Bratislavský byt, jehož tvůrce se nebál experimentovat. Výsledkem je nekompromisní bydlení s čistými liniemi
1/16

Zdroj: Tomáš Manina & Marek Baláž (Postprodukcia)