Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Středa 12. 8. 2020 svátek má Klára

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
0
Kateřina Lukášová
26. březen 2019, 13:49
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Osud míchá karty, my hrajeme, říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

Seznam se s filosofií Arthura Schopenhauera, který svým pojetím iracionálního světa ovlivnil mnohé myslitele, zejména pak Friedricha Nietzscheho.

Kateřina Lukášová
26. březen 2019, 13:49
Osud míchá karty, my hrajeme, říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti
Zdroj: Flickr, Arturo Espinosa
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
0
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Arthur Schopenhauer (1788–1860) žil v období 18. a 19. století, kdy se city příliš nenosily. Vše bylo podřízeno autoritě rozumu, dokonce i náboženství bylo pouhým rozumováním o přírodě.

 

Z této atmosféry, které byla patrná zejména v Německu, kam po narození v polském Gdaňsku směřovaly Schopenhauerovy kroky, vycházela i jeho pesimistická filosofie, která mu slávu zajistila až po smrti.

 

Paradoxem je, že během života byl dnes slavný filosof téměř neznámý. Sám Schopenhauer byl značně ovlivněn filosofií Hegela a Kanta. Byl introvertním pesimistou, který filosofii nevnímal jako kariéru – nebyla totiž ani zdrojem jeho obživy. Snad proto došel uznání až v 50. letech? To dnes už nezjistíme. Pojďme si ale něco povědět o temné době, která stála u zrodu snad ještě temnějších Schopenhauerových myšlenek. Jak ale záhy zjistíš, i tady je na konci tunelu malé světýlko…

Cit je blouznění zavánějící mysticismem

Mluvili jsme o podivné náladě, která v Německu panovala na přelomu 18. a 19. století. Jejím heslem se stal „cit“, německy gefühl. Citem nebyla míněna sympatie či láska, ale mystické blouznění. Byla to vzpoura proti rozumu. Co je nerozumné, dostalo cenu. Romantismus se objevuje v době, kdy sílí také duch německého idealismu.

 „Osud míchá karty, my hrajeme,“ říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

 

Zatímco idealismus se opírá o myšlení čistého rozumu, romantismus byl velmi pluralitní. Proto najít společné prvky je velmi obtížné: romantika objevuje přírodu, osobitost vlastního národa, vlastní tradici, středověk (gotická kultura). Proti osvíceneckému myšlení čistého rozumu staví hodnoty a city. V centru pozornosti jsou dějiny, historicky zakotvený jazyk, kultura, náboženství a křesťanská víra.

V první polovině 19. století se dostává do popředí pesimismus

Idealismus, který se rozšířil v německém prostředí, můžeme popsat jako vlastenecké, poetické a filosofické nadšení odpoutané od tvrdých realit. Zástupci tohoto filosofického směru, Fichte a Schelling, přezírali skutečnost a snažili se jít za „vznešenými cíli“, za ideály.

 

Německý idealismus tak navazoval na Kanta, který značně ovlivnil Schopenhauera a který od sebe oddělil zkušenost a rozum: věc o sobě a věc pro nás.

 „Osud míchá karty, my hrajeme,“ říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

 

První polovina 19. století, do níž Schopenhauer dospívá, upřednostňuje skupinu pesimistických umělců: Byron (Anglie), de Musset (Francie), Heine (Německo), Puškin a Lermontov (Rusko), Schubert, Schumann, Chopin, Beethoven.

 

Je to období konce napoleonských válek – roku 1815 se konal Vídeňský kongres prezentující oficiální konec Napoleonova tažení Evropou. Sešli se zde panovníci, aby se domluvili k obnově politické situace. Jednalo se o opětovný návrat a upevnění moci evropských panovnických rodů. Vznikla Svatá aliance, skončila francouzské revoluce.

Svět je iracionální, může za to slepá vůle

Do takové doby a takové nálady se tedy narodil a přišel Arthur Schopenhauer. Přihlédneme-li ke všemu, co se dělo, je ti asi jasné, co formovalo jeho myšlení, které mělo – jak za chvíli zjistíš – k optimismu skutečně daleko.

 

NAČÍST ČLÁNEK BEZPLATNĚ
Předplať si REFRESHER+ a získej další výhody

Tento článek dočteš bezplatně, ale s předplatným REFRESHER+ získáš přístup k více než 1144 zamknutým článkům a dostaneš další benefity.

VYZKOUŠET BEZPLATNĚ
Kdykoli ho jednoduše zrušíš
Upozorníme tě 2 dny před první platbou
První týden 0 Kč, potom 99.00 Kč měsíčně
S REFRESHER+ můžeš číst i tyto články
Jak žije finalista SuperStar pět let po soutěži? Štěpán Urban otevřeně o protloukání se životem, hudbě a fakáčství (Rozhovor)Jak žije finalista SuperStar pět let po soutěži? Štěpán Urban otevřeně o protloukání se životem, hudbě a fakáčství (Rozhovor)
Nikdo mě nepřipravil na gumové projektily a na to, že začnou zabíjet lidi, popisuje situaci v Bělorusku Nataliya (Rozhovor)Nikdo mě nepřipravil na gumové projektily a na to, že začnou zabíjet lidi, popisuje situaci v Bělorusku Nataliya (Rozhovor)
Vyzkoušeli jsme si den na ovčí farmě. Proč je dnes těžké sehnat mladé lidi na práci se zvířaty?Vyzkoušeli jsme si den na ovčí farmě. Proč je dnes těžké sehnat mladé lidi na práci se zvířaty?
VÍCE

Schopenhauer, jak už jsme výše zmínili, myšlenkově vycházel z Immanuela Kanta a radikálně se odkláněl od Hegelova panlogismu. To bylo učení založené na rozumu, řádu, kde bylo vše uspořádáno do systému ryze racionálně.

 

S tím Schopenhauer zásadně nesouhlasil a lze říci, že jako reakci na Hegelův panlogismus vytvořil svou filosofickou teorii voluntarismu, o němž pojednává i jeho nejznámější dílo Svět jako vůle a představa.

 „Osud míchá karty, my hrajeme,“ říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

 

Schopenhauer řekl: „Celý svět visí na jediné nitce a tou je naše vědomí.“ Podle něj byl svět pouze naší představou. Odmítal tak téma reálnosti světa a tvrdil, že se jedná o spor těch, kteří nevědí, o čem mluví. A proč to neví? Protože to ani vědět nemohou. Každý totiž vidí jen svůj vlastní svět. Z toho vyvozoval, že podstata skutečnosti je iracionální a že základem všeho je slepá vůle. Ta je z hlediska bytí jednotná, v podobě lidského jednání různá.

Optimismus je pouhá absurdita

Existuje mimo svět, čas a pudy. Nepodléhá rozumu, je nerozumný a představuje jakýsi ontologický princip, princip bytí. Pod tlakem tohoto ontologického principu je člověk hnán se stále nově a nově uplatnit a tím soustavně trpí.

 

Kvůli tomuto nemá lidský život smysl, protože je jen neustálým úsilím dosáhnout tužeb a potřeb, které se stále mění. Štěstí tedy pociťuješ jen chvilku bezprostředně po dosažení určité tužby, potřeby, posléze je střídáno nudou a smutkem.

 

Optimismus je tak podle Schopenhauera pouhou absurditou. Skrze něj řešení problému života nevede. Existuje ale (což je na Schopenhauera přeci jen trochu optimistické, nemyslíš?) – spočívá v rezignaci na tlak vůle, potřeby a tužby a v oddání se klidu a pasivitě.

 

Vzdát se minulosti, neusilovat o budoucnost, jen zkrátka být. Tuto cestu ven z věčného kolotoče ukájení tužeb a potřeb a vln krátkého štěstí a mnohem delší beznaděje nazývá Schopenhauer Nirvánou. Popsal tři cesty, které k ní vedou.

K Nirváně vedou tři cesty

První cesta, kterou nazývá estetickou kontemplací, vede ven skrze umění. Pokud je celý svět jako představa jen viditelnost vůle, tak umění je ozřejmění této viditelnosti, které ukazuje předměty čistěji a dovoluje je lépe přehlédnout a lépe shrnout, jako hru ve hře, jeviště na jevišti.

 

Za vrchol básnického umění je uznávána tragédie, neboť účelem tohoto nejvýš poetického výkonu je podání hrůzné stránky života. Pravý smysl tragédie tkví v hlubokém pochopení, že hrdina neodpykává své partikulární hříchy, ale hřích dědičný – tedy vinu samotné existence.

 

Hudba je pak umění, které se od všech jiných odlišuje. Mezi hudbou a světem leží velmi hluboko ukrytý srovnávací bod, hledisko, v němž stojí ke světu v poměru napodobování či opakování. Hudba je tak bezprostřední objektivací a odrazem celé vůle, jako je svět sám.

 „Osud míchá karty, my hrajeme,“ říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

 

Další cestou je asketismus. K tomu není třeba cokoliv dodávat. Vědomým odříkáním si se člověk dostává do hloubky sebe sama, kde odkrývá svou vnitřní podstatu a poznává, že chtění vychází z nedostatku, tedy z utrpení, které v konečném důsledku k ničemu dobrému nevede, jen k dalšímu chtění. Řešením je tedy nic nechtít a odpírat si. Nereagovat na žádosti těla.

 

Třetí cestou je cesta filosofie, po níž kráčí jen skuteční hrdinové. Vtipné je, že Schopenhauer sám sebe považoval ze jediného génia a tvrdil, že nepoznal nikoho jiného, kdo by se touto cestou vydal podobně jako on.

 

Genialitu popisoval jako nejdokonalejší objektivitu: génius potřebuje fantazii, aby v předmětech viděl to, co se příroda namáhá tvořit (ne to, co skutečně stvořila). Genialita a šílenství pak mají jednu stránku, kde vzájemně hraničí, dokonce vzájemně přecházejí.

 

Šílenec správně poznává jednotlivé přítomné, ale i některé jednotlivé minulé, ale nepoznává souvislost, relace, a proto se mýlí a vede k bludné řeči. Génius poznává souvislosti, a to je rozdíl, který mezi nimi panuje.

Meditací proti tužbám

Když si všimneme souvislosti Schopenhauerova myšlení s indickou filosofií, bude nám hned všechno možná trochu zřejmější. V naší řeči řekněme, že žijeme v konzumní společnosti, kde převládá orientace na materiální stránku žití.

 

A teď si vzpomeň na dnes tolik populární jógu, která učí vyprázdnění mysli a zastavení jejích věčných změn pohybujících se od ukojení jedné potřeby ke druhé. Cestou ven je poznávat sebe sama, uvědomit si, že to, na čem ve skutečnosti záleží, jsou hodnoty, které nosíme uvnitř a které jsou všem společné.

 „Osud míchá karty, my hrajeme,“ říká pesimistický velikán, který se slávy dočkal až po smrti

 

Tyto hodnoty nalezneme jen tehdy, když budeme vytrvale poznávat sebe sama. Podle jógy je to sledováním dechu, meditací. Podle Schopenhauera toho lze docílit pomocí umění, askeze nebo filosofie.

 

Každopádně dobrou zprávou je, že ani Schopenhauer nakonec není takový pesimista, aby člověku nedal radu, jak z toho všeho kolotoče, který jej v rámci života pořád semílá, vystoupit. Ostatní je už potom jen na nás. Na tobě.

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Zdroj: SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Překlad M. Váňa. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, 1998. 2 sv. (432, 480 s.). ISBN 80-901916-4-9. Tagy: svet, poľsko, Nemecko, predstava, filosofie, pesimismus, voluntarismus, vule, idealismus, romantismus, Schopenhauer, Arthur
Přidej se k těm, kteří nás podpořili. Předplať si R+ VÍCE
Ohodnoť článek
5
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
NAHORU
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.