Zpravodajský portál pro moderní generaci, která se zajímá o aktuální dění.
Zajímá tě aktuální dění? Zprávy z domova i ze světa najdeš na zpravodajském webu. Čti reportáže, rozhovory i komentáře z různých oblastí. Sleduj Refresher News, pokud chceš být v obraze.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na news.refresher.cz
27. dubna 2024 8:00
Čas čtení 3:47
Ilona Hobzová

Odmaturuj z cizích jazyků: Tenhle přehled tě připraví na zkoušku

Odmaturuj z cizích jazyků: Tenhle přehled tě připraví na zkoušku
Zdroj: Pexels/George Dolgikh
REFRESHER MATURITNÍ ZKOUŠKY ŠKOLA A STUDIUM
Uložit Uložené

Zvolil*a sis k češtině ještě cizí jazyk? Náš článek ti poradí, na co se připravit.

Maturitní zkouška z cizího jazyka nepatří na rozdíl od češtiny mezi povinné. Studenti a studentky si můžou vybrat mezi jazykem a matematikou. Druhý jmenovaný předmět ale mnohé studující často děsí, proto raději volí právě některý z cizích jazyků. Didaktický test z angličtiny a dalších jazyků má svá specifika. Jak přesně test bude vypadat a na co se připravit? To jsme pro tebe pečlivě shrnuli v tomto článku.

Aktualizováno: V článku jsme opravili chybné číselné údaje. Za nepřesnosti se omlouváme.

Co je dobré vědět na začátek?

V současné době je možné konat zkoušky z pěti cizích jazyků: anglického, francouzského, německého, španělského a ruského. Můžeš si ale zvolit pouze ten jazyk, který se ve tvé škole vyučuje a splňuje povinnou hodinovou dotaci pro to, abys z něj zkoušku mohl*a skládat. Když si totiž zvolíš cizí jazyk ve společné části maturit, čeká tě pak tento jazyk automaticky i u ústní zkoušky.

V rámci všech pěti cizích jazyků má didaktický test stejnou strukturu, stejný počet dílčích částí (10) i stejný počet úloh (64). Obsahuje různé typy uzavřených úloh (úlohy multiple choice s výběrem 3–4 alternativ, úlohy dichotomické a úlohy přiřazovací). V testu je také zařazeno 13 otevřených úloh se stručnou odpovědí (osm úloh ve 3. části, pět úloh v 10. části).

Doporučeno
KVÍZ: Zvládneš maturitu z angličtiny? KVÍZ: Zvládneš maturitu z angličtiny? 25. dubna 2023 8:30

Didaktický test z anglického jazyka budou maturanti a maturantky psát hned 2. května od 13:30. Pokud sis vybral*a jiný jazyk, přijdeš na řadu 4. května od 13:00. Zkouška trvá celkem 110 minut. Prvních 40 minut zabere poslech. Více času mohou mít maturanti*maturantky například s tělesným, zrakovým či sluchovým postižením nebo se speciálními potřebami. 

U testu z cizího jazyka, podobně jako z češtiny, nesmíš používat nic jiného než psací potřeby. Překladové slovníky ani jiné podobné publikace nejsou povoleny. 

Připravili jsme si pro tebe celý maturitní speciál. Tady si přečti přehled z češtiny, tady z matematiky. A rovnou si svoje nabyté znalosti ověř v kvízech z angličtiny, matematiky nebo ekonomie

Co všechno v testu bude?

Obecné požadavky jsou pro všechny cizí jazyky stejné a určují je katalogy požadavků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétní příklady úloh v jednotlivých jazycích jsme shrnuli v galeriích, mezi hlavní požadavky patří:

I. Receptivní řečové dovednosti

Poslech 

 1. Schopnost pochopit hlavní myšlenku, postihnout hlavní body/linii textu, specifické informace, podrobné informace, porozumět podrobným orientačním pokynům a jednoduchým technickým informacím.
 2. Texty se vztahují k běžným tématům a situacím, s nimiž se můžeš setkat –⁠ třeba rodina, bydlení, cestování, sport, doprava, příroda, kultura a tak podobně – v každodenním životě nebo při cestování do zemí dané jazykové oblasti.
 3. Užívají se texty, které jsou obsahově i jazykově nekomplikované, jako popis, orientační pokyny, varování/upozornění, vyslechnutý rozhovor.
 4. Promluvy v nahrávkách jsou pronášeny standardní výslovností a se standardním přízvukem. Rychlost promluvy a vyjadřování mluvčích odpovídá běžným situacím.
 5. V rámci zachování autenticity se mohou v nahrávkách objevit zvuky dokreslující situaci. Nejsou ale tak rušivé, aby ztížily poslech a porozumění.

Čtení

 1. Schopnost pochopit hlavní myšlenku, porozumět výstavbě textu, rozpoznat hlavní body textu, porozumět popisu události, vyhledat specifické informace a porozumět jim, porozumět jednoduše formulovaným návodům a pokynům, odhadnout význam neznámého výrazu.
 2. Výchozí texty jsou jazykově i obsahově nekomplikované.
 3. Zdrojem textů jsou autorské nebo převzaté autentické texty. Převzaté texty mohou být kráceny nebo jinak upraveny. Nejčastějšími zdroji jsou tištěná nebo elektronická média (webové stránky, časopisy, reklamní materiály, nápisy a tak dále).
 4. Výchozí texty se vztahují ke konkrétním a běžným tématům a situacím podobně jako u poslechu.
Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.Příklady úloh v didaktickém testu z angličtiny.
Zobrazit galerii
(7)

II. Produktivní řečové dovednosti a strategie

V písemném projevu dovedeš:

 1. Popsat místo, cestu, věc, osobu, zážitek, událost, zkušenost, pocity a reakce, představit sebe i druhé, vyjádřit názor a vlastní myšlenky, omluvu, nabídku, pozvání, doporučení, vysvětlit problém a navrhnout řešení, požádat o informace, zeptat se na názor, postoj či pocit, shrnout faktografické informace.
 2. Napsat srozumitelná sdělení a obsahově i jazykově nekomplikované souvislé texty, ve kterých jsou informace a myšlenky vyjádřeny jasně a srozumitelně, vhodně a účelně a v souladu s běžnými pravidly výstavby požadovaného typu textu.
 3. Vhodně zorganizovat text.
 4. Použít přesně, vhodně a v odpovídajícím rozsahu jazykové prostředky.
Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.Příklady úloh v didaktickém testu z němčiny.
Zobrazit galerii
(6)

II. Jazykové kompetence

Bude se po tobě chtít:

 1. Znát lexikální prostředky včetně vybrané frazeologie, pravidla gramatiky, základní pravidla o stavbě slov, vět a větných i nadvětných celků, zvukové prostředky.
 2. K vyjadřování používat dostatečně širokou škálu jazykových funkcí (například
  vyjádřit omluvu, lítost, žádost). 
 3. Respektovat standardní pravidla pravopisu anglického jazyka.
 4. Používat správně repertoár běžných gramatických prostředků, při vyjadřování složitých myšlenek se mohou vyskytnout chyby, neměly by ale bránit porozumění projevu.
 5. Dodržovat v psané i mluvené podobě důležité zdvořilostní normy a respektovat nejdůležitější rozdíly typické pro danou jazykovou oblast.

Jak je test hodnocen a kolik bodů potřebuješ?

Maximálně lze v testu získat 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 44 bodů. Test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti (na maturitním vysvědčení tedy není uvedena známka).

Jak se připravit?

Nejlepším způsobem, jak se připravit na didaktický test z jakéhokoli cizího jazyka, je vyzkoušet si zadání z minulých let. Systém otázek bývá podobný a typy otázek se většinou opakují. Můžeš si aspoň vyzkoušet, které úlohy ti sedí a na kterých musíš ještě zapracovat. 

Doporučeno
Pořád nevíš, kam na vysokou? Studuj v Budapešti design a umění. Na téhle škole hraje u oběda dj Pořád nevíš, kam na vysokou? Studuj v Budapešti design a umění. Na téhle škole hraje u oběda dj 23. května 2024 15:30

Poslech bývá velmi kritickou částí testu, proto se nevyplatí jej podceňovat. Jak se nejlépe připravit na poslech v cizím jazyce? Odpověď je jasná: poslechem. Nemusíš si jen do zbláznění zkoušet poslechy didaktických testů z let minulých. Odpočiň si u filmu nebo seriálu, který si pustíš třeba v angličtině s anglickými titulky. Jazyk si nejen naposloucháš, ale budeš si i propojovat mluvené slovo s psanou formou. 

Podobný recept se doporučuje i pro druhou část didaktického testu, která se zabývá porozuměním textu. Na to je nejlepším receptem samozřejmě čtení. Asi nemusíš číst zrovna sáhodlouhé romány. Úplně postačí, když si budeš číst třeba články v médiích, přeložíš si texty oblíbených songů nebo si přečteš příspěvky svých oblíbených zahraničních influencerů na sociálních sítích. Všechno se jako příprava počítá.

Domů
Sdílet
Diskuse