Pátek 19. 1. 2018 svátek má Doubravka

hledej na refresheru

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

Autor erotických, sadistických, ale zčásti i filozofických knih. Z jeho jména byl odvozen pojem sadismus.

13. září 2015, 18:13
13. září 2015, 18:13

Markýz de Sade, šlechtic ale i známá postava francouzských literárních dějin, která dala jméno pojmu sadismus. Dodnes je spojován s pornografií, obscenitami, brutálními a násilnickými texty. Pro jiné byl zas jen opakem zaběhnutých norem a zákonů.

 

Markýz Donatien Alphonse Francois de Sade se narodil 2. června 1740 v Paříži ve Francii. Pocházel ze starobylého jihofrancouzského šlechtického rodu. Jeho otcem byl hrabě Jean-Baptiste-François-Joseph de Sade a matkou Marie-Eleonora de Mailly de Carmen. Přesné místo jeho narození byl pařížský palác Condé, kde vyrůstal až do roku 1744. Kvůli konfliktům s princem Louis-Josephem de Bourbon musel však změnit místo bydliště. Odešel tedy ke své babičce do Avignonu, avšak kvůli svému chování ani tady dlouho nevydržel a byl poslán na zámek Saumane, který spravoval jeho strýc Abbé de Sade. Od svých 10 let navštěvoval v Paříži školu pořádku jezuitů, později nastoupil do Školy lehké kavalerie ve Versailles, kde 5. prosince 1755 promoval v hodnosti druhého poručíka Královské pěší gardy. O dva roky později se zúčastnil sedmileté války, ale hned po jejím skončení z vojenských služeb odešel. Nadřízení ho popisovali jako narušeného, ​​ale extrémně odvážného vojáka. Kromě jízdy a střelby se v armádě naučil způsobům, které k jeho hodnosti patřily: panovačnost, arogance, přehnaná sebedůvěra, touha po přepychu, hazardní hry, sexuální výstřednosti a hýření. Měl však ještě dvě záliby, a to filozofii a divadlo.

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

Krátce po odchodu do civilního života se rodina de Sade dostala do obtížné finanční situace, proto bylo nutné hledat pro mladého Markýze nevěstu. Jako nejvhodnější kandidátka se jevila Renée-Pélagie de Montreuil, která pocházela z velmi bohaté rodiny a byla dcerou tzv. šlechty v róbě (královský úředník jednou za nějaké období povýšil rodinu do šlechtického stavu, pak mohli před jménem používat "de"). I když rod de Montreuil neměl zdaleka takovou prestiž jako de Sade, byl o to bohatší, co v dané chvíli i rozhodovalo. Svatba se proto uskutečnila 17. května 1763. V té době měli oba 22 let a jejich sňatkem oba rody jen získaly. Jejich spořádaný manželský život však netrval dlouho, už 18. října 1763 si nechal de Sade pozvat k sobě domů prostitutku Jeanne Testardovou. Tento čin nebyl pro muže jeho poměrů neobvyklý, de Sade se však nespokojil jen s běžnými službami. Nutil Testardovú snášet bičování, bití a škrcení. Ta se později obrátila na policii a Markýz byl 29. října zatčen a následně vězněn ve Vincennes do 13. listopadu 1763, kdy král Ludvík XV. na prosbu jeho manželky podepsal příkaz k jeho propuštění. V průběhu následujících let se mezi manželi vyvinula skutečná vášeň i přesto, že Renée-Pélagie chyběl půvab. Postupně i ona akceptovala jeho útoky, roztrpčenost, náladovost a zvrhlé sexuální orgie, není však vyloučeno, že se jich sama účastnila.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

Další skandál nenechal na sebe dlouho čekat, 3. dubna 1768 nabídl bezdomovkyni Róze Kellerové možnost si "přivydělat". Ta nabídku s ochotou přijala a spolu odešli do jeho chatky v Arcueil, kde došlo k otrockým hrám podle nemocných Sadových představ. Dále ji nutil k bičování či k různým jiným druhům trýznění. Po tomto zážitku se Kellerová dala na útěk a okamžitě o události informovala policii a veřejnost. 10 června měl začít proces u pařížského soudu v Tornelle, Kellerová však byla časně umlčena penězi (2400 liber) od rodiny de Sade. Výpověď okamžitě stáhla a de Sade byl potrestán pouze pokutou ve výši 10 liber. Král ale na základě této aféry pořídil lettre de Cachet (listina od krále, která prosazovala určitý trest bez možnosti soudu nebo obhajoby). Vynesla mu sedm měsíců za mřížemi.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

Událost, která přivodila de Sade asi největší problémy, se stala v červenci 1772 v Marseille. Spolu se svým komorníkem a dalšími pěti prostitutkami uspořádal v jednom z bytů orgie, které se samozřejmě neobešly bez sadistických praktik. Během vzájemného bičování jim de Sade zamíchal do jídla velkou dávku španělské mušky (přírodní jed působící v malém množství jako afrodiziakum), což způsobilo dvěma zúčastněným vážné zdravotní problémy. De Sade byl později obviněn z úmyslného pokusu o otrávení. Aby se vyhnul zatčení, odešel i se svým komorníkem Latour a švagrovou Anne-Prosper de Launay do Itálie. I za jeho nepřítomnosti však nejvyšší soud v Aix-en-Provence uznal de Sada a jeho služebníka vinným ze zločinu otravy a sodomie. Výrok byl jednoznačný, trest smrti, ale z důvodu jejich nepřítomnosti došlo k vykonání popravy v zastoupení figuríny (sťali její hlavu).

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

Madame de Montreuil, která měla se zetěm jen samé problémy, využila svůj vliv a konexe, aby zařídila jeho zatčení v Itálii. Nechtěla však jeho smrt, podle jejích představ měl být jen v tichosti vězněn do své smrti. De Sade byl na konec 9. prosince opravdu chycen a držen v pevnosti zvané Miolans. 30. dubna 1773 se mu však podařilo oklamat dozorce a uprchnout zpět do Francie. Spolu s manželkou klidně žili na svém zámku La Coste, do doby, kdy vyšly najevo markýzovy nemocné činy. Tentokrát se jeho oběťmi staly mladé dívky sloužící přímo na zámku. Když se situace zdála být kritická, opustil de Sade spolu se svým věrným komorníkem území Francie a následující rok trávil cestami po Itálii.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

V roce 1776 se nepozorovaně na zámek La Coste vrátil a opět tam celkem nerušeně nějaký čas i žil. V zámku se často obklopoval prostitutkami. Ženy nutil k bičování či různým jiným druhům trýznění nebo také i k análnímu styku, což bylo tehdy považováno za smrtelný hřích. Jak sám tvrdil chtěl vyzkoušet všechny variace sexu. Později byl Markýz právě v Paříži, kdy byl podle královy listiny lettre de Cachet zatčen a odvezen do pevnosti Vincennes, kde za dva dny později začalo soudní přelíčení. Výsledek byl pro de Sada velmi uspokojivý, totiž rozhodnutí na základě kterého byl před šesti lety odsouzen k smrti, bylo označeno za nesprávné. Byla mu jen vyměřena pokuta v hodnotě 50 liber a zákaz pobytu v Marseille na tři roky. Ale jelikož byl příkaz lettre de Cachet stále platný, byl zahájen opětovný převoz do Vincennes. De Sade dobře věděl, že by se z pevnosti nedostal, a tak během transportu utekl. Za pár dní ho však policie našla na jeho zámku a uvěznila. Z důvodu velmi špatného stavu pevnosti byl 29. února 1784 přestěhován do Bastily, kde začalo jeho tvůrčí období. Snad nejznámější díla jsou: Julietta, Justina, Dny na Forbelle, 120 dní sodomie. Jeho manželka ho mohla navštívit až po čtyřech letech věznění. Pak ho pravidelně navštěvovala, přičemž mu nezapomněla přinést jídlo, psací potřeby, oblečení a dokonce i sexuální pomůcky, například dřevěný penis. Rovněž z vězení pašovala jeho rukopisy.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

V době předrevoluční nepokojů v červenci 1789, začal de Sade křičet z okna své cely a burcovat lidi k útoku na pevnost. Dozorci, snažíc se ho umlčet, převezli ho do blázince v Charentone. Za 12 dní, 14. července 1789 později opravdu došlo k útokům na pevnost Bastila a vězni byli osvobozeni, ale k jeho osvobození došlo 2. dubna 1790. Obyvatelstvo si ho spojovalo s převratem a rebelií. On sám však věřil v monarchii a odmítal republiku, vláda lidu mu naháněla strach a v rovnost nevěřil. Jediné, co ho spojovalo se samotným revolučním programem bylo jednoznačné opovrhování náboženstvím a církví. Po propuštění se musel vyrovnat s obtížnou finanční tísní. Pokusil se ji řešit dramatickou tvorbou, ve které však nezaznamenal žádný úspěch. Musel se proto živit jinak, začátkem roku 1793 se stal soudcem revolučního soudu.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

27. července 1794 však nastal zlom. De Sade byl odsouzen k trestu smrti z důvodu, že tajně hledal uplatnění v královské garde. V den, kdy se měla poprava uskutečnit, proběhlo povstání proti Robespierre, a tak se de Sade smrti vyhnul. Nový režim ho po čase propustil. Z vězení vyšel s nadváhou, plešatý a impotentní. Jeho manželka se v tichosti stáhla do kláštera, kde prožila zbytek svého života. Zdálo se, že potom jak se k moci dostal Napoleon Bonaparte se markýzova situace v osobním životě zlepšila. Ale ne na dlouho, v březnu 1801 byl opět zatčen. Tentokrát za vydání knih Justina a Julietta. Soud rozhodl jasně, zbytek života měl strávit v ústavu pro duševně nemocné v Charentone z důvodu, že trpěl nevyléčitelnou sexuální zvráceností. Po procesu mu zabavili všechny majetky i palác. Na konci roku 1814, ve věku 74 let, po třiceti letech věznění, Markýz de Sade umírá.

 

Markýz de Sade: Francouzský šlechtic a sexuální deviant, od kterého byl odvozen pojem sadismus

 

Markýz de Sade byl podle historiků nevyléčitelný sadista, zvrhlík a cynik. Ve svých knihách šokuje, vyzdvihuje zlo a násilí pro rozkoš, ale na druhé straně byl tragicky zkoušen společností. Neuznával žádné normy, vysmíval se tradicím, náboženstvím i zvyklostem. Dále ve svých spisech a názorech odhazoval všechny morální okovy. Mnozí filozofové i spisovatelé však ocenili jeho díla, která jsou častou inspirací pro filmy a seriály. V čtenářích dodnes vzbuzuje třesavku při čtení erotických scén a sadistických popisů.

Vyjádři svůj názor na článek
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Odpad Méně takových článků
Super! Více takových článků
Řekni nám, proč se ti článek nelíbí:
Děkujeme za tvůj názor!
Pomáhá nám i autorům při zkvalitňování obsahu na stránce.
Zobrazit 19 komentářů
Diskuse
nebo odeslat jako anonym
19 komentářů
Seřadit komentáře podle oblíbenosti času přidání
avatar
pravda_bolí13. září 2015, 18:22

Huncút jeden.

116 Odpovědět · Nahlásit
avatar
JjrM13. září 2015, 20:26

poprava v zastupeni :D to ma celkom pobavilo :D

34 Odpovědět · Nahlásit
15. září 2015, 14:37

Začala som čítať 120 dní sodomie..50 odtieňov sivej sa môže schovať

10 Odpovědět · Nahlásit
avatar
karma23. květen 2016, 22:16

videla si / čítala si 50 odtieňov sivej...pre mňa neexistuješ

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
jozefkotry8813. září 2015, 20:27

Patrilo by sa v článku zmieniť, že na základe Donatiena vznikla jedna z najznámejších postáv svetového horrorcore-u, a to deSade (pôvodne SWD). Inšpiráciu od neho hľadá konkrétne v mnohých "príbehoch" v sólovej tvorbe, ako aj v tvorbe kapely Sodoma Gomora, ktorej je spoluzakladateľom. "120 Dnú Sodomy" je napríklad názov jednej z piesní na EP kapely. Sádismus, alebo Mučírenskej despota sú zas názvy songov na rovnomennom CD s názvom Sádismus. Viac k tvorbe na YT kanále: https://www.youtube.com/user/desade86/playlists

8 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Prasopes14. září 2015, 2:40

sodomagor, bere práci hákem, podnapilej veřejnost ohrožuje ptákem

6 Odpovědět · Nahlásit
avatar
davko13. září 2015, 23:29

Zas super Daimyo

7 Odpovědět · Nahlásit
avatar
TsN14. září 2015, 14:52

Tento druh clankov vo mne vzbudzuje nostalgiu ked som ako decko zbieral clanky z Plus 7 dni /Historia/
Len tak dalej :)

3 Odpovědět · Nahlásit
avatar
desade22. květen 2016, 16:58

Markíz DeSade, naučí tě péro sát.

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
piotr77779. květen 2016, 19:17

A ja,že z kade mi je to meno známe ... Píšem po stenách krvou,jak Markíz de Sade :) ... https://www.youtube.com/watch?v=SL8Tat40pnE

1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
morgan1. duben 2017, 7:47

Zde jsou některé sexuální pozice:

http://www.torchemada.net/annunci-escort-firenze-2/

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
SadeFunclub11. září 2016, 18:40

Najväčší Francúz všetkých čias!

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
kolotoc15. září 2015, 14:58

análník

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
semenonaslipoch14. září 2015, 8:26

špekulant ale inak v pohode týpek :-)

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Čirikles13. září 2015, 20:42

Betar :D clanok super ;)

0 Odpovědět · Nahlásit
13. září 2015, 18:49

sranda no :D

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Grco13. září 2015, 21:18

no co ti povim hehe

0 Odpovědět · Nahlásit
avatar
markiza13. září 2015, 18:30

celkom dôveryhodné zdroje :D

-1 Odpovědět · Nahlásit
avatar
Harley Quinn13. září 2015, 18:47

Barofrajeris

-4 Odpovědět · Nahlásit
Odebírej REFRESHER videa