Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Úterý 7. 7. 2020 svátek má Bohuslava

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Zajímavosti
38
Michal Beňo
20. říjen 2018, 12:00
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

Nejkontroverznější návrh na poválečné uspořádání Německa.

Michal Beňo
20. říjen 2018, 12:00
Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem
Zdroj: wikipedia.org
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
38
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Německá otázka byla pravidelným tématem na spojeneckých jednáních. Do plánování se zapojil i americký ministr financí Henry Morgenthau, který svůj poválečný program pro Německo prezidentovi Rooseveltovi předložil v létě 1944.

 

Jádrem plánu byl návrh rozdělení území Německa a jeho proměny z vyspělé průmyslové země na zaostalý zemědělský stát.

 

Prezident Morgenthauův tvrdý přístup k Německu do značné míry sdílel. Naopak jasný nesouhlas s takovým postupem vyjádřil ministr zahraničí Cordell Hull a ministr války Henry L. Stimson, který si často stěžoval na to, že Morgenthau má na prezidenta v zahraničně-politických otázkách mnohokrát větší vliv než on sám.

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem(Henry Morgenthau – americký ministr financí v letech 1934 až 1945.)

 

Poučení z minulosti

Morgenthau nesouhlasil s politiky, kteří tvrdili, že Versailleská mírová smlouva z roku 1919 byla k Německu příliš tvrdá a spolu s astronomickými finančními reparacemi přispěla k vytvoření podmínek pro Hitlerův nástup k moci.

 

Podle něj bylo naopak po první světové válce zacházeno s Německem příliš mírné a omezující podmínky Versailleské mírové smlouvy ve vojenské oblasti byly rovněž zcela nedostačující.

 

Hlavním bodem Morgenthauových úvah bylo přesvědčení, že Německo bude i po konci druhé světové války představovat největší riziko pro mír v Evropě, a proto je nutné tuto hrozbu tvrdými opatřeními odstranit.

 

Jak napsal ve své knize Germany Is Our Problem, kterou vydal v roce 1945 na obhajobu svého plánu: „Touha Němců po válce je stejně tradiční jako naše americká touha po svobodě.“

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

 

Navíc se domníval, že „Němci si budou pamatovat spíše to, jak blízko byli k vítězství než to, jak hořká byla jejich prohra“. Morgenthau proto tvrdil, že je nutné Němce zbavit všech základních hospodářských předpokladů k rozpoutání války.

 

Nestačí jen zakázat armádu a zničit zbraně, protože funkční vojsko a výzbroj se dá rychle obnovit, na což poukazují i příklady z minulosti. Stejně tak lze urychleně změnit mírové hospodářství ve válečnou výrobu, jak se to ukázalo i přímo ve Spojených státech.

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

Cena za rozpoutání války

Morgenthau proto požadoval, aby byl německý průmysl zlikvidován a dělníci přemístěni z průmyslové výroby na zemědělskou pláň. Jak uvedl, „cesta Německa k míru vede přes hospodářskou farmu. Dokud bude mít Německo kapacity k výrobě lokomotiv, lodí, automobilů, traktorů, letadel, strojů apod., tak bude mít stále sílu k rozpoutání nové, dlouhé a krvavé války“.

 

Aby tomu bylo zabráněno, navrhoval demontáž německých továren a transport jejich zařízení do spojeneckých států. Pokud transport nebude možný, nastane jejich likvidace.

 

Jednu z kapitol své knihy nazval Průmyslová kontrarevoluce, ve které píše: „Tvrzení, že Evropa potřebuje silné průmyslové Německo, je omylem.“ Do zemědělství mělo být z průmyslu přemístěno několik milionů německých dělníků, a jak se to uskuteční, „je německý problém“.

 

Ve svém plánu Morgenthau přímo stanovil, že spojenecké armády se problémem zásobování německého obyvatelstva nebudou zabývat.

 

Kritikům svých záměrů odpověděl: „Samozřejmě, že to je hrozný problém, ale ať si ho Němci vyřeší sami. Proč bychom se měli starat o to, co s těmi lidmi bude... My jsme se o tuto válku neprosili, a také jsme nenahnali miliony lidí do plynových komor.”

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

Rozdrápaná orlice

Ve svém návrhu rozebíral i budoucí územní uspořádání Německa. Za velmi problematické pokládal průmyslové území Porýní, kde sice bylo možné zlikvidovat průmysl, ale nerostné suroviny by v zemi i tak zůstaly.

 

„Když nemůže být uhlí odstraněno z Porýní, musí být Porýní odstraněno z Německa,“ psal Morgenthau a dodával: „Tady leží srdce německé průmyslové moci, líheň válek. Tato oblast by neměla být jen zbavena stávajícího průmyslu, ale také oslabena a ovládána tak, aby se ani v dohledné budoucnosti nemohla znovu stát průmyslovou oblastí.“

 

Navrhoval proto odsunout Němce z tohoto území a zřídit zde zvláštní zónu pod mezinárodní správou. Zbytek Německa měl být pak rozdělen na severoněmecký a jihoněmecký stát, který by měl celní unii s obnoveným samostatným Rakouskem.

 

Některá německá území jako Sársko, Východní Prusko nebo velká část Slezska měly připadnout sousedním zemím.

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

 

Na námitky, že silné Německo by po válce mohlo být hrází proti šíření komunismu, Morgenthau reagoval: „Historie ukazuje, že plány na ovládnutí západní polokoule měli vždy Němci, ne Rusové, a je velmi nepravděpodobné, že by Sovětský svaz měl agresivní záměr.“

 

Jak víme, v tomto případě bylo Morgenthauovo uvažování skutečně krátkozraké. Někteří historici ho obviňují z prosovětského postoje a připomínají, že jeho hlavní poradce pro zahraniční záležitosti Harry Dexter White, který se významně podílel na formování plánu, byl po válce obviněn z prokomunistické špionáže.

 

V 90. letech byly odtajněny dešifrované zprávy sovětské rozvědky z USA, které potvrdily, že White Rusům informace skutečně poskytl.

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

Labutí píseň

V polovině září 1944 se v Quebecu konala americko-britská konference s krycím jménem Octagon, kde se na program jednání dostal i Morhenthauův plán.

 

Roosevelt chtěl pro tuto iniciativu získat souhlas britského premiéra Winstona Churchilla, který se nejprve vyjadřoval o takovém osudu Německa velmi negativně. V průběhu jednání ale postoj změnil, Británie totiž byla v nepříjemné finanční situaci a nutně potřebovala od Američanů půjčku.

 

Výměnou za souhlas se základními body Morgenthauova plánu Roosevelt přislíbil Churchillovi poskytnout výhodný úvěr. Morgenthauův plán se na konferenci projednával bez vědomí amerického i britského ministerstava zahraničí.

 

Jakmile se britský ministr zahraničí Anthony Eden dozvěděl, že Churchill podepsal memorandum zajišťující souhlas s hlavními body plánu, okamžitě protestoval. Nesouhlas s výsledky Rooseveltova jednání s Churchillem vyjádřili i američtí ministři Hull a Stimson, kteří do Quebecu nebyli pozváni.

 

I přesto, že byl na konferenci v Quebecu Morgenthauův plán v zásadních bodech schválen, jak se později ukázalo, ve skutečnosti šlo o jeho labutí píseň.

 

K ochladnutí Rooseveltova původního souhlasu přispěla aféra s únikem základních bodů plánu do amerického tisku, kde měly následně velmi negativní odezvu.

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

Osud německého národa 

Těchto informací využil i Goebbelsův propagandistický kolos v Německu a předestřel Němcům hroznou vizi hladomoru a genocidy hrozící v případě, že nacismus bude Spojenci poražen.

 

Goebbelsově propagandě hrál do karet i fakt, že Morgenthau pocházel z prominentní newyorské židovské rodiny. Titulek ústředního nacistického deníku Völkischer Beobachter hlásal: „Roosevelt a Churchill souhlasili se židovským vražedným plánem, který povede k smrti několika desítek milionů Němců.“

 

Plán byl v německém tisku prezentován jako „orgie židovské nenávisti k Německu“ a propagandisticky využit k posílení bojové morálky.

 

Při prezidentských volbách v listopadu 1944 prohlásil Rooseveltův republikánský protikandidát Thomas E. Dewey, že zveřejnění Morgenthauova plánu „pomohlo“ Spojencům asi tak jako čerstvě nasazená německá divize.

 

Roosevelt od podpory poválečného plánu začal pomalu ustupovat, vše však zkomplikovala jeho smrt v dubnu 1945, což způsobilo, že žádné oficiální odvolání tvrdého německého trestu se nekonalo.

 

Některé zásady plánu byly využity ve směrnici JCS-1067, která upravovala postavení americké armády k poraženému Německu.

 

Podle směrnice, kterou v květnu 1945 podepsal nový americký prezident Harry S. Truman, americká armáda neměla „podnikat žádné kroky k pozvednutí německého hospodářství“ a problémy zásobování obyvatel měla řešit pouze v případě extrémních situací.

 

Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

(Němečtí zajatci pochodující městem Aachen)

 

To ale byly poslední dozvuky Morgenthauova plánu. V nové Trumanově administrativě už pro úspěšného politika nebylo místo. Truman už jako senátor jeho plán kritizoval, na Postupimskou konferenci Morgenthaua nepozval a ten naopak v červenci 1945 odešel z postu ministra financí.

 

V této době se již začaly projevovat rozpory mezi Spojenci a první náznaky budoucí studené války. Truman si byl vědom sovětské hrozby, obával se, že Morgenthauův plán, který pokládal za „akt pomsty“, by vedl k chaosu a příliš tvrdý přístup by mohl Němce nahnat do Stalinovy náruče.

 

V počátečních letech studené války proto americká politika naopak podpořila postupnou obnovu německého hospodářství a jeho připojení k západní Evropě. Cílem mělo být vybudování nového německého státu, který by měl mít sám zájem na mírové prosperitě.

 

Směrnice JCS-1067 byla v roce 1947 nahrazena novou směrnicí JCS-1779, v níž stálo: „Uspořádání a prosperující Evropa se neobejde bez ekonomického přispění stabilního a produktivního Německa.“

 

Marshallův plán hospodářské obnovy z roku 1947 se dá pokládat za úplný opak Morgenthauova plánu z roku 1944.

 
Morgenthauův plán: Nejtvrdší trest pro poražené Německo, které se už nikdy nemělo stát plnohodnotným státem

 (Polní maršál Wilhelm Keitel podepisuje bezpodmínečnou kapitulaci Německa )

 


 

Základní body Morgenthauova plánu:

 • Úplná demilitarizace Německa, rozpuštění armády, likvidace celého zbrojního průmyslu a všech klíčových průmyslových odvětví, které jsou vojensky aktivní
 • Likvidace těžebních zařízení a dolů
 • Demontáž a transport průmyslových zařízení do spojeneckých států
 • V průmyslové oblasti Porýní zřízení zvláštní zóny pod mezinárodní správou, likvidace celého průmyslového zařízení, které není možné odvést, vystěhování Němců z tohoto území
 • Rozdělení Německa na severoněmecký a jihoněmecký stát, obnovení samostatného Rakouska, některá německá území připadnou sousedním státům
 • Restituce majetku a válečné reparace
 • Nucená práce Němců v zahraničí
 • Kompletní likvidace letectví
 • Potrestání válečných zločinců
 • Zákaz všech organizací z éry nacismu
 • Zákaz vycestování z Německa bez povolení spojeneckého velení
 • Kompletní reorganizace školství, tisku a rozhlasu
Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Ohodnoť článek
41
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.