Přepnout do nočního režimu
Přepnout do denního režimu
Středa 3. 6. 2020 svátek má Tamara, Kevin

hledej na refresheru

Chceš dostávat notifikace i na tomto zařízení?
Refresher - Rozhovory
1
Jakub Paulík
21. březen 2019, 18:11
Čas čtení: 14:37
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

Evanjelický teológ o LGBTI: Podporujem registrované partnerstvá homosexuálov (Rozhovor)

Cirkev odmieta prehodnotiť svoj postoj k spolužitiu osôb rovnakého pohlavia. Nemalé percento duchovných predstaviteľov si myslí opak, boja sa ale prehovoriť.

Jakub Paulík
21. březen 2019, 18:11
Čas čtení: 14:37
Evanjelický teológ o LGBTI: Podporujem registrované partnerstvá homosexuálov (Rozhovor)
Zdroj: TASR/AP Photo/Lee Jin-man
Musíš být přihlášený/á, abys mohl/a uložit článek.
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
1
Uložit na později.
Uložený článek najdeš v nabídce uživatele.

55-ročný Ondrej Prostredník je evanjelickým teológom, farárom a bývalým vysokoškolským pedagógom, ktorého podporovanie LGBTI komunity pripravilo o miesto na škole. Na Slovensku je známy svojimi liberálnymi názormi, a preto sa stal podobne ako bývalý arcibiskup Róbert Bezák tŕňom v oku cirkvi.

 

V rozhovore s pánom Prostredníkom sme sa venovali rôznym aktuálnym témam, akými sú LGBTI komunita a takzvaná tradičná rodina. Neobišli sme ale ani kontroverznú problematiku eutanázie, interrupcií či mnohými žiadané odlúčenie cirkvi od štátu.

 

V tomto článku si prečítaš:
 • Či nie je podporovanie LGBTI komunity v rozpore s náboženskými hodnotami
 • V čom vidí pán Prostredník ohrozenie slovenskej rodiny
 • Čo môže cirkev v 21. storočí ponúknuť mladým ľuďom
 • Prečo by mal byť celibát dobrovoľný
 • Či by mala byť interrupcia postavená mimo zákon
 • Koľko % farárov by podporilo registrované partnerstvá homosexuálov
 • Rozobratie tém eutanázie a odluky cirkvi od štátu

 

55-ročný farár o LGBTI: Podporujem registrované partnerstvá homosexuálov (Rozhovor)

 

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí označujú LGBTI komunitu za zvrátenú a odmietajú dokonca aj registrované partnerstvá homosexuálov?

 

Odkazujem im, že posudzovať a odsudzovať iných ľudí je vždy jednoduchšie ako naprávať vlastné myšlienky a skutky. Zvrátené veci dokážu robiť všetci ľudia. A aj ich robia, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. Zrada vernosti, násilie, lož, sebectvo, to všetko sú veci, ktoré narúšajú akékoľvek medziľudské vzťahy. To je zvrátenosť.

 

Naopak láska, vernosť, vzájomná podpora a život v pravde sú hodnoty, ktoré upevňujú vzťahy medzi ľuďmi a dávajú im hĺbku. Registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia ako právny rámec by boli veľmi dôležitým signálom. Bolo by to vyjadrenie uznania ľuďom s homosexuálnou orientáciou, že aj oni, tak ako každý iný, chcú a dokážu žiť vo verných a dlhodobých vzťahoch.

 

Cirkev sa musí zbaviť svojho stredovekého zmýšľania. Často si zakladá na autorite, na lesku a sláve, na moci a zasahovaní do životov ľudí.

 

Prečo podporujete LGBTI komunitu? Nie je to v rozpore s vašimi náboženskými hodnotami?

 

Túto otázku dostávam často. Nie je to v rozpore s mojimi náboženskými hodnotami. Biblické texty sa na ľudskú sexualitu pozerali na základe vtedajšieho stavu poznania o človeku. Tie najstaršie majú dva a pol až tri tisíc rokov a najmladšie asi tisícdvesto rokov. Dnes vieme, že sexualita a identita človeka sú veľmi úzko prepojené. Sexuálna orientácia a rodová identita človeka nie sú vecou jeho slobodného výberu.

 

Sú výsledkom množstva faktorov, ktoré on či ona nedokážu ovplyvniť. Na základe tohto poznania musíme čítať aj biblické texty. Pre mňa je podstatným posolstvom kresťanskej viery to, že Ježiš spájal rozdelené spoločenstvo ľudí. Preto sa aj ja ako veriaci chcem postaviť za slobodu a dôstojnosť každého človeka. Ide mi o to, aby sme v prvom rade v každom videli človeka, ktorý má rovnakú hodnotu a dôstojnosť.

 

Čo je podľa Vášho názoru najväčšou hrozbou pre slovenské rodiny?

 

Najväčšou? Zlé sociálne podmienky, ktoré pôsobia to, že v rodinách chýbajú často základné veci. Osobne poznám príbehy rodín, ktoré pravidelne rozdeľuje nutné dochádzanie za prácou do zahraničia. Je tu veľmi slabá dostupnosť bývania – a to najmä pre mladé rodiny. Ceny pritom neustále rastú neprimerane k príjmom. Na Slovensku stále cítime aj platovú nerovnosť – a to medzi jednotlivými regiónmi, nehovoriac o porovnaní s inými krajinami EÚ.

 

Z toho potom plynú pocity zlyhania a vzájomné obviňovanie, závislosti či domáce násilie. To všetko je jeden veľký komplex problémov, ktoré sa len ťažko riešia. Najstrašnejšie na tom je, že sa vždy nájde niekto, kto začne za rodinné krízy obviňovať homosexuálov. Je to do istej miery pochopiteľný mechanizmus sebaobrany. Keď vám niekto ponúkne takéto jednoduché riešenie, ľahko sa ho chytíte. Len málokto je ochotný pripustiť, že za týmito problémami stojí nezvládnutá sociálna politika štátu. Riešením však nie je blúznenie o tradičnej rodine, ktorá sa uskromní a odolá aj chudobe. Riešením je moderná sociálna politika.

 

Na dúhovom PRIDE som vtedy povedal, že cirkev by si mala vážiť, keď sa gejovia či lesby rozhodnú žiť vo vernom a dlhodobom vzťahu. Rozhodne to neľutujem a s čistým svedomím by som povedal to isté aj dnes.

 

Prečo sa podľa vás liberálne zmýšľanie čoraz viac očierňuje?

 

Ja pod liberálnym zmýšľaním chápem slobodné uvažovanie, diskusiu o sporných a často tabuizovaných témach. Je to základný princíp demokracie. Ľudia, ktorí slobodne uvažujú, sa však veľmi ťažko ovládajú. Myslím, že to je hlavný dôvod, prečo sme svedkami takého masívneho odporu proti ľuďom, ktorí majú odvahu slobodne hovoriť o ťažkých témach.

 

Pre mnohých ľudí slobodné uvažovanie narúša predstavu o stabilnej a bezpečnej spoločnosti. Boja sa zmien. Storočia, keď sa za otváranie nových a ťažkých tém ľudského spolužitia trestalo smrťou, väzením alebo vyhnanstvom sú však už minulosťou. To by si mali uvedomiť politici, ktorí koketujú s autoritárskymi režimami. Neprekvapuje ma, že títo politici tiež hľadajú oporu v autoritárskych predstaviteľoch cirkvi. Výsadou liberálnej demokracie je, že ctí právo na názor a jeho prejavenie. A to si musíme chrániť.

 

55-ročný farár o LGBTI: Podporujem registrované partnerstvá homosexuálov (Rozhovor)

 

Čo podľa vás dokáže cirkev v 21. storočí ponúknuť mladým ľuďom? Nie je jej zmýšľanie príliš „stredoveké“?

 

Áno, máte pravdu. Cirkev sa musí zbaviť svojho stredovekého zmýšľania. Často si zakladá na autorite, na lesku a sláve, na moci a zasahovaní do životov ľudí. A musí sa oslobodiť aj od pokušenia fundamentalizmu, ktorý zaslepuje veriacich a vytvára v nich pocit nadradenosti. Potom môžu ľudia v cirkvi autenticky začať hovoriť o nadčasových hodnotách ukrytých v biblických textoch. Sú to hodnoty vzájomného porozumenia a úcty medzi ľuďmi, ochoty pomáhať, proste to, čo je zhrnuté v takzvanom zlatom pravidle: Čo chceš, aby iní robili tebe, rob aj ty im.

 

Som za odluku cirkví od štátu. Považujem ju za jedinú doteraz nenaplnenú požiadavku demonštrantov z novembra 1989.

 

Mal by byť celibát v rámci cirkvi odstránený alebo stojíte za jeho zachovaním? A myslíte si, že existuje priamy súvis medzi celibátom a následnými sexuálnymi škandálmi cirkevných predstaviteľov?

 

Som evanjelický teológ a farár. Mám manželku a tri dospelé deti. Manželstvo považujem za úžasnú vec. Ale myslím, že tú krásnu skúsenosť z toho môžem mať len preto, lebo som sa tak slobodne rozhodol a našiel som osobu, ktorá sa tiež slobodne rozhodla deliť sa o svoj život so mnou. O celibáte teda viem hovoriť len na základe svojej skúsenosti z manželstva. Myslím si, že by mal byť dobrovoľný.

 

A tiež si myslím, že požiadavka povinného celibátu v rímskokatolíckej cirkvi vytvára nezdravé prostredie. Určite je väčšina celibátnikov, ktorí svoj sľub zvládajú vo všetkej počestnosti. Ale žiaľ je mnoho takých, ktorí vstupujú do vzťahov, ktoré potom musia tajiť. Pokiaľ ide o konsenzuálne vzťahy dospelých ľudí, je to ešte ten menší problém. Najstrašnejšie však je, keď kňazi svoju nezvládnutú sexualitu nasmerujú na deti a mladistvých. Istý súvis tam teda vidím.

 

Ako vnímate našu právnu úpravu umelého prerušenia tehotenstva? Máte k nej z pohľadu teológa výhrady?

 

Za najdôležitejšiu časť slovenského interrupčného zákona považujem ustanovenie o tom, že neželanému tehotenstvu sa predchádza predovšetkým výchovou k plánovanému a zodpovednému rodičovstvu v rodine a v školách a pôsobením v oblasti sociálnej a kultúrnej. Chápem to tak, že sa to týka aj sociálneho a kultúrneho pôsobenia cirkví.

 

Práve v tom však majú cirkvi a najmä rímskokatolícka cirkev veľký dlh voči spoločnosti, keď odmietajú vo svojom prostredí modernú sexuálnu výchovu. Interrupcia určite nie je dobré riešenie pre nikoho. Musíme urobiť všetko pre to, aby bola naozaj len celkom poslednou možnosťou. Ako taká však musí zostať legálne dostupná. Spolu s väčšinou evanjelických teológov na Slovensku i v zahraničí pokladám súčasnú právnu úpravu za dobrú a rešpektujem právo ženy rozhodnúť sa do 12. týždňa tehotenstva.

 

Hriechom je korupcia, paktovanie s drogovými dílermi, fašizmus a aj ohováranie. To je hrozba pre našu spoločnosť. A o tom by mali predstavitelia cirkví hovoriť.

 

Z dôvodu vystúpenia na dúhovom pochode z 19. augusta 2017, kde ste sa zastali práv LGBTI komunity, vám Zbor biskupov evanjelickej cirkvi odňal kanonickú misiu, a teda právo vyučovať. Ako ste toto rozhodnutie vnímali?

 

 

Článek můžeš dočíst jen s aktivním REFRESHER+
VYZKOUŠET BEZPLATNĚ
Kdykoli ho jednoduše zrušíš
Upozorníme tě 2 dny před první platbou
První týden 0 Kč, potom 99.00 Kč měsíčně

Čo sa dozvieš po odomknutí?

 • V čom spĺňalo konanie proti pánovi Prostredníkovi znaky inkvizičného súdu
 • Ako sa pán Prostredník postavil proti takzvanému Referendu za rodinu
 • Koľko percent farárov by podporilo registrované partnerstvá homosexuálov
 • Či vo vnútri cirkvi existuje istá forma šikany
 • Prečo je už najvyšší čas na odluku cirkvi od štátu
 • Či by mohla byť eutanázia kompatibilná s hodnotami kresťanstva
 • Vyjadrenie k slovám arcibiskupa Jána Oroscha, ktorý podporovanie Zuzany Čaputovej označil za ťažký hriech

Upozornit na chybu. Pokud jsi našel nedostatek v článku nebo máš připomínky, dej nám vědět.
Ohodnoť článek
5
Sdílej článek
Hodnocení tohoto článku je dostupné jen s aktivním předplatným REFRESHER+.
Předplatit
Zrušit
Při hodnocení článku nastala chyba. Zkus se nově přihlásit a znovu ohodnotit článek.

V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nejčtenější
Domů
Sdílet
Diskuse
Hledat
Více
Zapni upozornění a už ti nic neunikne!

Chceš vědět, co se děje, a mít přehled? Dostávej upozornění o nejžhavějších zprávách na Refresheru.

(Příklady: Hořel Notre Dame, Zemřel Mac Miller, Trailer na Avengers)
(Příklady: Sagan skončil první, Nový zákon s vlivem na moderní lidi, Dnes nás čeká zatmění slunce)
Pokud chceš, abychom ti poslali téměř všechny novinky, vyber tuto možnost.
Záleží nám na soukromí čtenářů. I z toho důvodu ti poskytujeme detailní informace o tom, jak využíváme soubory cookies a jiné technologie zabezpečující správné fungování a vývoj stránky. Pro víc informací si přečti naše Zásady ochrany osobních údajů , kde najdeš, jak používáme soubory cookies, případně se seznam s Podmínkami užívání portálu platnými od 24. 5. 2018. Zpracování cookies můžeš zabránit nebo změnit své preference v nastaveních internetového prohlížeče. Pro detailnější nastavení klikni na víc možností níže.
Upozornění na právo nastavení ochrany osobních údajů na Refresheru

Vzhledem k existujícím i chystaným změnám v zákonech ti dáváme možnost detailního nastavení zpracování osobních údajů a preferencí spojených s jejich zpracováním.

Přečti si možnosti, posuň zobrazení níže, nastav si své preference a klikni na tlačítko Souhlasím, když budeš chtít pokračovat na Refresher. Soubory cookies jsou důležitou součástí technologie v tvém prohlížeči. Jsou natolik důležité, že je budeme muset použít pro zapamatování si toho, že jsi toto okno potvrdil/a, v opačném případě bychom ti ho museli zobrazovat znovu a znovu.

Údaje, které zpracováváme, když používáš Refresher
Ze strany Refresheru sbíráme tyto osobní údaje:
 • Když navštívíš Refresher, uchováváme informace o tom, které články sis přečetl, identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy nebo IP adresu v případě přihlášení, soubory cookies a polohu.
 • Při přihlášení do účtu e-mailovou adresu.
Proč sbírá Refresher tyto údaje:
 • Ke zlepšení kvality našeho webu a vývoji nových webových služeb.
 • K provádění analýz a měření s cílem pochopit, jak je náš web využíván.
 • K tomu, abychom nezobrazovali obsah, který jsi už viděl.
 • Pro zobrazování přizpůsobeného obsahu, jako jsou například relevantnější články.
 • Pro schopnost identifikovat tě jako uživatele při přihlašování do svého účtu.
Sbíráme údaje pro partnery a reklamní sítě:
 • Identifikátory zařízení a prohlížeče, část IP adresy, soubory cookies a poloha.
Proč sbíráme tyto údaje pro partnery, třetí strany a reklamní sítě:
 • K tomu, aby mohli fungovat a zobrazovali relevantnější a užitečnější reklamy.
Seznam reklamních sítí a nastavení reklam

Nevyhnutelné osobní údaje – cookies – pro zobrazování reklam sbíráme pro následující společnosti:

Google (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
formulář kontakt v souvislosti s osobními údaji >

AdForm (AdForm Aps,Wildersgade 10B, 1. Sal., DK-1408, Copenhagen, Denmark, ID: 26434815)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

Seznam (Seznam.cz, a.s, Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, 26168685)
kontaktní údaje pro nejbližší pobočku >

 

Možnost vypnout si personalizování reklam a sbírání osobních údajů pro jednotlivé partnery:

Upravit nastavení typů reklam Google - personalizování od společnosti Google

Upravit nastavení typů reklam AdForm - personalizování od společnosti AdForm

 

Svá nastavení pro všechny ostatní reklamní sítě, i ty, které na Refresheru nenajdeš, si můžeš prohlédnout na stránce youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Měření a analýza návštěvnosti

Google, Služba Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR ,GORDON HOUSE ,BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)

Vlastníci webových stránek používají ke zlepšení funkčnosti svých stránek údaje shromážděné službou Google Analytics. Shromážďování údajů můžete deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro svůj prohlížeč.

Stáhnout doplněk pro prohlížeč

Gemius (Gemius s.r.o. Na Výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Česká republika)

Společnost Gemius podobně jako služba Google Analytics vyhodnocuje a měří návštěvnost na některých webových stránkách. K měření využívá Cookies, které si můžeš deaktivovat ve svém prohlížeči.

Hotjar (Hotjar Limited, company number C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta)

Hotjar využíváme k analýze návštěvnosti a chování uživatelů. Vytváří nám mapu aktivity návštěvníků, a to na webových stránkách, které vizualizuje a vyhodnocuje. Tyto informace nejsou sbírány vždy, nikde nejsou spárovatelné s aktivitami uživatelů a není tedy možné identifikovat jednotlivce, ale Hotjar ti může nastavit soubory cookies.

Ovládací prvky související s prohlížečem

Nastavení souborů cookies

Soubory cookies jsou životně důležitou součástí technologie ve vašem prohlížeči a slouží ke zlepšení prostředí při používání internetu.

Pokud například na určitém webu nastavíte předvolený jazyk, soubory cookies pomohou prohlížeči zapamatovat si tuto volbu. Některé nebo všechny soubory cookies můžete též zablokovat, to ale může vést k narušení fungování některých funkcí na internetu.

Mnoho webů například vyžaduje zapnuté soubory cookies, když se chcete přihlásit.

Zásady ochrany osobních údajů
Další informace o tom, jak Refresher používá cookies ke zlepšení služeb
 • Přihlašování – pro účely přihlašování potřebujeme tvoji e-mailovou adresu.
 • Přizpůsobení – pro zjištění toho, co tě zajímá, vytváříme tvůj unikátní profil. Pokud nějaké informace posbíráme, najdeš je ve svých nastaveních soukromí a profil můžeš upravit, změnit nebo celé personalizování vymazat.
Jak změnit nastavení zpracování osobních údajů?

Pokud změníte názor, kdykoliv můžete tyto údaje změnit na adrese https://refresher.cz/nastavenia/sukromie.
Pokud toto okno nechceš vídat, když nás navštívíš z jiného zařízení nebo prohlížeče, přihlas se a tvé preference si zapamatujeme.