Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Úterý 20. 4. 2021 svátek má Marcela

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?

Jak by se mělo lidstvo chovat, aby nedošlo k další černobylské tragédii?

Seznam se s dílem filosofa, které rozebírá, jak by se člověk měl popasovat s technologiemi, které sám vytvořil, aby mu nezačaly přerůstat přes hlavu.

28. únor 2019, 21:45 Čas čtení: 0:00
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Jak by se mělo lidstvo chovat, aby nedošlo k další černobylské tragédii?
Zdroj: Pixabay, FreeCreativeStuff
Zajímavosti
3
Kateřina Lukášová
28. únor 2019, 21:45

Jak by se mělo lidstvo chovat, aby nedošlo k další černobylské tragédii?

Seznam se s dílem filosofa, které rozebírá, jak by se člověk měl popasovat s technologiemi, které sám vytvořil, aby mu nezačaly přerůstat přes hlavu.

Kateřina Lukášová
28. únor 2019, 21:45
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
Jak by se mělo lidstvo chovat, aby nedošlo k další černobylské tragédii?
Zdroj: Pixabay, FreeCreativeStuff

Jean-Jacques Salomon, který zemřel v roce 2008, byl přední francouzský filosof a historik, světově uznávaný badatel a velký přítel české vědy a kultury. Za svůj život stačil napsat desítky knih a stovky prací, které vycházely nejen v jeho rodní francouzštině, ale v celé řadě světových jazyků. Jedna z nich vyšla i u nás a můžeš si ji tak přečíst i ty. Jmenuje se Technologický úděl a Salomon v ní píše o tom, že by lidé měli být pokorní a poučit se katastrofami, které zapříčinili jimi vytvořené technologie, k tomu, aby se podobné věci již neopakovaly. Příkladem hovořící za všechny je podle něj třeba Černobyl.

Držet techniku na uzdě – ano, či ne?

Technologie a technologický systém je jedním z nejúžasnějších důkazů toho, co dokáže lidský rozum. Ano – lidský rozum, lidská racionalita má na svědomí vznik oněch, na jedné straně úžasných, na druhé děsivých, věcí, které souvisejí s technikou. Její nástup, průběh i konec vstává i padá spolu s rozumem člověka. Jak pak ale vysvětlit katastrofu, kterou skončila a stále ještě může skončit řada projektů, u nichž neúspěch nikdy nebyl předpokládán?

 

Lidé si rádi hrají na Boha – a to vždy skončí špatně. Pro příklad nemusíme chodit daleko – vzpomeňme na holokaust, kdy se Hitler sám dosadil na post toho, jenž rozhoduje o životě a smrti celé jedné rasy a mnoha dalších. Nezměrná a neukojitelná lidská touha po dokonalosti a dosahování stále vyšších a vyšších cílů často přerůstá do téměř nestvůrných rozměrů a do ještě nestvůrnějších důsledků. Když se vrátíme do oblasti technologie, vezměme příklad, který mluví za vše – Černobyl. Ačkoliv je přímo děsivé, co dokáže zplodit a zároveň zničit lidská ruka, máme u těchto a dalších typů katastrof jistého viníka – člověka. Jak ale uvažovat o přírodních katastrofách?

 

Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie?
Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie? Zdroj: Amort1939 / Pixabay

Ovlivňuje člověk i katastrofy přírodní?

Přírodní katastrofy jsou podle Salomona dobrým důvodem k metafyzickým úvahám. Takovou debatu mezi osvíceneckými filosofickými velikány rozpoutalo například zemětřesení v Lisabonu v roce 1755 – jejím centrem se stala otázka, jak vysvětlit existenci nekonečné Boží dobroty a zároveň tak hrozivé účinky přírodních sil? Jako by se sám Bůh na člověka rozzlobil a udělil mu trest, z kterého by se měl poučit.

 

Narážíme zde na otázku teodiceje, v jejímž rámci se filosof Leibniz pokouší ospravedlnit Boha proti výtce, že chce ve světě zlo, nebo že je vůči němu bezmocný. Kritika Leibnize se objevuje ve Voltairově díle Candida, částečně rovněž v Poemu o zkáze Lisabonu – tomu zase oponuje Rousseau, který se domnívá, že zdroj zla, a to jak fyzického, tak morálního, je třeba hledat jen a pouze v člověku. Množství životů, které si vyžádalo zemětřesení v Lisabonu, má tak podle Rousseaua zcela jistě a zřetelně na svědomí člověk. Kdyby byli konstrukce domů lehčí a jinak rozestavěné, nemuselo k tolika úmrtím vůbec dojít. Salomon se s tím plně ztotožňuje.                           

 

Salomon je však evidentně zcela spokojen a snad i z velké části ztotožněn s Rousseauovým náhledem – masové úmrtí v Lisabonu vidí jako následek lidské neprozřetelnosti, a dokonce se domnívá, že když se člověk přestěhuje do takového města, jako je Lisabon, vědomě a dopředu tak již riskuje svůj život, takže se potom nemůže divit, když o něj skutečně přijde:

 

„Když se lidé rozhodnou žít v Lisabonu, Tokiu nebo San Franciscu, osudových městech, jako mnoho jiných vystavených zemětřesení, znamená to, že jejich instinkt, zájem o život, zisk a zábavu a o přežití převážil nad jejich strachem ze smrti. Proč se nad nimi dojímat, když si vybrali podobně jako Římané, kteří se rozhodli strávit víkend na úpatí Vesuvu, a tedy zemřít v Pompejích? Kdyby lidé zůstali doma a meditovali, místo toho, aby chtěli změnit nebo dobýt svět, byli by si ušetřili mnoho nepříjemností. Ale koho přesvědčilo ono Pascalovo poučení, kromě lidí, kteří se, stejně jako on, odřekli světa?“, táže se v knize Technologický úděl.

 

Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie?
Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie? Zdroj: Galerie Bilderwelt/Getty Images

Žijeme ve světě plném rizik

Salomon se zkrátka domnívá, že dnešní svět je světem rizik – rizika na nás čekají všude, na každém kroku: Vydat se na cestu, nebo dokonce jen přejít ulici, nás dnes podle něho vystavuje riziku, jehož pravděpodobnost je velice vysoká. Lidem to však nevadí: Podstupují je a berou je na sebe. Co nám ale jiného zbývá? Když vezmeme k ruce Martina Heideggera – je pravda, že jsme do života a světa vrženi a jediným východiskem je smrt. Určitě si za podobu dnešního světa a života můžeme plně sami, avšak takový je svět a my v něm musíme přežít. Zbývá nám tedy skutečně jiná možnost, než je každodenní podstupování rizik?

 

Na tento stav se nás vlastně podle Salomona pokouší připravit celé generace filosofů již od antiky – Salomon tvrdí, že filosofování je vlastně učení, jak umírat. Rizika zde samozřejmě byla vždy, dříve však, jak popisuje Salomon, měla spíše individuální ráz. Určitému riziku nebyl vystaven každý. Co se změnilo, co se stalo, že je tomu dnes jinak? Opět se dostává ke slovu technika, konkrétně strojová. Banalizovala soukromou smrt. Přírodní a pro člověka přirozené prostředí je stále více odsouváno a nahrazováno technickým prostředím a stroji, které se pokouší eliminovat strach ze smrti a její děsivost zdánlivou neporazitelností a silou, která dokáže všechno – snad i zastavit smrt.

 

Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie?
Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie? Zdroj: Pixabay, sergiiasvn

 

Paradoxem bohužel je, že člověk tak vědomí smrti celý život odsouvá jakoby snad ani neexistovala, jako by se jeho samotného ani nemohla týkat, až nakonec, když přijde, na něj dopadne s daleko tíživější a nesnesitelnější děsivostí, která bude způsobena především náhlostí vytržení z mlžného oparu blaženě strojené nevědomosti.

Osud za to nemůže

Technická katastrofa se podstatně liší od té přírodní. V čem? V lidské moci. Přírodní katastrofy, ať jsou sebekrutější a sebeděsivější, jednoduše ovládnout nemůžeme, tvrdí Salomon. Podle mého názoru je to sporné – možná, kdyby se člověk choval k přírodě jinak, nevypouštěl do ovzduší škodlivé plyny, skladování odpadů atomového průmyslu apod., bylo by všechno jinak. Je reálně možné, aby člověk svou destruktivní činností změnil chod a řád přírodních věcí? O tom lze polemizovat. O čem však polemizovat nelze, je fakt, že pokud něco v lidské moci jistě a skutečně je, pak umění zabránit technickým katastrofám.

 

Jak říká Salomon v Technologickém údělu, tak katastrofa technického rázu není ničím jiným než „produktem člověka, jeho neschopnosti zvládnout všechny části systému, který zkonstruoval, a jeho spěchu uplatnit ve velkém měřítku řešení a produkty, které nevyzkoušel, jeho slabosti, jeho nesvědomitosti, jeho násilnosti nebo jeho šílenství. Neexistuje, nikdy nemůže existovat chyba osudu, pokud mu nepřipíšeme tak hrozné způsoby, že by Bůh filosofů a věřících byl tím, co nemohl pochopit Einstein: ďábelský, zlý, zlomyslný.“
                                                                         

Nedokonalost a z ní plynoucí nebezpečnost lidského zásahu pramení především z jeho nepředvídatelnosti. Ačkoliv se předpokládá, že se rozum neobrátí proti sobě samému, nikdo nikdy nezaručí, že se tak nestane, i když stroj může být bezchybný, systém stroj-člověk není bezchybný nikdy. A právě ona nepředvídatelnost, která je charakteristickým rysem veškeré lidské činnosti, je důvodem, proč se člověk velice často vymlouvá na osud a přenáší na něj zodpovědnost.

Člověk ignoruje indicie značící blížící se zkázu 

Salomon uvádí, že ve všech případech, které předcházely technické nehodě, existovalo množství velice jasných indicií, které možnost katastrofy naznačovaly a dávaly tak člověku možnost ji zarazit. Lidská zaslepenost ve věci vlastní dokonalosti je však nedozírná, a tak není nic snazšího než svést vše na vrtkavý osud, než se zamyslet nad vlastním pochybením a prohrou, které přesto bijí do očí. Ryze vědecký charakter technologických vynálezů a podniků totiž osudu neponechává ani to nejmenší místo – ve skutečnosti neexistuje technologická katastrofa, kterou by neměl na svědomí člověk.

 

Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie?
Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie? Zdroj: Pixabay, Amort1939

 

Lidské vynálezy, tak perfektně a do nejmenších detailů zkonstruované a propočítané, totiž předvídatelné jsou – to člověk je nepředvídatelný a tuto vlastnost přenáší i na to, co sám vytvořil: „Stroj se nepředvídatelně porouchal, ale proto, že se lidé kolem něho a mimo něj začali chovat nepředvídatelně“, píše Salomon v Technologickém údělu. Zde dokonce tvrdí, že s technickým rizikem, které s sebou nese např. případ Černobylu, se problém teodiceje začíná týkat každého z nás a stává se tak každému z nás doslova bezprostředně blízkým a přímo dotknutelným.

Racionální a rozumné

V souvislosti s jadernou energií a četných debat, které se kolem ní hromadí, je dle Salomona nutné rozlišit význam slov racionální a rozumný, jimiž bývá často charakterizována moderní společnost či společnosti.

 

K vysvětlení odlišného významu a funkce těchto dvou pojmů si vypomáhá slovy německé-britského sociologa, politologa, filosofa a liberálního politika Ralfa Dahrendorfa: „Jako racionální mohou být označeny všechny prostředky k jakémukoliv myslitelnému účelu; a popsat nějaký přístup jako rozumný je často jen způsob, jak vyjádřit jeho schválení. Jednat racionálně znamená odvolat se na vědce, aby vyřešili problémy, na poradce, aby našli adekvátní řešení, přijmout technické tlaky a zdánlivě nezměnitelný tlak skutečnosti. Být rozumný znamená diskutovat, poslouchat, informovat se, uzavírat společenskou smlouvu místo abychom se hádali, věřili síle rozumování a zdravého rozumu,“ píše v Technologickém údělu.

 

Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie?
Jak přistupovat k technologiím, aby se neopakovala černobylská tragédie? Zdroj: Pixabay, Wendelin_Jasober

 

Salomon se domnívá, že racionální uvažování často vede k „legitimování stupidní či šílené praxe“ – k praxi naší doby, v níž je vítězství vědy obtěžkáno nesejmutelným bříměm absolutní hrozby, např. v podobě přemíry jaderných zbraní, a v níž je produktivita chápána jako účel světící prostředky.  Navzdory tomu, že technika a technologie dnes ovládá převážnou většinu našich životů, začínají k ní, a k vědě obecně, podle Salomona být lidé skeptičtí stejně, jako náboženské pospolitosti počali nakonec být vůči svým kněžím – jen dnes na místo kněžích máme experty.

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Sdílet
Uložit Uložené
Sdílet Sdílet článek
NAHORU
Dostávej nejlepší obsah mailem
Nestíháš všechno sledovat? Pošleme ti do schránky nejčtenější a nejlepší obsah.
Žádný spam. Kdykoli se můžeš z odběru odhlásit.
Posílat e-mail
Nejčtenější
Nejčtenější články
Nyní
24 hod
7 dní
30 dní
1 Like House si odbyl svoji premiéru. Anna Šulc tvůrcům poslala klaunské emoji
2 Mads Mikkelsen je nový John Wick. V napínavém akčním traileru učí geeky vraždit členy násilnického gangu
3 VIDEO: Youtuber Jake Paul v 1. kole ukončil bývalého bojovníka UFC. Boj netrval ani 2 minuty
4 „Natáčet domácí porno jako koníček zní šíleně,“ říká mladá dvojice z PornHubu. Prozradili nám, kolik vydělávají a jak začínali
5 Legenda z Japonska prošla dalším vylepšením. Toto je modernizovaný Nissan GT-R
1 Hamáček se pustil do Jurečky: „Vůbec tomu nerozumíš a chceš na tom vytloukat politické body“
2 Marvel otevřeně řeší rasismus. USA nechtějí černého Captaina Americu a Falcon to chce změnit
3 Mads Mikkelsen je nový John Wick. V napínavém akčním traileru učí geeky vraždit členy násilnického gangu
4 VIDEO: Youtuber Jake Paul v 1. kole ukončil bývalého bojovníka UFC. Boj netrval ani 2 minuty
5 „Natáčet domácí porno jako koníček zní šíleně,“ říká mladá dvojice z PornHubu. Prozradili nám, kolik vydělávají a jak začínali
1 Rouška pod nosem a ruka v ruce. Arenberger zřejmě zapomněl na pravidlo tří R
2 Registrace očkování Covid 65+: Jak se zaregistrovat a kdy přijde řada na mladší ročníky
3 „Zpřerážím ti páteř, ty prase.“ Reportér ČT čelí výhrůžkám kvůli jeho příspěvkům o Haně Lipovské
4 Pohřeb Petra Kellnera: Rozloučení proběhlo v jeho vile v Dejvicích, rakev měl obloženou mechem
5 Dana Drábová nám prozradila vše o kontroverzní stavbě nového jaderného bloku v Dukovanech. Co si myslí o účasti Ruska? (Rozhovor)
1 Jasminu Alagič znechutil vlastní manžel Rytmus i komička Simona: Drahý Paťko, svou reakcí jsi za ní skočil na dno
2 Vláda udělila výjimky pohybu pro některé okresy. V této mapě zjistíš, které to jsou
3 Obrysy křivek i odhalené pozadí. Značka Mugler představila pokračování sexappealem nabité kolekce jaro/léto 2021
4 Rektální testování dětí: Arenberger jej chtěl povolit, zděšený Plaga psal Babišovi
5 Rouška pod nosem a ruka v ruce. Arenberger zřejmě zapomněl na pravidlo tří R
více z témy zajímavosti
„Natáčet domácí porno jako koníček zní šíleně,“ říká mladá dvojice z PornHubu. Prozradili nám, kolik vydělávají a jak začínali„Natáčet domácí porno jako koníček zní šíleně,“ říká mladá dvojice z PornHubu. Prozradili nám, kolik vydělávají a jak začínali
VIDEO: Námořníci natočili na obloze UFO. Pentagon potvrdil pravost záznamuVIDEO: Námořníci natočili na obloze UFO. Pentagon potvrdil pravost záznamu
Modelky z balkonu v Dubaji prozradily, proč se nechaly přemluvit k nahému focení Modelky z balkonu v Dubaji prozradily, proč se nechaly přemluvit k nahému focení
více článků
Sponzorované články
Zvyšuje pití alkoholu pravděpodobnost nákazy koronavirem?Zvyšuje pití alkoholu pravděpodobnost nákazy koronavirem?
Vildo.cz: Vyhledávač módy, který ti usnadní nákupyVildo.cz: Vyhledávač módy, který ti usnadní nákupy
Hygienická fakta – tolik roztočů a kožních buněk obsahuje 10letá matraceHygienická fakta – tolik roztočů a kožních buněk obsahuje 10letá matrace
více článků
Další news více news
Mohlo by tě zajímat
Mladíci zavraždili člověka, aby zkusili, jaký je to pocit poslat někoho na onen svět. O měsíc později zmizel jejich kamarádMladíci zavraždili člověka, aby zkusili, jaký je to pocit poslat někoho na onen svět. O měsíc později zmizel jejich kamarád
FOTOREPORT: Staroměstské náměstí se změnilo ve válečnou zónuFOTOREPORT: Staroměstské náměstí se změnilo ve válečnou zónu
Šli jsme na největší filmový festival svého druhu na světě! Sleduj naši reportáž z jubilejního 60. ročníkuŠli jsme na největší filmový festival svého druhu na světě! Sleduj naši reportáž z jubilejního 60. ročníku
Outfit ze sekáče vs. kabelka za 78 000 korun. Co si oblékli mladí Češi a Češky na Prague Fashion Week?Outfit ze sekáče vs. kabelka za 78 000 korun. Co si oblékli mladí Češi a Češky na Prague Fashion Week?
Co si obléká Paulie Garand na shows a co zvláštního ukázal fanoušek Restovi? Sleduj nový díl REFRESHER BackstageCo si obléká Paulie Garand na shows a co zvláštního ukázal fanoušek Restovi? Sleduj nový díl REFRESHER Backstage
Vyzkoušeli jsme si den na ovčí farmě. Proč je dnes těžké sehnat mladé lidi na práci se zvířaty?Vyzkoušeli jsme si den na ovčí farmě. Proč je dnes těžké sehnat mladé lidi na práci se zvířaty?
Už by to chtělo vyzkoušet nějaké mladší masíčko. Byli jsme na slovenské nudapláži, takto s námi koketovaly nahé seniorkyUž by to chtělo vyzkoušet nějaké mladší masíčko. Byli jsme na slovenské nudapláži, takto s námi koketovaly nahé seniorky
V úterý odjel první vlak do Chorvatska, někteří si sbalili více roušek než ponožekV úterý odjel první vlak do Chorvatska, někteří si sbalili více roušek než ponožek
Přejít na úvodní stránku
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.