Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Čtvrtek 23. 1. 2020 svátek má Zdeněk

hledej na refresheru

Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.
Kultura - Knihy
1
Kateřina Lukášová
11. leden 2018, 13:22
Čas čtení: 6:13

Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?

Vyprav se s námi na exkurzi do tajemného světa mytologických vyprávění a zjisti, jak jejich absence souvisí s terorismem i s pokřiveným ideálem krásy

Kateřina Lukášová
11. leden 2018, 13:22
Čas čtení: 6:13
Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?
Zdroj: Pixabay, Lightstargod
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
1
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Dr. Ruediger Dahlke ve své knize Čím onemocněl svět? Moderní mýty ohrožují naši budoucnost hovoří o moderních mýtech konzumní společnosti, které v drtivé většině pramení z amerického způsobu života. Společným zdrojem všech moderních trendů jsou podle něj právě USA, které přitahují nejen svým pozitivním životním pocitem, ale také svou kulturou. Tedy McWorldem, jak ji nazývá Dahlke, čímž naráží na americkou konzumní kulturu McDonald's a dalších podobných rychlých občerstvení.

Co pochází z Ameriky, je dobré

Na amerických mýtech, trendech, nátlacích a rozhodnutích dnes podle něho závisí nejen svět hospodářství, ale také životní pocity a duchovní představy mladší generace. Smysl života dnešní mládeže je v mnohém ovlivňován, a v mnoha případech dokonce i řízen, mocí amerických médií a kultovním postavením amerických hvězd – tedy idolů prezentovaných Hollywoodem. Jejich jazyk, který je v mnoha zemích naprosto běžně začleňován do každodenní konverzace, ale také způsob života celkově. V návaznosti na to Dahlke tvrdí, že leccos přijímáme pouze proto, že to pochází z USA, aniž bychom vlastně skutečně přemýšleli nad tím, nač a proč to vlastně přijímáme.

 

Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?

Snadný svět rychlé spotřeby

Dahlke však s tímto přílivem amerikanismu nesouhlasí a radikálně se staví proti němu. Kritizuje USA za povrchnost myšlení a přesvědčení, že vše musí jít především rychle a snadno, stejně jako je potřeba vše zužitkovat a zvrátit ve svůj prospěch a zisk. Dahlke tvrdí, že pod okouzlením Amerikou nevnímá člověk negativní stránky této přitažlivé kultury, pramenící v mnohém z jejích nevábných mýtů a historie, kterou si Amerika upravuje ke svému velebení a oslavování.

 

Na druhou stranu tak ale ukazuje, jak udělat z handicapu přednost a žít svobodně a nezávisle na vlastní historii. USA dle něho chápou svobodu jako právo každého na štěstí dle vlastní představy. Navzdory tomu, jak skvěle a originálně se Amerika chce a snaží vypadat před celým světem, v mnohém chce do své společnosti integrovat prvky z jiných kultur.

3 moderní mýty

Konkrétněji pak Dahlke rozvádí celkem 3 americké moderní mýty – o svobodném bojovníkovi se zbraní v ruce, o kovbojovi a o ideálu krásy. Právě ty jsou věrnou podobou toho, čím lidé, kteří dnes již nejsou spojování duchovními prameny lidství, tedy mýty, kompenzují jejich ztrátu. Ztrátu víry v něco, ztrátu touhy usilovat o cosi vyššího než o pouhé materiální statky, ztrátu morálního vedení. Souhrnně řečeno ztrátu všeho, čeho se kdysi dostávalo právě od velkých mytických vyprávění.

Americký mýtus o svobodném bojovníkovi se zbraní v ruce

Moderním americkým mýtem o svobodném bojovníkovi se zbraní v ruce je podle Dahlkeho degradováno téma osobní zodpovědnosti, která by měla mířit nejen do vyšších spirituálních sfér, ale také by měla být prospěšná v každodenním životě. V USA může každý občan vlastnit střelnou zbraň a tato svoboda zde ční takřka nade vším, což souvisí s americkým pojetím svobody realizovat své štěstí po svém, jak je zmíněno výše.

 

Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?

Se zbraní v ruce za dobrým právem

Americký mýtus o svobodném bojovníkovi se zbraní v ruce, který pomocí zbraně nastoluje dobré právo, což plyne z americké historie – podrobování si a vyhlazování původního domorodého obyvatelstva. Tak demonstruje pokřivený americký pohled na svobodu a osobní odpovědnost, který se vlivem stále rostoucí popularity Spojených státu dostává do celého světa a toto své pojetí mu podsouvá. Nikde samozřejmě není řečeno, že člověk nosící u sebe svobodně a beztrestně střelnou zbraň ji může kdykoliv libovolně použít, avšak již tento sám fakt vzbouzí nutkavou touhu po opaku.

 

Jedinci, stižení buď nějakou psychickou chorobu či pouhou znuděností a touhou po slávě, pak berou právo do svých rukou dle dějinného vzoru a střílí po svých spolužácích, učitelích, nešťastných láskách apod. Kdo je však v této situaci viníkem? Střelec? Ne, Dahlke se domnívá, že tím vinným je právě pokřivený americký mýtus hovořící o neomezené svobodě, což může vyústit do velmi morbidních důsledku, tím spíš, že se zde hovoří o nastolením dobrého práva pomocí zbraně.

Problém terorismu

Nekritizuje ale Dahlke USA příliš přísně? Spojené státy americké přece nejsou jediným místem, kde dochází k podobným činům. Co třeba současný celosvětový problém rozšířeného terorismu? Nebo vzpomeň na případ z roku 2009, kdy zhrzený odmítnutý ctitel polil jednatřicetileté Íránce Ameni Bahramí tvář leptající kyselinou. Nejenže jí tím obličej znetvořil k nepoznání, dívka navíc také oslepla. Silně pochybuji, že by onen muž tak učinil proto, že se řídí americkým mýtem o svobodném bojovníkovi se zbraní v ruce. Ano, jistě je možné, a snad i pravděpodobné, že se dotyčný v dané chvíli skutečně domníval, že má k tomu ohavnému činu právo – takové věci si však lidé mohou myslet nezávisle na tom, že ve Spojených státech vyznávají ideál bojovníka, který může beztrestně pomocí zbraně vzít právo do svých rukou. V muslimském světě může k podobnému jednání podněcovat např. Malý džihád.

Mýtus o kovbojovi

Na mýtu o kovbojovi se podle Dahlkeho silně projevuje, jak zkreslenou představu si Američané vytváří o svých dějinách. V jejich rámci jsou dle něho schopni doslova glorifikovat a pozitivně vykládat i ta největší zvěrstva, která se odehrála v americké historii, přičemž právě mýtus o kovbojovi je jednou z vůbec nejopovážlivějších falzifikací historie.

 

Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?


Drzý zloděj, a ne odvážný hrdina

Dahlke kovboje, spíše než jako odvážné hrdiny, vidí jako drzé zloděje a chladnokrevné vrahy, kteří vyháněli dobytek na pastviny, které jim nepatřily. Když se vlastníci těchto pozemků chtěli bránit, užili zbraně. V návaznosti na to tvrdí, že Hollywood zprostředkovává světu zkreslenou představu o nich, protože je zobrazuje jako ušlechtilé hrdiny.

Kluk, co mu ještě teče mléko po bradě

Kdo je vlastně kovboj? Prostomyslný chlapec od krav, který se plně nevymanil z matčina vlivu – kráva totiž symbolizuje matku neodmyslitelnou od dítěte, jímž kovboj v podstatě stále ještě je. Tento adolescent se hrdinně pokouší dospět a osamostatnit se. Což je blízké všem dospívajícím chlapcům, kteří se skrze tento fakt s kovbojem ztotožňují a vidí v něm svůj idol, který si vysní a nevidí tedy již stinné stránky tohoto bezvadného hrdiny. Podle Dahlkeho přitažlivost amerických ideálů spočívá především v tom, jak půvabně jsou na pravou míru uváděny jejich nedostatky.

Pokřivený ideál krásy

Touha po kráse, ke které patří půvabný a přitažlivý vzhled a nejen to, je stará jako lidstvo samo. Ideál krásy se však v průběhu dějin neustále mění a každá doba si vytváří svůj vlastní typ a vlastní podobu toho, co považuje za krásné. Dnešní doba je charakteristická svým pokřiveným ideálem krásy tolik propagovaným Hollywoodem.

 

Pohádky s dobrým koncem má rád snad každý. Co ale dělat, když se z životů vytrácejí?

Sebevědomí, naděje a radost

Ideál krásy tu byl vždy, v každé době. Lidé vždy vzhlíželi k čemusi, co jim dodávalo sebevědomí, naděje a radosti. Pokud pohlédneš do historie, počínaje Věstonickou Venuší a „boubelkami“ v baroku konče, byly kypré ženské tvary symbolem ženskosti a plodnosti. A nemusíš chodit tak daleko – podívej se například na novodobé břišní tanečnice.

 

Břišní tanec, pocházející z Afriky, byl původně tancem budoucích rodiček. Tedy pro břišní tanečnice je typické zakulacené bříško, výrazné boky a pěkně tvarovaná dmoucí ňadra. Bohužel, v dnešní euro-americké kultuře se na ideál krásy obecně pohlíží zcela jinak. Kypré tvary nahradila vystouplá žebra a čnějící kosti, dmoucí ňadra vystřídal plochý hrudník, baculaté tváře plné úsměvu nahradily výrazně nalíčené obličeje s prázdnými výrazy.

Sen o nesmrtelnosti

Podle Dahlkeho právě v Americe slaví vzkříšení odvěký sen o prameni věčného mládí a o nesmrtelnosti, avšak pouze ve vztahu k tělesnu. Dnešní ideál krásy se totiž orientuje pouze a jedině na vnějšek – na tělo. Možný důvod můžeš najít v tom, že člověku dnešní doby chybí jakési duchovní zázemí, které dříve nacházel v mýtech. Proto si jeho absenci kompenzuje nesmyslným upnutím se na dokonalost těla – když nemá odkud vycházet, jeho nitro pro něho zřejmě nehraje tolik důležitou roli, jako jeho vnější stránka.

Dokonalé tělo, prázdná duše

Člověk, a v tomto ohledu pak zejména ženy, se tedy soustředí na dokonalost těla. Ta však podle dnešních měřítek znamená absolutní vyzáblost a vychrtlost, hojně prezentovanou anorektickými modelkami a herečkami, převážně hollywoodskými. Dle jejich vzoru tedy ženy hladoví, aby se tak přiblížily svému idolu a splnily co možná nejvíce společenská měřítka krásy a společenské nároky na krásu. Podle Dahlkeho vyplývá pokřivenost dnešního ideálu krásy ze samého jádra současné doby. Tím je orientace na hmotu, honba za ziskem, ctižádost – to zeštíhluje. Výhonek, který se chce dostat ke slunečnímu svitu musí být také tenký, pružný a ohebný. 

Orientace na vnějšek

Důsledkem toho, že lidé se orientují místo na vnitřek na vnějšek, nežijí plnohodnotný život a stále čekají na něco úžasného. Tímto čekáním často promarní celý život, na jehož sklonku si posléze uvědomí, co mohli činit a nečinili a co naopak činili zbytečně. A pokud si to neuvědomí, pak alespoň ve skrytu duše tuší. Je potom samozřejmé, že takový člověk, jehož život není naplněn hlubším obsahem, se bojí stárnutí, bojí se smrti. A protože se orientuje na tělo, snaží se co možná nejpečlivěji zakrýt či dokonce odstranit jakékoliv známky stárnutí. V tomto případě přicházejí na řadu plastické operace, které toto přání lehce splní.

Plastické operace jako mylná realita současnosti

V plastických operacích se však opět ukazuje, jak mylná je mentalita dnešního mýtu ideálu krásy. Lidské mládí přece nemusí znamenat pouze mládí po fyzické stránce. Kdo žil plný a šťastný život a je stále spokojený, své vnitřní mládí vyzařuje i navenek, a pak i nějaká ta vráska není známkou stárnutí, nýbrž zkušeností a životní moudrosti.

 

Dahlke uvádí příklad se starou indiánkou. Ta by se jistě, na rozdíl od většiny žen z euro-amerického světa, urazila, kdybys jí hádal nižší věk. Je totiž srovnaná sama se sebou, spokojená se svým dosavadním životem a hrdá na své zkušenosti. Jejich mapou jsou právě vrásky brázdící jí tvář. Plastické operace tedy opět značí celkovou povrchnost současné doby. Nezkušenou, zmatenou a bezobsažnou duši zakrývají lidé zdánlivě dokonalým zevnějškem.

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Ohodnoť článek
10
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nejčtenější
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.