Sobota 21. 7. 2018 svátek má Vítězslav, Vítězslava

hledej na refresheru

Doporučujeme zapnout browser notifikace, pokud budeš přihlášený na Refresheru na tomto zařízení.
zdroj: wikimedia.org

Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

Tvář sametové revoluce by dnes oslavila 81. narozeniny.

5. říjen 2017, 16:10

Tvář sametové revoluce by dnes oslavila 81. narozeniny.

Václav Havel je jméno, které si lidé spojují zejména se sametovou revolucí a pádem komunismu. Pozdější devátý (a poslední) prezident Československa a první prezident České republiky však za svůj život stihl změnit a prožít daleko více. Od svého dětství, kdy se mohl těšit privilegiím bohaté rodiny přes nástup komunismu, který mu nasadil pomyslné okovy a znemožnil mu vysněné studium až po jeho divadelní začátky, pobyt za mřížemi, odboj a konečně zavádění demokratické společnosti a mezinárodní věhlas. Václav Havel toho za 75 let svého života stihl skutečně mnoho, a i když bývá kritizován za některá svá rozhodnutí z 90. let, nikdo nemůže popřít jeho přínos české společnosti.

 

Jeho život začal 5. října 1936 v Praze. Narodil se do podnikatelské rodiny Václava Maria Havla a Boženy Havlové. Jeho otec se znal osobně s T. G. Masarykem a jako stavební podnikatel postavil mimo jiné vilovou čtvrť na Barrandově a společenský areál Barrandovské terasy. Jeho maminka byla výtvarnice a módní návrhářka a jeho dědeček známý československý diplomat Hugo Vavrečka. Tím však Havlův bohatý rodokmen nekončí. Jeho druhý děd, Vácslav Havel, postavil palác Lucerna a jeho strýc, Miloš Havel, založil AB Barrandov. V té době však ještě nikdo netušil, že i Václav se v budoucnu zapíše nesmazatelným písmem do dějin. 

 Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

 

Jeho životní směřování by jistě vypadalo úplně jinak, kdyby pár let po jeho narození nevypukla druhá světová válka. Tu rodina přečkala v ústraní na letním sídle na Českomoravské vrchovině. Když pak v roce 1945 došlo k osvobození Československa, Václav byl poslán ke studiu na elitní internátní školu v Poděbradech, ta však byla po nastolení režimu uzavřena. Československý lid se totiž roku 1948 naklonil komunistické straně, která nás uvrhla do stínu Sovětského svazu a totality. Komunisté nemohli Václavu Havlovi odpustit jeho „buržoazní“ původ, a tak měl cestu životem výrazně ztíženou. Vysněný humanitní obor mu nebyl povolen, a tak začal studovat jako chemický laborant a k tomu ještě večerně pražskou Střední všeobecně vzdělávací školu pro pracující.

 

Dostat se na vysokou školu pro něj také nebylo lehké a nakonec skončil na ekonomické fakultě Českého vysokého učení technického. Jeho touha po humanitním studiu ho však neopustila ani zde, a tak se pokusil přestoupit na filmovou fakultu Akademie múzických umění. Byl však odmítnut a na České vysoké učení technické už ho zpátky nepřijali. Jako literát debutoval v roce 1955 v magazínu Květen a už o rok později vystoupil s kritickým projevem na konferenci Svazu spisovatelů v Dobříši. Po dokončení povinné dvouleté vojenské služby začal pracovat jako jevištní technik v Divadle ABC a později v Divadle Na zábradlí. Divadlo mu učarovalo, a tak už v roce 1959 napsal svou první hru, kteoru nazval Rodinný večer. Jeho druhé dílo, Zahradní slavnost, dokonce Divadlo na zábradlí v roce 1963 uvedlo. 

 

Václav Havel na vojenské službě s bratrem Ivanem

Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

 

60. léta znamenala uvolňování režimu a štastnější roky Havlova života. Po osmileté známosti se v roce 1964 oženil s Olgou Šplíchalovou, o dva roky později vydal svou první knihu Protokoly a dálkově dostudoval divadelní fakultu Akademie múzických umění, načež se stal dramaturgem Divadla Na zábradlí. Nadějná léta však neměla mít dlouhého trvání. Svůj ortel si Havel podepsal roku 1967, kdy na 4. sjezdu československých spisovatelů pronesl kritický projev odsuzující dobové cenzurní praktiky. Obratem byl na příkaz ÚV KSČ spolu s Ivanem Klímou, Pavlem Kohoutem a Ludvíkem Vaculíkem vyškrtnut z kandidátky vedení Svazu československých spisovatelů. Na začátku roku '68 podepsal spolu se  sto padesáti spisovateli kritický dopis adresovaný ÚV KSČ. V dubnu téhož roku v časopise Literární listy uveřejnil text, v němž požadoval ukončení mocenského monopolu KSČ a zavedení systému více politických stran. 

 

Naději a šanci na změnu však v srpnu 1968 zamrazila vojska Varšavské smlouvy, která vtrhla na naše území a s demokratizací Československa byl konec. Ještě v roce 1969 protestoval na sjezdu Svazu spisovatelů proti okupační politice a cenzuře. Svaz byl však brzy nato komunistickou mocí potlačen a jeho čelní představitelé přišli o možnost publikovat. Pražské jaro bylo definitivně potlačeno, Václav Havel musel opustit divadlo a jeho díla se v Československu přestala vydávat a hrát. Jako aktivista proti komunistickému režimu se musel přesunout do ústraní. Měl však velikou výhodu. Jeho díla a jeho osobnost byly již v té době známé v zahraničí, obdržel několik významných cen, a tak se mohl těšit finanční nezávislosti a podpory veřejného mínění ve svobodných státech

 
Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

 

Komunisté ho ale už v roce 1969 obvinili z „podvracení republiky“. Jen tři roky nato podepsal další petici požadující propuštění politických vězňů. V roce 1974 začal pracovat v trutnovském pivovaru jako dělník a založil samizdatovou strojopisnou ediční řadu pro nezávislou literaturu s názvem Expedice. Svůj postoj vyjádřil veřejně také v otevřeném dopisu Gustavu Husákovi, v němž kritizoval stav společnosti plné strachu, zbavené svobody a sebereflexe. Svůj názor se nebál veřejně projevit ani v době, kdy normalizační režim začal pronásledovat rockovou skupinu The Plastic People of the Universe a uvěznil čtyři lidi z jejího okolí. Havel se proti jejich věznění výrazně postavil, což podpořilo vlnu solidarity ze strany světové veřejnosti a zapříčinilo vznik občanské iniciativy Charta 77. Jejím cílem bylo donutit komunistický režim k respektování občanských práv a později se s přibývajícími podpisy stala největší hybnou silou, která měla komunistický režim položit na lopatky

 

Václav Havel se stal výraznou osobností a mluvčím Charty, což mu vyneslo pět měsíců ve vyšetřovací vazbě. V říjnu 1977 byl odsouzen za poškozování zájmů republiky v cizině na 14 měsíců podmíněně a další vyšetřovací vazba ho čekala od ledna do března 1978. Svůj boj se ale rozhodl nevzdat, a tak už měsíc po propuštění založil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), který se zasazoval o propuštění politických věznů v Československu. Ten samý rok navíc vydal známou esej Moc bezmocných, v níž hovořil o fungování komunistického režimu a představil program nenásilného odporu vůči němu. Na jaře roku 1979 byl spolu s dalšími členy VONS držen pět měsíců ve vazbě a na podzim byl za podvracení republiky odsouzen na čtyři a půl roku. Tehdy mu podle prohlášení biskupa Václava Malého byla nabídnuta možnost vyhnout se vězení a nastoupit jako dramaturg na Broadway. Nabídku se rozhodl přijmout jen pokud režim propustí i ostatní členy VONS. To se samozřejmě nestalo, a tak Havla čekala léta za mřížemi.

 

Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

 

V komunistickém vězení pobyl Havel přibližně pět let života, což se výrazně podepsalo na jeho zdravotním stavu a v roce 1983 byl dokonce po opakovaných zápalech plic propuštěn k domácímu vězení. I s podlomeným zdravím se však nevzdával a v roce 1988 se stal členem Českého helsinského výboru, který sledoval dodržování lidských práv. 10. prosince 1988 vystoupil na první oficiálně povolené manifestaci opozičních seskupení. Jen o měsíc později byl ale na demonstraci během Palachova týdne zadržen a odsouzen k devíti měsícům vězení. V červnu 1989 stál u zrodu petice Několik vět a v září se stal mluvčím Charty 77 za uvězněného Alexandra Vondru. Ještě měsíc před sametovou revolucí byl znovu uvězněn, jen aby se brzy zase dostal na svobodu. 

 

17. listopadu 1989 začala rozehnáním studentské demonstrace sametová revoluce, která znamenala konec komunistického totalitního režimu, který Československo svíral dlouhých 40 let. Už 19. listopadu stál Havel u založení Občanského fóra, které sdružovalo výrazné tváře v boji proti totalitě. 21. listopadu pak z balkónu nakladatelství Melantrich poprvé promluvil jménem OF k demonstrantům shromážděným na zaplněném Václavském náměstí v Praze. Komunistická vláda padla, Gustav Husák přislíbil abdikaci a v nastalé euforii přišla otázka, kdo by měl být dočasně zvolen novým prezidentem. Představitelé Občanského fóra uvažovali o Alexandru Dubčekovi, hlavní tváři Pražského jara, ale nakonec se jednohlasně dohodli na Václavu Havlovi. Tím však ještě nebylo dobojováno. K volbě nové hlavy státu byly totiž třeba i hlasy komunistických poslanců. Nakonec však díky kombinaci nátlaku lidu, výrazné kampani s heslem „Havel na hrad“ a diplomatickému umění Mariána Čalfy došlo k volbě nedávného úhlavního nepřítele komunistů prezidentem

 

Václav Havel: Úhlavní nepřítel komunismu, bojovník za lidská práva, ale také kontroverzní osobnost československé politiky

 

29. prosince 1989 byl Václav Havel ve Vladislavském sále Pražského hradu jednomyslně zvolen prezidentem Československé socialistické republiky. Jeho první volební období trvalo jen půl roku, tedy do prvních svobodných voleb a dodnes je mu z něj vyčítán například rozsáhlá amnestie, při níž byla propuštěna i řada zločinců, kteří pak v trestné činnosti na svobodě pokračovali. Kvůli amnestii se také odehrála nechvalně známá vzpoura v Leopoldově, která se neobešla bez obětí. 5. července 1990 byl Havel nově zvoleným Federálním shromážděním, v němž nyní převažovali zástupci Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu, znovu zvolen prezidentem. Jeho světová proslulost Československu přinesla nadstandardní vztahy. Už v roce 1990 naši federaci navštívil papež Jan Pavel II. i prezident Spojených států amerických George Bush. Sám Havel pak dostal příležitost vystoupit se slavným projevem na zvláštním společném zasedání obou komor Kongresu USA.

 

V prvních letech československé svobody se však začal formovat další problém. Čeští a slovenští politici se nedokázali shodnout a mezi oběma republikami naší federace začalo vzrůstat napětí, které nakonec vyústilo v rozdělení Československa na dva samostatné státy. To Václava Havla, který byl proti, velmi zklamalo a na několik měsíců se stáhl z veřejnosti. Po vzniku České republiky byl pak prezidentem zvolen ještě dvakrát a během jeho funkčního období jsme se stali členem Severoatlantické aliance (NATO) a přiblížili jsme se členství v Evropské unii.

 

I přes všechny jeho zásluhy je mu vyčítáno několik politických rozhodnutí. Například jeho podpora NATO v rámci zapojení do bojů v Jugoslávii, v rámci níž je mu mnohdy připisován výrok „humanitární bombardování“, který však vychází z vyjádření Richarda Falbra a nikdy ho nepronesl. Kontroverze vyvolal i Havlův soukromý život, když se pouhý rok po úmrtí své dlouholeté manželky Olgy provdal za herečku Dagmar Veškrnovou. Dalším kontroverzním krokem byla omluva sudetským Němcům v Mnichově už v roce 1990 nebo podpora amerického vojenského zásahu proti Iráku.

 

 

Nikdo však není dokonalý a Havlovi nelze upřít významný podíl na demokratizaci Československa a na budování dobrého jména naší země ve světě. Václav Havel je v zahraničí velké jméno a dokazuje to nejen jeho busta v americkém Kongresu, ale i mnohá veřejná prostranství a instituce pojmenované po něm nebo také fakt, že 28. září je v New Yorku oficiálním Dnem Václava Havla. Jeho úmrtí 18. prosince 2011 po dlouhé nemoci zasáhlo celý svět. V Česku byl vyhlášen třídenní smutek a už navečer, v den jeho úmrtí, se začali lidé hromadně scházet na Václavském náměstí, aby uctili památku bojovníka za svobodu

Vyjádři svůj názor na článek
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpad Méně takových článků
Super! Více takových článků
Řekni nám, proč se ti článek nelíbí:
Děkujeme za tvůj názor!
Pomáhá nám i autorům při zkvalitňování obsahu na stránce.
Líbil se ti článek? Sdílej ho přátelům
NAHORU
Diskuse62 komentářů
Diskuse je jen pro přihlášené
62 komentářů
Seřadit komentáře podle oblíbenosti času přidání
avatar
alex5. říjen 2017, 20:47

Velmi stručně tedy:
Pročpak autor na "obranu" Havla, tady nevyvěsí přesný přepis JEHO SLIBŮ LIDU, které přinášel z balkonu Melantrichu??
Asi proto, že žádné nesplnil!! Více v komentu níže;-)

4 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Luděk Mett9. říjen 2017, 10:04

Uznávali ho ve světě , nemusel škemrat aby ho přijímali jiní státníci ,nekradl pera a nechodil opilý ke klenotum a hlavně nedělal ostudu všude tam kde se objevil !!!

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory7. říjen 2017, 16:24

Co žvaníš, rudý primitive?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
prof kohout5. říjen 2017, 17:38

skvely clanok, dokonca ja troska kriticky, som necakal, este zaujmavost, dost slopkal, u nas v seredi ho raz nasli v kontajnery na srot

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Kornélius5. říjen 2017, 23:27

Výjimečný myslitel, skvělý spisovatel, vizionář a nadčasový hledač duchovní podstaty, jedna z nejvýznamnějších osobností české státnosti. Co víc dodat? Chybíš nám, Vašku! Ale snad by Tě potěšilo, že dodnes ležíš bolševickému šmejdu v žaludku a odpůrci svobodného ducha Ti nemohou přijít na jméno.

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
františek8. říjen 2017, 8:21

....hahahahaha

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex6. říjen 2017, 22:21

Stejně či velmi obdobně, jako zde o Václavu, mluví dodnes někteří fanatičtí lidé i o Adolfu Rothschild Hitlerovi..
A mnozí občané si před spaním opakují mantru, že jsou svobodní a v demokracii.. Asi proto, že svůj život nežijí, ale přežívají v práci aby zaplatili daně a složenky, pak zahnívají v Ulici a samých oblbujících show pro plebs (jen aby nepoužili mozek k definici cesty na jatka, ke které Václav mocně pomohl národu) ve volbách "svobodně" volí z předem vyvolených kandidátů což je obdoba aplikace Kancléřského Aktu v Německu, kde se Kancléř volí z Washingtonem předem zvolených kandidátů..

Tedy toť podoba Václavem vybojované demokracie pro náš národ. Holt potomek člena spolku Sv. Pavla, kam spadal i A.R.H.. Germanizátoři Evropy..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Tomáš Marný6. říjen 2017, 11:24

No, to jsou kecy! :o) Ty vado, ty máš dost, nechceš jít za ním, když ti tak chybí? Jéžiši, to je sranda. On leží v žaludku většině národa ty "svobodný duchu". A těch pár jeho ULTRAS na tom nic nezmění :o)) Ale aspoň se člověk zasměje.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
martin.halasek6. říjen 2017, 11:52

Ty jsi marný, komunistický pohrobku. Váží si ho kromě tebe a pár pomatených Čechů celý svět.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex7. říjen 2017, 13:31

Ano, celý zbytek světa, který chce vyhubit Slovany, si ho velmi váží za JEHO "dílo".. Ale to je tak vše..
Pokud obdivujete jeho dílo, tak už vás život zřejmě nebaví, když schvalujete vyhubení Slovanů.. Nebo Vy nejste Slovan, ale germán?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
martin.halasek7. říjen 2017, 16:15

Jsem slovan, ale ty jsi IDIOT: Nejen Češi a SLOVÁCI, ALE I Poláci , získali díky němu svobodu, z bolševického hrůzostánu.

2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory8. říjen 2017, 7:18

To je bolševické zmatené dítě!! Vyhubit slovany!! Vyhubit slovany chtěli hkavně euroasijští bolševici ze SSSR.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
zit5. říjen 2017, 20:57

Prominentni disident, průměrný dramatik, velice zdatný alkoholik nic víc :)

2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory6. říjen 2017, 8:34

Velice zdatný alkoholik okupuje Hrad nyní. Havel s alkoholem nikdy problémy neměl. Dramatik byl světový a disident zásadní v čs.historii.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
prof kohout6. říjen 2017, 14:38

haha, more ty by si ho aj vykouril snad, byla to norka, mam s nim osobnu skusenost

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
martin.halasek7. říjen 2017, 14:31

si hovado bez ničeho, komunisticka luzo

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
petr8. říjen 2017, 8:26

...trapná figurka na špagátkách komunistů. "Nepřítel", dokonce zavilí komunismu se jimi zcela obklopil. Vzor alibisty.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Josef Kadlec12. listopad 2017, 20:36

Jeden by dojetím zaplakal, jak to v té pohádce dobře dopadlo, zlo bylo naším hrdinou zlomeno a dnes už ani sluníčko nezapadá nad naším rozbitým, zkolonizovaným, vydrancovaným a zadluženým Česko-Slovenskem. Ale musel by být dítětem, které zažilo jen dobu po listopadovém převratu a zjišťováním informací se nezatěžkávalo, jak je navyklé ze "zreformovaného" "školství".
Daleko zajímavěji o Václavu Havlovi hovoří někteří jeho dřívější kamarádi od hospodského stolu z řad ze Západu nezištně financovaného disentu.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory6. říjen 2017, 8:38

Václav Havel je jedna z největších osobností českých a čs. dějin S alkoholem, na rozdíl od Zemana NIKDY problémy neměl, je vážen a octíván všude ve světě. Zdejší diskutéři , či jejich rodiče nejkrutejěímu režimu v historii přisluhovali.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jirka8. říjen 2017, 9:47

Havel byl trapná figurka, podprůměrný dramatik, neschopný režisér, odstartoval totální morální devastaci českého národa, byl to žvanil, s prázdnými rádoby filosofickými projevy: Ano, měl jste pravdu Havle: současná česká země skutečně nevzkvétá, je to zdivočelá země, kde se hlavní slovo snaží mít "havloidní dementi" a "havloidní mutanti", kteří zanechávají tuto zemi pro budoucí generace v hrůzostrašném stavu....

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex7. říjen 2017, 13:28

Uctíván ve světě?? On už je bohem?? Vy opravdu nemáte všech pět po hromadě.. Zřejmě se k němu modlíte, když ho dle Vás uctívají všude ve světě.. Přesně tam, kde uctívají i A.R.H. Masové vrahy vždycky uctívají pomatenci a položí za ně i život, než aby použili mozek k jednoduché syntéze reality..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex7. říjen 2017, 13:26

S alkoholem NIKDY PROBLÉM NEMĚL??
A to vás učili ve které MŠ? V nemocnici láhve, na hradě láhve, na záchodě, v koupelně.. To opravdu nebyl alkoholik :-DDD
A dav je inteligentní, nikoliv talpa.. A vrazi jsou vlastně dobří lidé.. A hloupost je lepší než inteligence.. Asi už Vás začínám chápat;-)

Človíčku, pár ex-kolegů mu dělalo ochranku, když ještě žila Olga a už si nastěhoval Dášenku.. On i Dášenka byli téměř neustále pod parou, nemluvě o faktu, že se Dášenka tahala s mnoha kluky z ochranky.. Ale to je buřt, jemu to nevadilo, dokud někdo nešáhl na Sašu V.. To byl jeho milý.. Asi proto už po jeho smrti o agentu A.V. téměř média nehlesla krom kauzy ProMoPro, kdy okradli stát o desítky milionů..

Zjistěte si reálnou historii a nepapouškujte stále dokola propagandu a pohádky. Zeptejte se jeho kamarádů, kteří ho znali před Sametem a pak mluvte, když jste neměl možnost opilce zažít na vlastní kůži.. A věřte, že opilec je velmi mírné označení od JEHO kamarádů..

Miluji, když reality neznalej plebs brání své vrahy a rozkradače národního bohatství.. Hájil by jste obdobně i A.R.H., tedy Václavova "strýčka Adolfa"??

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory7. říjen 2017, 16:28

Ty rudý kryple, takový jako ty budou brzy viset!! Chystáme pojízdné šibenice!! Ty asi taky věříš, že Putin je člověk a američané nebyli na Měsíci, co, parazite rudý??

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
zit8. říjen 2017, 10:05

To: Truestory jsi slušný demet ? fotr tě měl raději utřít do prostěradla ?

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
roman6. říjen 2017, 19:12

nemohl mít problémy s alkoholem protože nikdy nebyl střízlivý. ALKOHOLIK SI TO NEPŘIPUSTÍ .

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
prof kohout6. říjen 2017, 14:36

bol to notorik, ty nekriticky svedok havlov

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
martin.halasek6. říjen 2017, 15:47

Kedy si ho vidal ožratého, ty uherský somar?

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Rudolf 165. říjen 2017, 18:40

Jen to letiště ať se po tom gaunerovi nejmenuje!

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
schico5. říjen 2017, 18:46

..škoda, že se málo objevují takovéto články, podporující osobnost Václava Havla ..a také EU...příležitost potom dostávají pouze a jen jakési smyšlenky a neověřené skazky z jeho života...

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
alex5. říjen 2017, 19:43

Pročpak autor na "obranu" Havla, tady nevyvěsí přesný přepis JEHO SLIBŮ LIDU, které přinášel z balkonu Melantrichu??
Asi proto, že žádné nesplnil!!
Václav byl alkoholik a Ví to celý národ.. O Důkazu nástupu skutečné polistopadové cenzury svědčí fakt, jak proběhl první přílet Václava do Německa na státní návštěvu, kdy se uvažovalo, zda ho napřed nevzít na záchytku.. Tisk se nezmínil na nátlak..

O PROLOMENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ: tedy o navrácení Havlovic majetku, který byl, stejně jako majetek rodiny Knížete, zabaven demokratickou republikou ještě v roce 1947 (kníže konkrétně myslím 27.11.1947) na základě KOLABORACE S NACISMEM !! Důkazy jsou stále dohledatelné i ve fyzické podobě, nemluvě o naskenované kopii v internetu..

STRUČNĚ K BASE ROKU 1989: v lednu si šel sednout na devět měsíců a již za pár měsíců je propuštěn!! To autor záměrně rychle přechází.. Propuštění bylo možné v jeho případě podpisem spolupráce s STB!!
Vím to, neboť jeho svazek STB byl spálen již na přelomu července/srpna89..

SYMBOLIKA KRÁTKÝCH NOHAVIC: toto je nejsmutnější.. Zednářská symbolika Klíčníka státu Českého, z pohledu tehdejších platných zákonů - označení vlastizrádce a národovraha (k tomuto tématu doporučuji zjistit si podrobnosti ohledně Harvardského a Houstonského projektu) - jinými slovy označení člověka, který dokázal ukrást národu kontrolu státu a jeho majetku pro blaho SVÝCH PÁNÍČKŮ.. Jak by ho nazval Pjakin - podpindonosník.. Nejhorší forma úředníčků.. Navíc jako alkoholik a sodomita byl lehce vydíratelný..

Ještě si dovolím připomenout památnou fotku z návštěvy rodiny Clintonových, kde je s nimi pouze on.. Všimněte si toho pohledu páníčků na klauna z disneylandu.. To jest též symbolika na té fotce ukázaná.. Pejsek a jeho páníčci..

Je smutné, že člověk který mlel o zločinech komunismu (je normální si po listopadu plést komunismus se socialismem, ale asi většina národa žila s Václavem na jiné planetě), po "vítězném listopadu" nedohnal ani jednoho komunistu za TY ZLOČINY!! ZA 40 LET ZVĚRSTEV!!
Namísto toho je vyměnil za jejich loutky a potomky a radostně s nimi tvořil tu svou "demokracii"..

Vzpomínám si na jeden rozhovor z mezinárodních odposlechů tehdejšího zlého režimu, který se pouze bránil likvidaci zvenčí, kterou Václav přinesl.. K rozhovoru: šlo o rozhovor Pitharta a Rychetského (pokud mne paměť neklame) z roku !! 1987 !!, kdy jeden z účastníků se nalézal na území Francie.
Jeden se ptá: A CO AŽ TU ZEMI CELOU ROZKRADEM (rozjebem) ?
Druhý odvětí: TAK SE OD TAMA ODSTĚHUJEM (odjebem). Copak ty nemáš další občanství?...

Potřebuje toto komentář?

UŽ KONEČNĚ POCHOPTE, ČEMU JSME NALETĚLI..
CINKAT KLÍČI ZNAMENALO V POMÁHAT BUDOUCÍMU VYHLAZENÍ SLOVANŮ !!!! A TO JSME VŠICHNI.. TAK PROSÍM, NEBUĎTE OVCE A NEPAPOUŠKUJTE STÁLE POHÁDKY..

CHCI JEN, ABY JSTE SE ZAČALI PÍDIT PO REALITĚ A NEPŘIJÍMALI LŽI, KTERÉ PLODÍ VRAZI SLOVANŮ SKRZE NÁSTROJE TÉTO REÁLNÉ INFORMAČNÍ VÁLKY, PRO KTEROU BYL KDYSI ŠKOLEN STB I TŘEBA TAKOVÝ POLISTOPADOVÝ EX-MINISTR VNITRA A TAKÉ REPORTÉR.
POCHOPTE, AGENTA CIA JSME TU JAKO MINISTRA JIŽ TAKÉ MĚLI..
A JAKOU TUŠÍTE SPOJITOST S ARCHIVEM MRÁZKA, JEHO SMRTÍ A VSTUPEM JISTÉHO PODNIKATELE DO POLITIKY..? NEBUĎTE HLOUPÍ..
NÁŠ STÁT JE STÁLE OBDOBOU RUSKA DIVOKÝCH 90.LET.. Nebo dnešní Ukrajiny za vraha Porošenka a vražedkyně Tymošenko.. Jen u nás ten majdan byl poklidný, tedy až na "mrtvého studenta agenta zifčáka"..
Zato kolik mrtvých přinesla následující léta, to je šílené.. Myslíte, že Kajínek je vrah? Ale jděte.. On byl opravdu jen bytař.. Neměl důvod za údajných 100 tisíc zabít, když kvalitní typ na byt přinesl násobně vyšší sumy a neriskoval by doživotí.. Tady stačí jen selský rozum a ani nemusíte znát podsvětí plzeňské policie, ani reálné důkazy z vyšetřování.. Věřte mi, že kdyby jste jako občané poznali ta "dnešní státní a politická tajemství", tak by jste uvažovali nad faktem, zda kdyby stát ovládal Vor v zakoně, zda by to nebylo s menším množství krve a především ku dobru lidu..

Je smutné, že člověk, který mlel mantru o totalitě minulého režimu, byl teprve tím, kdo tomuto národu totalitu přinesl.. Cenzura je dnes větší než za komunisty, obranyschopnost státu je pryč, hospodářství pryč, důchodový balík z minulé éry pryč, Dubček zavražděn, jen aby Páníček měl poslušného Pejska.. Je toho hodně čím byl Václav, ale nikdy nebyl bojovníkem za lidská práva, pokud nešlo o jeho kamarády! A jeho kamarádi se o něm vyjadřují velmi od srdce.. Né nadarmo se snažila Dáša zlikvidovat web, kde se o Vaškovi vyjadřoval také jeden jeho kamarád.. Ale na pravdu v tomto "svobodné netotalitní režimu", husy nejvíce hýkají..

Nezlobte se, že jsem se tak rozepsal, ale zbožšťování postavy, co přivedl národ a slovany celkově na okraj smrti mne prostě bytostně vytáčí..
Jinak jako s člověkem s ním nemám sebemenší problém. Každý alkoholik, bisexuál i lhář si zaslouží prostě stejný metr. Děsí mne srovnání Pejska třeba s Karlem IV, nedej bůh se svatým Václavem..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Enviro7. říjen 2017, 12:36

Nemohu se zbavit dojmu,že jste byl jedním z vrcholných představitelů komunistické strany a vysokým důstojníkem STB. Jinak si Vaše "zaručené " informace z dob před listopadem 1989 nedovedu vysvětlit. A to potom osvětluje hodnotu Vašich názorů. Názorů, které dnes můžete beztrestně sdělit široké veřejnosti. Mohl jste tak učinit i před listopadem 1989? Ano mohl, neboť jako důstojník STB jste byl chráněná osoba. Polemika s Vámi nemá cenu,neboť zřejmě žijete ve svém vlastním nevyvratitelnem přesvědčení. Přeji Vám pevné zdraví.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex7. říjen 2017, 13:40

Ano, byl jsem zřejmě velmi blízko Vaškovým kolegům i jemu samotnému.. Asi proto znám realitu, narozdíl od vybájených pohádek a US propagandy, která tu pracuje i tolik let po jeho smrti.

Setkal jste se s ním osobně třeba na soukromém setkání v zednářském "kroužku"? Případně ho navštívil při neformální příležitosti? Nebo ho znáte pouze z TV jako "myslitele"?

Ono nevyvratitelné přesvědčení se jmenuje VLASTNÍ ZKUŠENOST S VÁCLAVEM I JÍM PŘINESENOU TOTALITOU.. ANI NETUŠÍTE, JAK VŠE ZLÉ PO SAMETU VYKVETLO A DOBRO A LIDSKOST OBČANŮ SE VYTRÁCÍ DEN ODE DNE VÍCE A VÍCE..

A dav obhajuje amorálnost loutky a vyzdvihuje ji na božskou úroveň..
Škoda, takto začínal fašismus, i jiné hrůzy světa. Stačí pouhé zkreslení pohledu plebs a je hotovo..
Víte, jak se tomu říká? CHLÉB A HRY. HLAVNĚ NEPŘEMÝŠLEJTE NAD REALITOU A NAD CHYBAMA PROPAGANDY..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Kornélius5. říjen 2017, 23:29

To je z Aeronetu nebo ze Sputniku?

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Tomáš5. říjen 2017, 20:18

....vy musíte žít opravdu velmi smutný a zbytečný život. :-(

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
alex5. říjen 2017, 20:35

Máte pravdu.. Je smutné býti u zdroje informací a z pohledu vlastence se koukat, jak nám národní bohatství již 28. rok drancují ve prospěch pár korporací.. Kolik znáte státu, které prodali vlastní vodu a přežili? I to je odkaz Václava..

Pročpak Karel Kryl se od něj, poté co ho poznal, tak rychle odvrátil na nazpíval demokracii a podobné písně?

Nevím, zda je lepší býti šťastným "svobodným otrokem korporatokracie" nebo býti smutným vlastencem (uvědomělým otrokem) a pomáhat ve formování HO.. Rozdílem asi mezi tím bude pouze onen zdroj reálných informací, který Vám, stejně jako 99% ovčanů není dostupný..

Je VELMI HLOUPÉ VĚŘIT V KAPITALISMU, ŽE VÁM NĚKDO DÁ REÁLNÉ INFORMACE ZDARMA = TO JE PŘEŽITEK SOCIALISMU, KTERÝ POMÁHÁ LIKVIDOVAT NÁROD POMOCÍ DEZINFORMACÍ.. DNES JSOU REÁLNÉ INFORMACE VELMI DRAHÉ.. NÁSOBNĚ DRAŽŠÍ, NEŽ ZA MINULÉHO REŽIMU.. Pokud by jste někdy byl v armádě, asi by jste chápal jakou cenu mají informace.. Zvláště ve válce..
Je to jednoduché, když se zamyslíte..

-2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
luk5. říjen 2017, 21:45

byl to borec, který je bohužel u nás nedoceněn. Je to smůla pro náš národ

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
wetFart6. říjen 2017, 7:51

U nás je nedoceněno více lidí, např.: Logic nebo Tafrob :(

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
AldaD7. říjen 2017, 21:11

xD

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
baltazar6. říjen 2017, 12:24

Ať hoří dál v pekle..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Stefan8. říjen 2017, 10:38

Ovšem tobě idiote budou jen psi ochcávat hrob!

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Vaclav6. říjen 2017, 15:56

člověk ktery se postaral o to aby mu byla vraceny pozemky , znicil ekonomiku , za jeho vlady prisla devalvace 1/10 m nemeli jsem co žrat , bo platy co jsem dostaly , nevysly ani na najem , myslitel ?? hajzl to byl

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Vaclav6. říjen 2017, 16:00

Pamatujete na OF Občanske Forum ?? to velice rychle nechal zlikvidovat . diki nemu se dostalo na svobodu tisice vrahu a lumpu , včetně tech jeho 500 přisluhovaču

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex6. říjen 2017, 22:52

Když tu tak vášnivě zbožšťujete VH až za hrob, zkusme si trochu zapolemizovat..
Autor se absolutně nemýlí když tvrdí, že jeho "odkaz" je skutečně nezapomenutelný !!!
Málokterý jedinec, ve světové historii, dokázal zlikvidoval staleté statky celého národa.
Stejně či velmi obdobně, jako zde o V.H., mluví bohužel dodnes někteří fanatičtí lidé i o Adolfu Rothschild Hitlerovi.

A mnozí občané si posledních 28let před spaním opakují mantru, že jsou svobodní a v demokracii i když to tak nevypadá a spíše to připomíná korporatokracii a oligarchii jako v Rusku v divokých 90.letech, pod taktovkou US loutky Gorbiho a Jelcina..

Asi proto, že svůj život nežijí, ale:
přežívají v práci aby zaplatili další nové daně, vyšší marže oligarchů a složenky,
pak zahnívají v Ulici, VKV a samých oblbujících show pro plebs (jen aby nepoužili mozek k definici cesty na jatka, ke které Václav mocně pomohl národu),
ve volbách "svobodně" volí z předem vyvolených kandidátů (což je obdoba aplikace Kancléřského Aktu 1945-2099 v Německu, kde se Kancléř volí z Washingtonem předem zvolených kandidátů)
a zcela ignorují cenzuru, 28let neplněné sliby stále stejných zločinných uskupení politické mafie, přehlížejí i politické vraždy, stejně jako špinavou práci, kterou mnohdy provádíme pro jejich páníčka a mnoho dalších nelidskostí, nepravostí, zločinností a především amorálností.

Tedy toť podoba Václavem vybojované demokracie pro náš národ. Holt potomek člena spolku Sv. Pavla, kam spadal i A.R.H.. Tzv. Germanizátoři Evropy..

Havloidismus je prostě velmi nebezpečný jev a poukazovat na "odkaz" je, jako když poukazujete na největší světovou loupež v dějinách lidstva..
Nemluvě o první Václavově amnestii. Ta vypustila tolik vrahů, že počty jejich obětí, kdyby byli přičteny jejich omilostniteli, pak by šlo o největšího sériového vraha.. To vše kvůli pár "kamarádům", jejichž rodinám, když byli v base, ani nepomohl i když se topil v devizách od páníčků..
Holt se ten porevoluční chaos hodil páníčkům při divoké privatizaci, tvorbě politické mafie a při politických i nepolitických vraždách a mnohém dalším zvěrstvu..

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Alex6. říjen 2017, 23:09

VH Úhlavní nepřítel komunismu: Skutečně tomu ještě dnes někdo věří?

1) podepsal spolupráci s STB v květnu 1989, aby byl předčasně propuštěn z basy.. svazek spálen 7-8/1989.
2) po Sametu 1989: Kolik nechal potrestat komunistů za těch 40 let příkoří (zvláště jeho v mercedesu)??
3)do 17.11.1989 jezdil často na sovětskou ambasádu, kde se stýkal s agenty KGB a "komunikoval" s Moskvou..
4) první "DEMONSTRACI STUDENTŮ" "infiltrovalo" na 500agentů, kteří Samet rozjeli za pomoci médií..

Jen si přečtěte JEHO projev z balkonu Melantrichu 17.11.1989, dejte ruku na srdce a upřímně se zamyslete, kolik procentuálně z toho mluveného bylo pouhou lží..

Je ZDE někdo, kdo je schopen komunikovat, polemizovat, OBHÁJIT SVÉHO POLOBOHA a nikoliv jen blábolit naučené legendy a skutečnou osobnost nikdy ani nepoznalo, krom "obrázků prezidenta" v mateřských školkách a znalostí z "den ode dne kvalitnějšího" polistopadového školství?!!??

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
  7. říjen 2017, 16:17

Komentář byl odstraněn pro jeho nevhodný obsah.


avatar
Alex7. říjen 2017, 13:45

Házet hrách sviním prostě nemá cenu.. Jednou pochopíte, až dojdete do cíle své cesty, kterou Vám Václav otevřel.. Jak je lehké sejít z cesty dobra a nechat se opíjet rohlíkem..

Až jednou pochopíte, jak fungují tajné spolky, význam Zlaté Miliardy, skutečné otroctví a boj s přebytečnými jedlíky, dejte mi vědět jedlíku;-)
Do té doby jen ztrácím čas s další potravou pro červíky.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
muzikant.k.blah7. říjen 2017, 15:53

President kolaborant,který jako bojovník za lidská práva souhlasil s bombardováním Bělehradu a jeho porodnic a nemocnic ve jménu demokracie.Zřejmě se tomuto největšímu pokrytci našich dějin velice stýskalo po strýčkovi Heidrichovi.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Jan Stefan8. říjen 2017, 10:33

Meleš kraviny,rudý exkremente!

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory8. říjen 2017, 12:33

Ani neví jak se píše Heydrich, rudý nýmand.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
jan8. říjen 2017, 11:17

Jisté je to, že dnes mnozí píší, jaký byl V. Havel, člověk, píší , že byl slušně řečeno křivák, alkoholik a pod., pokud by to nebyla pravda, tak by zřejmě podala p. D. Veškrnová žalobu na ty, kteří si to dovolili zveřejnit, a chtěla by nemalé odškodné, které by použila na další lavičky V.H.aj.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory8. říjen 2017, 12:29

Pro vás, všechny rudé nýmandy, máme vzkaz! Budete viset!! At žije odkaz Václava Havla!! Dobře, že vás i po své smrti stále trápí, nýmandi!§ Tak si to přál!!!

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Bob8. říjen 2017, 18:16

Havel byl zrádce ,zloděj ,zaprodanec a zočinec. Čert ho vzal.

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Lojzo5. říjen 2017, 17:05

No hlavně, že už je od něho na věky klid, ale to co tu nadělal za bordel tu zůstane hodně dlouho, "bojovník" slavný....

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Tom6. říjen 2017, 3:45

Zavři tu svou zasranou hubu, mamrde!

-2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Tomáš5. říjen 2017, 19:23

...to jsem spolu s Václavem Havlem zvědav co tu zbude po vás.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
aperitiv5. říjen 2017, 18:09

Je hned vidět, že jste Lojza?lepší by bylo kdyby byl klid od vás..

-2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
budovi5. říjen 2017, 17:10

rozpis, sa viac co konkretne myslis? (zaujima ma to) kazdy ma iny pohlad na to?

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Zdeněk5. říjen 2017, 17:43

Lojzo, Lojzo,moc rozumu jsi nepobral

-2 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Maruška Josef8. říjen 2017, 18:47

Jednoduše řečeno, křivý , líný a věčně v lihu, to je idol několika zdejších pomatenců.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Maggie6. říjen 2017, 12:06

Autor by si měl článek po sobě přečíst! Za všechny jazykové nepřesnosti: Kontroverze vyvolal i Havlův soukromý život, když se pouhý rok po úmrtí své dlouholeté manželky Olgy provdal za herečku Dagmar Veškrnovou.
Myslela jsem, že muži se žení...
Markéta

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
bob5. říjen 2017, 18:04

Pan Václav Havel náš stát prodal a neudělal nic dobrého pro republiku.

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Truestory6. říjen 2017, 8:46

Je to jedna z největších postav naší historie, popletený rudý pionýre.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Maruška Josef8. říjen 2017, 18:17

Havel? Darebák, který pekl na dvě strany, celý jeho bídný život ho financovala Amerika, protože ho strávil po Pražských hospodách a práce mu smrděla. Díky jemu jsme se dostali do agresorské bandy, která si říká NATO, která napadla už více jak 54 států, po celém světě. V projevu na Melantrichu nasliboval hory, doly a vše bylo nakonec přesně opačně..

-1 Odpovědět · Nahlásit
ZOBRAZIT DALŠÍ KOMENTÁŘE
Nejčtenější
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.