mayská éra například vznikla pro potřebu legitimizace dynastie mayských králů, kteří potřebovali časový rámec, v němž by mohli oslavit své vznešené předky, přihlásit se k jejich odkazu a připomenout lidu svou propojenost na božské bytosti.

 

Celý sakrální kalendář zas vznikl jako věštecký nástroj a také pozorování chování nebeských těles bylo především způsobem, jak identifikovat příznivé a nepříznivé období pro konkrétní vojenské či hospodářské činnosti.

 
Mayská astronómia: Nevídané vedomosti, prepojenosť s mytológiou, no i silný propagandistický nástroj zhýralých vládcov

Mýtická přesnost a genialita

Ačkoli měli mayští astronomové k dispozici neobyčejně efektivní matematiku (již v roce 400 před n. l. používali například nulu) i systém měření času a byli schopni pozoruhodně přesných výsledků, neznamená to, že je možné se automaticky spolehnout na jakékoliv jejich výpočty a záznamy.

 

Existuje mnoho příkladů jejich chyb, které se nacházejí v tabulkách či kodexech. Stejně tak nebylo výjimkou, že se určité chyby ve výpočtech dělaly naschvál, aby dané datum lépe nábožensky vyhovovalo.

Přidej se k těm, kteří nás podpořili. Předplať si R+ VÍCE
Ohodnoť článek
44
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Jako neregistrovaný jsi tento měsíc přečetl už 1/40 článků. Přihlas se pro neomezený přístup. Jako neregistrovaný jsi přečetl už 1/40 článků za měsíc. PŘIHLÁSIT / REGISTROVAT PŘIHLÁSIT
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.